E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zoznam zmlúv za rok 2021

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
26.07.2021Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu180/2021/CONASES42156424
26.07.2021Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb179/2021/CONASES42156424
26.07.2021Zámenná zmluva178/2021/OSMMBanskobystrický samosprávny kraj37828100
26.07.2021Zmluva o dielo177/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
26.07.2021Zmluva o dielo176/2021/OVZPVIAKORP, s.r.o.50228455
26.07.2021Zmluva o dielo175/2021/OVZPVIAKORP, s.r.o.50228455
16.07.2021Kúpna zmluva174/2021/OSMMJán Lapin, Eva Lapinová
14.07.2021Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností173/2021/OVSPStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.36056006
14.07.2021Zmluva o dielo172/2021/OVZPVIAKORP, s.r.o.50228455
14.07.2021Zmluva o dielo171/2021/OVZPMetrostav DS a.s.46120602
14.07.2021Zmluva o dielo170/2021/OVZPMetrostav DS a.s.46120602
14.07.2021Zmluva o dielo169/2021/OVZPENVIGEO, a.s.31600891
14.07.2021Dodatok č. 2 k zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov168/2021/OVZPMarius Pedersen, a.s.34115901
12.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie167/2021/ODPMBanskobystrický samosprávny kraj37828100
12.07.2021Zmluva o poskytnutí dotácie166/2021/ODPMBanskobystrický samosprávny kraj37828100
12.07.2021Zmluva o spolufinancovaní165/2021/OSMMMarian Pištula
12.07.2021Zmluva o poskytovaní služieb164/2021/COadsupra s.r.o.50144839
08.07.2021Kúpna zmluva163/2021/OSMMStanislav Srnka, Mária Srnková
06.07.2021Nájomná zmluva162/2021/OSMMŠtúrova, s.r.o.45927464
28.06.2021Zmluva o zrušení vecného bremena161/2021/OSMMVERÓNY OaS s.r.o.47210621
23.06.2021Kúpna zmluva160/2021/OSMMPeter Alakša
23.06.2021Zmluva o dielo159/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
22.06.2021Zmluva o spolupráci158/2021/ODKKULTÚRA SLOVAKIA, s.r.o.51668246
16.06.2021Zmluva o poskytnutí dotácie157/2021/EODJán Cibuľa, Marta Cibuľová
16.06.2021Nájomná zmluva156/2021/OVZPMarius Pedersen, a.s.34115901
16.06.2021Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi155/2021/OVZPMarius Pedersen, a.s.34115901
14.06.2021Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi154/2021/OVZPNATUR-PACK, a.s.35979798
14.06.2021Poistná zmluva153/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
14.06.2021Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu152/2021/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
14.06.2021Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu151/2021/OSMMStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
10.06.2021Zmluva o dielo150/2021/OVZPEKOKANÁL, s.r.o.44193726
10.06.2021Zmluva o dielo149/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
10.06.2021Zmluva o dielo148/2021/OVZPMRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s.r.o.31593828
08.06.2021Dohoda o prevode telefónneho čísla147/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb146/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb145/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb144/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Dohoda o prevode telefónneho čísla143/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb142/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
08.06.2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb141/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
04.06.2021Nájomná zmluva140/2021/OSMMWaldemar Kleniar
01.06.2021Kúpna zmluva139/2021/OSMMVERÓNY OaS s.r.o.47210621
28.05.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní služby138/2021/OVZPRNDr. Zdenek Potyš – HGS – HYDROGEOSERVIS17862035
28.05.2021Zmluva o dielo137/2021/ODPMĽubomír Dado34788905
26.05.2021Zmluva o dielo136/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
26.05.2021Kúpna zmluva135/2021/OSMMDževadi Jakupi
24.05.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku134/2021/ODKMinisterstvo vnútra SR00151866
24.05.2021Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve133/2021/OSMMJozef Ližbetín
21.05.2021Zmluva o poskytnutí dotácie132/2021/EODStredná odborná škola obchodu a služieb00159352
21.05.2021Zmluva o poskytnutí dotácie131/2021/EODGymnázium Andreja Sládkoviča37898795
20.05.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku130/2021/OSMMMilan Gebora
19.05.2021Zmluva o dielo129/2021/OVZPMONTSTAV PROJEKT s.r.o.36552399
19.05.2021Mandátna zmluva128/2021/ODPMel-ll s.r.o.52805701
18.05.2021Zmluva o poskytnutí dotácie127/2021/CODobrovoľná požiarna ochrana SR00177474
17.05.2021Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti126/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
17.05.2021Dodatok č. 33 k poistnej zmluve125/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
13.05.2021Zmluva o dielo124/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
13.05.2021Zmluva o dielo123/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
11.05.2021Zmluva o dielo122/2021/OVZPHEX-STAV, s.r.o.43985343
10.05.2021Zmluva o dielo121/2021/ODPMAPROX-BA s.r.o.35876590
10.05.2021Zmluva o dielo120/2021/OVZPĽubomír Dado34788905
07.05.2021Zmluva o pripojení119/2021/OSMMStredoslovenská distribučná, a.s.36442151
