Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2023

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
08.12.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [329 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
08.12.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [210 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [223 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [157 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [160 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [208 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [204 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [211 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
08.12.2023 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [190 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
06.12.2023 Zmluva o spolupráci [697 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687
06.12.2023 Zmluva o dielo [268 kB - pdf] Mgr. Alžbeta Mikuláši Alakšová, DiS.art
01.12.2023 Zmluva o dielo [82 kB - pdf] Mgr.art. Terézia Králiková, DiS.art.
01.12.2023 Zmluva o dielo [89 kB - pdf] Events partner s.r.o. 51447711
29.11.2023 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.11.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [49 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
27.11.2023 Zmluva o poskytovaní služieb [226 kB - pdf] Milan Ďurica
27.11.2023 Zmluva o poskytovaní služieb [228 kB - pdf] Ľubomír Gregáň
27.11.2023 Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby pozemných komunikácií [1 036 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
23.11.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Ján Lvomský
23.11.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [168 kB - pdf] Magdaléna Országhová
16.11.2023 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého výkonu [712 kB - pdf] MAJA PRODUCTION s.r.o. televízna produkcia, zastúpenie REPETE 35920483
16.11.2023 Kúpna zmluva [222 kB - pdf] Ján Kováč, Mgr. Zuzana Kováčová
15.11.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [37 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
02.11.2023 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [766 kB - pdf] Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 31595545
31.10.2023 Dodatok č.1 k Zmluve č.4574 08U01 o poskytnutí podpory [465 kB - pdf] Environmentálny fond 30796491
31.10.2023 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb [914 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
27.10.2023 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [474 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
27.10.2023 Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [114 kB - pdf] ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721
23.10.2023 Zmluva o spolupráci [1 064 kB - pdf] Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince 42199212
18.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [298 kB - pdf] Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 37954202
18.10.2023 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov [678 kB - pdf] Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536
18.10.2023 Zmluva o spolupráci [208 kB - pdf] Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687
18.10.2023 Licenčná zmluva [452 kB - pdf] Wander Book s.r.o. 07662301
18.10.2023 Servisná a materiálová zmluva [1 127 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. 31338551
18.10.2023 Servisná a materiálová zmluva [1 126 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. 31338551
18.10.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia [639 kB - pdf] Divadlo komédie 36067164
13.10.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [240 kB - pdf] MFK Strojár Krupina 00592943
13.10.2023 Zmluva o dielo [928 kB - pdf] DEGOM s.r.o. 52493091
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [170 kB - pdf] Ing. Jozef Svitka
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Iveta Kocianová
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Martina Jombíková
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [169 kB - pdf] Danica Stiffmajerová
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Emília Parillová
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [169 kB - pdf] Jozef Šípka
11.10.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [169 kB - pdf] Mgr. Renáta Sliacka
03.10.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
02.10.2023 Zmluva o dielo [921 kB - pdf] Ján Škvarka – J.Š. 30563623
02.10.2023 Zmluva o dielo [770 kB - pdf] Miroslav Ustaník- Dekornament 48107212
29.09.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP IROP-Z-302041BDG6-431-65 [5 000 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
28.09.2023 Kúpna zmluva [241 kB - pdf] Ing. Eduard Fedorco, Mgr. Art. Diana Fedorcová
28.09.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [432 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
26.09.2023 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [2 493 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Alena Olivová
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Pavel Sýkora
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Jana Patrnčiaková
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Martin Greňo
25.09.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [78 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Ján Spodniak
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Mária Priškinová
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Rodina Ďurkovičová
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Rodina Srnková
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Veronika Chlpáňová
25.09.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Stanislav Cibuľa
21.09.2023 Zmluva o dielo [765 kB - pdf] Ing. Alojz Oravec
21.09.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb [213 kB - pdf] Ing. Milota Antalová 53163494
19.09.2023 Zmluva o spoluorganizovaní programu [432 kB - pdf] Martin Zimanyi 34855921
19.09.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny [3 264 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256
18.09.2023 Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve [248 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov pri MsÚ v Krupine
13.09.2023 Darovacia zmluva [442 kB - pdf] Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
13.09.2023 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb [967 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. 31338551
