Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2022

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
17.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [294 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
14.01.2022 Zmluva o nájme hnuteľnej veci [93 kB - pdf] KOŠUT Plus s.r.o. 36641057
14.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [297 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
13.01.2022 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy [52 kB - pdf] Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, ELPRO 33290725
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [311 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [321 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [337 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [52 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
12.01.2022 Kúpna zmluva [41 kB - pdf] VČELÁRSTVO Jozef Ľupták 45515531
11.01.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [591 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
11.01.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [837 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.01.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [350 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.01.2022 Zámenná zmluva [369 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
03.01.2022 Dodatok č. 35 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [75 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 17.1.2022, 13:24