06.05.2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb118/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
06.05.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb117/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
04.05.2021Zmluva o pripojení116/2021/OSMMStredoslovenská distribučná, a.s.36442151
03.05.2021Kúpna zmluva115/2021/OSMMMatúš Cibula
03.05.2021Kúpna zmluva114/2021/OSMMMiroslav Púpava
28.04.2021Kúpna zmluva113/2021/OSMMMiroslav Púpava
28.04.2021Kúpna zmluva112/2021/OSMMMatúš Cibula
26.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb111/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
26.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb110/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
26.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb109/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
22.04.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb108/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
22.04.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame107/2021/ODKPavel Kocka, PMKP Autotransport34788212
20.04.2021Kúpna zmluva106/2021/EODIng. Jozef Ľupták
20.04.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo105/2021/OVZPSTRABAG s.r.o.17317282
19.04.2021Zmluva o dielo104/2021/OVZPDADOstav s.r.o.47783117
15.04.2021Zmluva o dielo103/2021/ODPMM PRO s.r.o.45911606
14.04.2021Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb102/2021/EODATELIER TV, s.r.o.44180101
14.04.2021Kúpna zmluva101/2021/OSMMDana Cibuľová
14.04.2021Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému100/2021/ODKSlovenské národné múzeum00164721
14.04.2021Kúpna zmluva99/2021/ODKNunofia s.r.o.48170160
13.04.2021Madátna zmluva98/2021/ODPMIng. Pavel Hucák HKP - PROJEKT34789201
13.04.2021Zmluva o dielo97/2021/ODPMM - SILNICE SK s.r.o.36833380
12.04.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby96/2021/OSSJolana Cibuľová
12.04.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby95/2021/OSSMária Krajčová
12.04.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby94/2021/OSSMária Ľuptáková
09.04.2021Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve93/2021/OSMMRužena Gálusová
08.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb92/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
08.04.2021Zmluva o poskytovaní služieb91/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
08.04.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb90/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
07.04.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípevku89/2021/ODPMMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR50349287
07.04.2021Kúpna zmluva88/2021/OSMMZdenko Jombík
06.04.2021Dohoda o prevode telefónneho čísla87/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
06.04.2021Kúpna zmluva86/2021/OSMMŠtefan Jombík
06.04.2021Rámcová dohoda na stavebné práce85/2021/OVZPRENOVIA s.r.o.31627684
01.04.2021Zmluva o poskytnutí dotácie84/2021/OSSSVETLO Krupina, n.o.50772155
31.03.2021Zmluva o dielo83/2021/ODPMĽubomír Dado34788905
31.03.2021Kúpna zmluva82/2021/OSMMPavel Mokoš
31.03.2021Kúpna zmluva81/2021/OSMMMiroslav Púpava
25.03.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva80/2021/ODKr65 studio, s.r.o.46615776
24.03.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku79/2021/OODRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica00179086
24.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke78/2021/OODŠtatistický úrad SR00166197
19.03.2021Zmluva o prevádzkovaní vodovodu77/2021/OVZPStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36644030
19.03.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku76/2021/OSSMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR00681156
19.03.2021Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok75/2021/EODMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
19.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb74/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
19.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb73/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
19.03.2021Zmluva o poskytovaní služieb72/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
18.03.2021Zmluva o postúpení pohľadávky71/2021/EODMestský podnik služieb, s.r.o.36027278
17.03.2021Mandátna zmluva70/2021/ODPMEU projekty, s.r.o.36689599
16.03.2021Mandátna zmluva69/2021/OVZPHMH Invest spol. s.r.o.46871489
15.03.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby68/2021/OSSŠtefánia Prokajová
15.03.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb67/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
15.03.2021Zmluva o poskytovaní verejných služieb66/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
15.03.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb65/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
12.03.2021Kúpna zmluva64/2021/OSMMIng. Milan Baculík, Ing. Elena Baculíková
11.03.2021Zmluva o poskytovaní sociálnej služby63/2021/OSSViera Šípková
09.03.2021Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov62/2021/ODKStredoslovenské múzeum35984953
08.03.2021Kúpna zmluva61/2021/OSMMPD-MEFA, s.r.o.31605109