13.09.2023 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb [967 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. 31338551
06.09.2023 Zmluva o dielo [568 kB - pdf] Róbert Žúbor 48258113
06.09.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci [2 944 kB - pdf] Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348
06.09.2023 Zmluva o vzájomnej spolupráci [349 kB - pdf] Národný inštitút vzdelávania a mládeže 00164348
22.08.2023 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [491 kB - pdf] Gabriela Vicianová
21.08.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [2 669 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republ 50349287
17.08.2023 Nájomná zmluva [256 kB - pdf] Michaela Husáková 45900256
17.08.2023 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [199 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
16.08.2023 Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv [219 kB - pdf] Slovenská správa ciest 00003328
16.08.2023 Zmluva o budúcej zmluve [215 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
15.08.2023 Zmluva o budúcej zmluve [213 kB - pdf] Maroš Dado
15.08.2023 Zmluva o budúcej zmluve [1 337 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
14.08.2023 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci [450 kB - pdf] Mária Drugdová
14.08.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
04.08.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Štefan Turák
03.08.2023 Nájomná zmluva [245 kB - pdf] Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest 00003328
03.08.2023 Kúpna zmluva [225 kB - pdf] Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest 00003328
03.08.2023 Kúpna zmluva [232 kB - pdf] Peter Bavala
03.08.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
03.08.2023 Zmluva o spolupráci a propagácii [428 kB - pdf] Banskobystrický kraj Turizmus 52132072
01.08.2023 Dodatok číslo 36 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [224 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
27.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Viera Udvardyová
25.07.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [656 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
24.07.2023 Zmluva o výpožičke [387 kB - pdf] LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351
24.07.2023 Darovacia zmluva [200 kB - pdf] Monika Heller-Cole
21.07.2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode [412 kB - pdf] RENOVIA s.r.o. 31627684
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Marta Slivková
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Erika Pacalajová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Marta Slivková
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Miroslava Kurčíková
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Alena Miklošová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Ján Jonáš
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Helena Ďuricová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [168 kB - pdf] Marta Palkovičová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Anna Pivarčiová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Valika Pivarčiová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [169 kB - pdf] Edita Kováčová
21.07.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [171 kB - pdf] Emília Ďuricová
18.07.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena [315 kB - pdf] Železnice Slovenskej republiky 31364501
18.07.2023 Kúpna zmluva [239 kB - pdf] Monika Navrátilová
17.07.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
17.07.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] MFK Strojár Krupina 00592943
13.07.2023 Zmluva o dielo [100 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
13.07.2023 Zmluva o dielo [101 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
12.07.2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo [324 kB - pdf] ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335
06.07.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb [443 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
04.07.2023 Mandátna zmluva [339 kB - pdf] EU projekty, s.r.o. 36689599
03.07.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o Municipálnom úvere [162 kB - pdf] Prima banka Slovensko, a.s. 31575951
30.06.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [229 kB - pdf] Ján Francisty
29.06.2023 Mandátna zmluva [949 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
29.06.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci č. N20200207004 [85 kB - pdf] Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687
29.06.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] SAD Krupina s.r.o. 46454233
28.06.2023 Zmluva o spolupráci [276 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
26.06.2023 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia [388 kB - pdf] Divadlo komédie 36067164
26.06.2023 Zmluva o spolupráci [360 kB - pdf] KULTÚRA SLOVAKIA s.r.o. 51668246
22.06.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] LUXURY TRADE L&K s.r.o. 47571543
20.06.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] Pavel Vyletel PROBAT 30450781
20.06.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [304 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 00160644
20.06.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [303 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
20.06.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena [1 038 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
16.06.2023 Zmluva o spolupráci [160 kB - pdf] ČLOVEČINA, občianske združenie 36090247
16.06.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] PD-MEFA s.r.o. 31605109
16.06.2023 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] RAGEPO s.r.o. 51189011
14.06.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] AGROCHOV s.r.o. 31601898
12.06.2023 Poistná zmluva [123 kB - pdf] Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408
12.06.2023 Zmluva o reklame [326 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
12.06.2023 Dodatok č. 2 Zmluve o dielo [298 kB - pdf] ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335
12.06.2023 Zámenná zmluva [797 kB - pdf] LARO, v.o.s. 31577954
12.06.2023 Zmluva o dielo [239 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING 37269305
06.06.2023 Nájomná zmluva [222 kB - pdf] ZA HORIZONTY o.z. 42421241
