Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2022

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
01.07.2022 Zmluva o spolupráci [53 kB - pdf] ČLOVEČINA, občianske združenie 36090247
01.07.2022 Mandátna zmluva [30 kB - pdf] Rastislav Zaťkov – MR BEZA 47767693
28.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [42 kB - pdf] OZ ELITE Dance Studio 52974146
22.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [44 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
22.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [45 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 37898795
21.06.2022 Zmluva o oprave a úprave veci [33 kB - pdf] Jozef Lvomský
21.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Slovanet, a.s. 35954612
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Mandátna zmluva [326 kB - pdf] EVMI, s.r.o. 46702130
17.06.2022 Zmluva o poskytnutí služby [503 kB - pdf] Space Studio Design s.r.o. 45619409
14.06.2022 Dodatok ku zmluve o súhlase s vykonaním preložky [43 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
14.06.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [117 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.06.2022 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [30 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653
09.06.2022 Dodatok č. 34 k poistnej zmluve [222 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
09.06.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [152 kB - pdf] Metrostav Slovakia a.s. 47144190
08.06.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [209 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
08.06.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [101 kB - pdf] Oľga Lósková
08.06.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [101 kB - pdf] Eva Pakšiová
06.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] KOŠÚT Plus s.r.o. 36641057
06.06.2022 Nájomná zmluva [42 kB - pdf] AGROSPA s.r.o. 43992471
03.06.2022 Nájomná zmluva [32 kB - pdf] Ľubomír Dado
03.06.2022 Nájomná zmluva [93 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
03.06.2022 Kúpna zmluva [40 kB - pdf] PhDr. Anna Slámková, Jana Výbochová
01.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] DETRONICS s.r.o. 45318565
01.06.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] VIA BAU s.r.o. 50098543
31.05.2022 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [113 kB - pdf] Mgr. Ingrid Kohútová 41652932
31.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] WAY INDUSTRIES a.s. 44965257
30.05.2022 Darovacia zmluva [38 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
27.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PRENO s.r.o. 44947704
27.05.2022 Zámenná zmluva [55 kB - pdf] Marta Monišová
25.05.2022 Zámenná zmluva [54 kB - pdf] Bc. Peter Oravec
24.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PKI s.r.o. 45283559
24.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PD-MEFA s.r.o. 31605109
24.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] LUXURY TRADE L&K s.r.o. 47571543
24.05.2022 Zmluva o dielo [660 kB - pdf] Jaroslav Kristin COMET 34924221
23.05.2022 Zmluva o výpožičke [38 kB - pdf] Podzemie Krupiny, o. z. 53314646
23.05.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
23.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] KOVOSEK s.r.o. 44491280
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Martin Lauroško GeoPlanML 47843632
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] ROBUS s.r.o. 36036081
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 36658294
20.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] Poľovnícke združenie “KUKUČKA“ Krupina 31921183
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
19.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] DEKRET Holz s.r.o. 50477234
18.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Pharm. Dr. Zsolt Gyerpál 34789910
18.05.2022 Zmluva o spolupráci [42 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
18.05.2022 Zmluva o reklame [116 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
18.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
18.05.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [5 025 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
18.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [78 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
16.05.2022 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [65 kB - pdf] Divadlo CASSIA, n.o. 35582383
12.05.2022 Zmluva o poskytnutí spozorského príspevku [24 kB - pdf] VG ELEKTRO s.r.o. 54198763
12.05.2022 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve o poskytovaní právnej pomoci [27 kB - pdf] JUDr. Ela Kocková 10924744
12.05.2022 Zmluva o dielo [949 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
12.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Svetozár Slamka STK 42005507
11.05.2022 Mandátna zmluva [89 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
11.05.2022 Mandátna zmluva [89 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
11.05.2022 Zmluva o dielo [237 kB - pdf] Elektroenergetické montáže, s.r.o. 36412767
11.05.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [69 kB - pdf] Mária Krajčová
06.05.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] Radoslav Pakši s.r.o. 31590861
06.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] VARTEX, s.r.o. 31634397
02.05.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [71 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.04.2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania [44 kB - pdf] Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 00161471
27.04.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP [2 071 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
26.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [52 kB - pdf] Obec Sebechleby 00320226
26.04.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [715 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
26.04.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [716 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
12.04.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [410 kB - pdf] 3D PROGRAM, s.r.o. 01965549
07.04.2022 Zmluva o dielo a licenčná zmluva [36 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
06.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [40 kB - pdf] Detský folklórny súbor VARTÁŠIK 54096545
05.04.2022 Kúpna zmluva [44 kB - pdf] Rudolf Weiss
05.04.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [59 kB - pdf] Rudolf Weiss
04.04.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [574 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
31.03.2022 Licenčná zmluva [447 kB - pdf] SURVEYE, s.r.o. 47619651
30.03.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [431 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
30.03.2022 Kúpna zmluva [231 kB - pdf] BEA REAL, s.r.o. 46570454