08.03.2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov60/2021/ODPMFond na podporu umenia42418933
03.03.2021Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku59/2021/ODPMMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR50349287
01.03.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby58/2021/OSSPaulína Matisová
24.02.2021Zmluva o prevode finančných prostriedkov57/2021/OODZákladná škola J.C. Hronského37833758
19.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb56/2021/COMEDIFORM, s.r.o.43967965
19.02.2021Zmluva o výpožičke55/2021/OSMMSNAP, s.r.o.31583491
19.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby54/2021/OSSMária Krajčová
19.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby53/2021/OSSJolana Cibuľová
19.02.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby52/2021/OSSJozefína Tulipánová
19.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby51/2021/OSSMária Ľuptáková
19.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby50/2021/OSSAnna Jamrichová
16.02.2021Zmluva o poskytovaní sociálnej služby49/2021/OSSZuzana Straková
16.02.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby48/2021/OSSRozália Pastorovičová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby47/2021/OSSEmília Dadová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby46/2021/OSSEmília Ďurčová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby45/2021/OSSVladimír Gál
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby44/2021/OSSOľga Gálová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby43/2021/OSSRozália Pastorovičová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby42/2021/OSSŠtefánia Prokajová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby41/2021/OSSAlbína Slobodová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby40/2021/OSSAnna Šoucová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby39/2021/OSSĽudmila Vargová
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby38/2021/OSSAnna Veľká
16.02.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby37/2021/OSSAlžbeta Víbošťoková
16.02.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb36/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
16.02.2021Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb35/2021/EODOrange Slovensko, a.s.35697270
12.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb34/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
12.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb33/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
08.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb32/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
05.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb31/2021/COMEDIFORM, s.r.o.43967965
05.02.2021Zmluva o poskytovaní služieb30/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla29/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla28/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla27/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla26/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla25/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
05.02.2021Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla24/2021/OODKomunálna poisťovňa, a.s.31595545
04.02.2021Nájomná zmluva23/2021/OSMMPavel Vyletel
03.02.2021Kúpna zmluva21/2021/OSMMIng. Tomáš Turčík
31.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb20/2021/COŠTÚROVA s.r.o.45927464
29.01.2021Kúpna zmluva19/2021/OSMMÚčastníci uvedení v zmluve
29.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb22/2021/COMEDIFORM, s.r.o.43967965
29.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb18/2021/CONemocnica AGEL Zvolen, a.s.45594929
28.01.2021Zmluva o prevode technického zhodnotenie skládky odpadov Biely Kameň17/2021/OSMMMestský podnik služieb s.r.o.36027278
27.01.2021Kúpna zmluva16/2021/OSMMMestský podnik služieb s.r.o.36027278
26.01.2021Zmluva o dielo a licenčná zmluva15/2021/ODKr65 studio, s.r.o.46615776
25.01.2021Nájomná zmluva14/2021/OSMMŠtúrova, s.r.o.45927464
25.01.2021Nájomná zmluva13/2021/OSMMĽubomír Dado
22.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb12/2021/COMEDIFORM, s.r.o.43967965
22.01.2021Kúpna zmluva11/2021/OSMMMatúš Sekereš
21.01.2021Zmluva o poskytovaní služieb10/2021/CONemocnica AGEL Zvolen, a.s.45594929
21.01.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku9/2021/OSSSVETLO Krupina, n.o.50772155
21.01.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku8/2021/OSSCentrum sociálnych služieb KA, o.z.42193222
21.01.2021Zmluva o poskytnutí finančného príspevku7/2021/OSSDomov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o.37954202
19.01.2021Zmluva o nájme nebytových priestorov6/2021/OSMMStredná odborná škola obchodu a služieb00159352
15.01.2021Kúpna zmluva5/2021/EODIng. Jozef Ľupták
15.01.2021Dodatok č. 34 k Nájomnej zmluve4/2021/OSMMMestský bytový podnik s.r.o.36054381
14.01.2021Dohoda pre potreby realizácie rozvojového zámeru3/2021/ODPMOblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko42292268
14.01.2021Zmluva o dielo2/2021/OVZPVALBEK&PRODEX, spol. s r.o.17314569
14.01.2021Zmluva o zabezpečení poistného servisu1/2021/OODTomáš Hronček
HORE