02.06.2023 Kúpna zmluva [310 kB - pdf] Dušan Fürhoffer
02.06.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] Michaela Husáková 45900256
02.06.2023 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] KOŠÚT Plus s.r.o. 36641057
01.06.2023 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [491 kB - pdf] Mária Mozoľová
31.05.2023 Zámenná zmluva [439 kB - pdf] Emília Bočkayová
31.05.2023 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 36658294
31.05.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 36658294
31.05.2023 Kúpna zmluva [236 kB - pdf] Jozef Krajči, Oľga Krajčiová
30.05.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [307 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
30.05.2023 Zmluva o reklame [191 kB - pdf] VG ELEKTRO s.r.o. 54198763
30.05.2023 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] PKI s.r.o. 45283559
30.05.2023 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [191 kB - pdf] SNAP s.r.o. 31583491
30.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] Penzión Hanišberg s.r.o. 31729223
30.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] DETRONICS s.r.o. 45318565
29.05.2023 Kúpna zmluva [235 kB - pdf] Richard Ďuriš, Miroslava Ďurišová
29.05.2023 Dodatok k neživotnému poisteniu k poistnej zmluve [198 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
29.05.2023 Dodatok k neživotnému poisteniu k poistnej zmluve [198 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
26.05.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] Svetozár Slamka STK 42005507
26.05.2023 Zmluva o reklame [193 kB - pdf] BUDOVA STK s.r.o. 36637769
26.05.2023 Zmluva o reklame [198 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
26.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
25.05.2023 Zmluva o zriadení vecného bremena [217 kB - pdf] Základná škola J. C. Hronského 37833758
25.05.2023 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] ATELIÉR TV s.r.o. 44180101
25.05.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] INCAR s.r.o. 36534391
25.05.2023 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] DEKRET Holz s.r.o. 50477234
25.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] PRENO s.r.o. 44947704
25.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] OVONA spol. s.r.o. 47563460
25.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
25.05.2023 Zmluva o reklame [199 kB - pdf] Pharm. Dr. Zsolt Gyerpál 34789910
25.05.2023 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] Mestské lesy s.r.o. 31616798
25.05.2023 Darovacia zmluva [189 kB - pdf] Zdenko Jombík
24.05.2023 Nájomná zmluva [371 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o. 45672695
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [185 kB - pdf] Jozef Záhorský
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [186 kB - pdf] Jozef Plankenbuchler
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Ondrej Odaloš
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [183 kB - pdf] Pavel Králik
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [185 kB - pdf] JUDr. Vieroslav Júda
23.05.2023 Zmluva o nájme hrobového miesta [187 kB - pdf] Marta Hricová
22.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [234 kB - pdf] Rodičovské centrum MRAVENISKO o. z. 54482623
22.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Šachový oddiel - TJ-ŠK Krupina 00592552
22.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Hontiansky Mariášový klub Krupina 37831224
22.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Klub slovenských turistov - TJ-ŠK Krupina 00592552
22.05.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] ROBUS s.r.o. 36036081
22.05.2023 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] VARTEX s.r.o. 31634397
18.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Volejbalový klub - TJ-ŠK Krupina 00592552
18.05.2023 Nájomná zmluva [256 kB - pdf] Magdaléna Sliacka
18.05.2023 Darovacia zmluva [194 kB - pdf] LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. 35760800
15.05.2023 Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov [175 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
15.05.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [234 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o. z. 50592068
12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o. z. 50592068
12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov Základná organizácia Hontianske Nemce - Krupina 00178322
12.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Spevácky zbor Cantus Carponensis
11.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Združenie kresťanských seniorov 31745741
11.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
11.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Bajkuj v Honte, o. z. 53171357
11.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
10.05.2023 Poistná zmluva [1 441 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
05.05.2023 Poistná zmluva [129 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
05.05.2023 Poistná zmluva [104 kB - pdf] Union poisťovňa, a.s. 31322051
04.05.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [190 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
03.05.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb [450 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
03.05.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služieb [448 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
28.04.2023 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
27.04.2023 Zmluva o reklame [214 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
27.04.2023 Zmluva o príspevku [198 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
27.04.2023 Mandátna zmluva [582 kB - pdf] Jana Slovák 55212573
26.04.2023 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu [1 315 kB - pdf] Universal Music, s.r.o. 31373461
25.04.2023 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [114 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
25.04.2023 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
25.04.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [277 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
24.04.2023 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [127 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
24.04.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov [206 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