30.03.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [160 kB - pdf] BEA REAL, s.r.o. 46570454
25.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [119 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
25.03.2022 Nájomná zmluva [143 kB - pdf] Štúrova s.r.o. 45927464
23.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [78 kB - pdf] Domov sociálnych služieb Nádej Krupina, n.o. 37954202
21.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [78 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
21.03.2022 Dohoda o urovnaní [251 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
21.03.2022 Dohoda o prevode práv a povinností [251 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
17.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [1 422 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
16.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [310 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
09.03.2022 Zmluva o spolufinancovaní inžinierskych sietí [438 kB - pdf] Dominika Slámková, Ronald Jambrich
08.03.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [987 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
04.03.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o prispevku na projekt podpory športu [169 kB - pdf] Fond na podporu športu 52846059
04.03.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci [296 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687
04.03.2022 Poistná zmluva [1 964 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [289 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
03.03.2022 Kúpna zmluva [511 kB - pdf] Róbert Beseda, Anna Besedová
01.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [72 kB - pdf] Emília Fabianová
25.02.2022 Kúpna zmluva [419 kB - pdf] Miroslav Pospíchal
24.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb [337 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739
24.02.2022 Dohoda o ukončení spolupráce [88 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 113 kB - pdf] Obec Senohrad 00320234
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 463 kB - pdf] Obec Podzámčok 00648400
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [977 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
23.02.2022 Zmluva o dielo [1 249 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17137282
21.02.2022 Zmluva o dielo [17 204 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
21.02.2022 Kúpna zmluva [398 kB - pdf] Ján Kováč, Jaroslav Kováč
17.02.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o reklame [50 kB - pdf] Pavel Kocka, PMKP Autotransport 34788212
16.02.2022 Zmluva o sponzorstve [60 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
16.02.2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [146 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum 35984953
15.02.2022 Rámcová zmluva [357 kB - pdf] GRD, s.r.o. 31645399
14.02.2022 Dodatok č. 15 k Mandátnej zmluve [778 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
09.02.2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve [29 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
09.02.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [648 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
07.02.2022 Zmluva o pužívaní múzejného katalogizačného systému [246 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
04.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [325 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
04.02.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [190 kB - pdf] Oľga Uramová
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [336 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [355 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [322 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [314 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [323 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [306 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [652 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.02.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov [81 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
28.01.2022 Dodatok k zmluve č. 69/2020/ODPM [56 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
28.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [659 kB - pdf] Súkromná materská škola 41652932
28.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [86 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
27.01.2022 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok [80 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
27.01.2022 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi [243 kB - pdf] Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
27.01.2022 Poistná zmluva [961 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
25.01.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [186 kB - pdf] Jozef Martinka
25.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [81 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
25.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [714 kB - pdf] Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské 45021937
24.01.2022 Kúpna zmluva [218 kB - pdf] Ružena Gálusová
21.01.2022 Dohoda o prevode telefónneho čísla [217 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.01.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 002 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [98 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
18.01.2022 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [198 kB - pdf] Anna Boháčiková
17.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [294 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
14.01.2022 Zmluva o nájme hnuteľnej veci [93 kB - pdf] KOŠUT Plus s.r.o. 36641057
14.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [297 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
13.01.2022 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy [52 kB - pdf] Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, ELPRO 33290725
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [311 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [321 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [337 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [52 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
12.01.2022 Kúpna zmluva [41 kB - pdf] VČELÁRSTVO Jozef Ľupták 45515531
11.01.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [591 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
11.01.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [837 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.01.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [350 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.01.2022 Zámenná zmluva [369 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
03.01.2022 Dodatok č. 35 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [75 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.7.2022, 14:04