20.04.2023 Zmluva o reklame [193 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
20.04.2023 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [194 kB - pdf] Martin Lauroško GeoPlanML 47843632
18.04.2023 Zmluva o dielo [10 153 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
18.04.2023 Zmluva o dielo [266 kB - pdf] Obnova s. r. o. 36820652
17.04.2023 Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku [1 380 kB - pdf] Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské 45021937
12.04.2023 Nájomná zmluva [167 kB - pdf] Renáta Siváková
12.04.2023 Nájomná zmluva [167 kB - pdf] Miloš Melišek
12.04.2023 Nájomná zmluva [180 kB - pdf] Oľga Baculíková
12.04.2023 Nájomná zmluva [179 kB - pdf] Ján Baťo
12.04.2023 Nájomná zmluva [183 kB - pdf] Mária Syrová
12.04.2023 Nájomná zmluva [165 kB - pdf] Viera Baculíková
12.04.2023 Kúpna zmluva [236 kB - pdf] Cyril Ďurica, Marta Ďuricová
12.04.2023 Nájomná zmluva [165 kB - pdf] Zuzana Straková
12.04.2023 Nájomná zmluva [166 kB - pdf] Ľubica Belláková
12.04.2023 Nájomná zmluva [165 kB - pdf] Viera Maliniaková
05.04.2023 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu [1 391 kB - pdf] Občianske združenie SPIEVANKOVO 53950224
03.04.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [78 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
30.03.2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [877 kB - pdf] Filo-restauro, s.r.o. 47599588
29.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [85 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
29.03.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [46 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
24.03.2023 Zmluva o dielo [78 kB - pdf] František Kubiš
22.03.2023 Zmluva o dodávke a odbere tepla [701 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
21.03.2023 Mandátna zmluva [407 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
20.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [79 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
20.03.2023 Zmluva o dielo [617 kB - pdf] AGRICOLO s.r.o. 36618438
20.03.2023 Zmluva o dielo [549 kB - pdf] AGRICOLO s.r.o. 36618438
20.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb.pdf [79 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
20.03.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie [230 kB - pdf] MFK Strojár Krupina 00592943
17.03.2023 Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov [206 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
16.03.2023 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [194 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
16.03.2023 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [190 kB - pdf] Mestské lesy,s.r.o. 31616798
15.03.2023 Zmluva o budúcej Darovacej zmluve [430 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
15.03.2023 Zmluva o spolupráci [419 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.03.2023 Zmluva o refundácii nákladov [377 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
13.03.2023 Dohoda o ukončení zmluvy [175 kB - pdf] TEMPEST a.s. 31326650
13.03.2023 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [492 kB - pdf] Júlia Fabianová
10.03.2023 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [280 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum 35984953
09.03.2023 Dohoda o urovnaní [209 kB - pdf] Súkromná materská škola 41652932
08.03.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov [1 099 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 00160644
08.03.2023 Nájomná zmluva [317 kB - pdf] AGROSPA s.r.o. 43992471
06.03.2023 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [491 kB - pdf] Margita Országhová
03.03.2023 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii [241 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
02.03.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti [422 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739
23.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [293 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
08.02.2023 Zmluva o spolupráci [434 kB - pdf] Občianske združenie MÚZA TEATRO 50369831
08.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby [613 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156
07.02.2023 Memorandum o spolupráci [1 235 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
07.02.2023 Oznámenie o zmene cien [1 103 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
07.02.2023 Zmluva o nájme hnuteľnej veci [205 kB - pdf] KOŠÚT Plus s.r.o. 36641057
06.02.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [128 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
06.02.2023 Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu [1 340 kB - pdf] Environmentálny fond 30796491
01.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [393 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
01.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [392 kB - pdf] Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 37954202
01.02.2023 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku [937 kB - pdf] Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské 45021937
01.02.2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [391 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
27.01.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [96 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
27.01.2023 Dohoda o prevode telefónneho čísla [54 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
25.01.2023 Zmluva o poskytnutí služieb [405 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
25.01.2023 Zmluva o poskytnutí služieb [404 kB - pdf] DUO PROjekt, s. r. o. 55061249
18.01.2023 Dodatok č. 36 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [215 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
17.01.2023 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve [212 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
16.01.2023 Zmluva o poskytnutí zábezpeky v prospech tretej strany [1 084 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 45594929
10.01.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [537 kB - pdf] Viera Šípková
10.01.2023 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve [247 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov pri MsÚ v Krupine
02.01.2023 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena [558 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 8.12.2023, 13:31