Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2024

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
16.05.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] MFK Strojár Krupina 00592943
15.05.2024 Zmluva o Elektronických službách [1 081 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653
15.05.2024 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] Pharm. Dr. Zsolt Gyerpál 34789910
15.05.2024 Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov [268 kB - pdf] Súkromná škola umeleckého priemyslu 42317568
14.05.2024 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [192 kB - pdf] SNAP s.r.o. 31583491
14.05.2024 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] Pavel Vyletel PROBAT 30450781
14.05.2024 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] POLIINVEST s.r.o. 36647942
14.05.2024 Zmluva o reklame [196 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
14.05.2024 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] Svetozár Slamka STK 42005507
14.05.2024 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] BUDOVA STK s.r.o. 36637769
14.05.2024 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] VARTEX s.r.o. 31634397
13.05.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Občianske združenie FS Hont 42303150
13.05.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
10.05.2024 Zmluva o reklame [194 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
10.05.2024 Zmluva o reklame [195 kB - pdf] Martin Lauroško GeoPlanML 47843632
09.05.2024 Zmluva o dielo [717 kB - pdf] PROUNION a.s. 45597103
09.05.2024 Mandátna zmluva [415 kB - pdf] REALITEKA s.r.o. 36799378
09.05.2024 Zmluva o pripojeni zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [117 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a. s. 36442151
07.05.2024 Nájomná zmluva [390 kB - pdf] AGROCHOV, s.r.o. 31601898
06.05.2024 Kúpna zmluva [234 kB - pdf] Ing. Margaréta Janovská
03.05.2024 Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HEX [97 kB - pdf] SEPTEMBER o.z. 54572932
02.05.2024 Zmluva o poskytovaní služieb [609 kB - pdf] Euro Dotácie, a. s. 36438766
02.05.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [683 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
02.05.2024 Nájomná zmluva [217 kB - pdf] Eva Krátka
02.05.2024 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a zmluva o platení úhrad za sociálnu službu [492 kB - pdf] Paulína Sásiková
26.04.2024 Zmluva o reklame [197 kB - pdf] ROBUS s.r.o. 36036081
26.04.2024 Zmluva o výpožičke [251 kB - pdf] Mestský stolnotenisový klub Krupina, občianske združenie 45021104
26.04.2024 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu [578 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica 37949799
22.04.2024 Nájomná zmluva [215 kB - pdf] Eva Krčmáriková
22.04.2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [128 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
22.04.2024 Zmluva o realizácii besedy [376 kB - pdf] Zuzana Dodoková
22.04.2024 Zmluva o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov [1 849 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
18.04.2024 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [492 kB - pdf] Mária Schieberová
16.04.2024 Nájomná zmluva [215 kB - pdf] Anton Seko
16.04.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta [167 kB - pdf] Milan Gregáň
16.04.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Mgr. Monika Miškolciová
16.04.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Marta Augustínová
16.04.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta [166 kB - pdf] Bc. Miroslav Gonda
12.04.2024 Zmluva o nájme nebytových priestorov [87 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
11.04.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena [205 kB - pdf] Omsit s.r.o. 44762577
05.04.2024 Zmluva o dielo [466 kB - pdf] Projenergo, s.r.o. 36853216
03.04.2024 Darovacia zmluva [127 kB - pdf] LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o. 35760800
28.03.2024 Zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia [506 kB - pdf] Ján Kuzma - ELTIK 37060945
28.03.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
28.03.2024 Nájomná zmluva [233 kB - pdf] Mestské lesy s.r.o. 31616798
26.03.2024 Dodatok č.2 k Zmluve č. KB/ZO/2022KPB14634-4 o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti v znení dodatku č.1 [423 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739
22.03.2024 Zmluva o výpožičke [331 kB - pdf] účastníci uvedení v zmluve
22.03.2024 Licenčná zmluva [217 kB - pdf] Samuel Balog
21.03.2024 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci [706 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
20.03.2024 Darovacia zmluva [211 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev – farnosť Krupina 31938817
18.03.2024 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu [1 164 kB - pdf] HO MANAGEMENTs.r.o. 55811248
18.03.2024 Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu [282 kB - pdf] We Love Music s.r.o. 46591231
14.03.2024 Zmluva o nájme hrobového miesta [165 kB - pdf] Pavel Očenáš
14.03.2024 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [49 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
13.03.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [183 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
13.03.2024 Zmluva o dielo [671 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
13.03.2024 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041K690-421-16 zo dňa 07.03.2018 [4 604 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
08.03.2024 Zmluva o nakladaní s odpadmi [376 kB - pdf] ESPIK Group s.r.o. 46754768
06.03.2024 Zmluva o dielo [939 kB - pdf] architektúra, s.r.o. 36723088
05.03.2024 Dohoda o náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti [375 kB - pdf] Slovak Telekom, a. s. 35763469
05.03.2024 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [1 024 kB - pdf] NOMIland, s.r.o. 36174319
05.03.2024 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [1 031 kB - pdf] GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452
05.03.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [947 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
04.03.2024 Kúpna zmluva [265 kB - pdf] Ministerstvo hospodárstva SR 00686832
29.02.2024 Dohoda o spolupráci [976 kB - pdf] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295
29.02.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného revíru č. 16 JAVOR Krupina [206 kB - pdf] Poľovnícke združenie Javor Krupina 31921175
28.02.2024 Zmluva o výpožičke [306 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 45594929
28.02.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného revíru Hubert Krupina [208 kB - pdf] Poľovnícka spoločnosť Čabraď 37996584
26.02.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí [461 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
22.02.2024 Zmluva o spolufinancovaní nákladov mimoškolskej záujmovej činnosti detí [197 kB - pdf] Mesto Levice 00307203
22.02.2024 Kúpna zmluva [188 kB - pdf] VČELÁRSTVO Jozef Ľupták 45515531
21.02.2024 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [82 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.02.2024 Zmluva o dielo [2 495 kB - pdf] OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929
14.02.2024 Dohoda o prevode telefónneho čísla [54 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.02.2024 Dohoda o prevode telefónneho čísla [54 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.02.2024 Dohoda o prevode telefónneho čísla [54 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.02.2024 Zmluva o spolupráci [567 kB - pdf] DIVADLO DIVA Bratislava 42357853
14.02.2024 Zmluva o spolupráci [246 kB - pdf] Občianske združenie MÚZA TEATRO 50369831
13.02.2024 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [120 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
13.02.2024 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [215 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
06.02.2024 Mandátna zmluva [314 kB - pdf] EU projekty, s.r.o. 36689599
06.02.2024 Dohoda o spolupráci [403 kB - pdf] OOCR Stredné Slovensko 42299268
01.02.2024 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [49 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
01.02.2024 Darovacia a licenčná zmluva [200 kB - pdf] Jozef Fojtík
30.01.2024 Kúpna zmluva [222 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
30.01.2024 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [52 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
29.01.2024 Oznámenie o zmene cien [239 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
29.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby [392 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
29.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby [292 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
29.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku verejnému poskytovateľovi sociálnej služby [391 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
26.01.2024 Zmluva o používaní Informačného systému IS DEMZ [908 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
26.01.2024 Zmluva o reklame [198 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
25.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [382 kB - pdf] Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 37954202
24.01.2024 Zmluva o dielo [4 594 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
24.01.2024 Kúpna zmluva [2 418 kB - pdf] GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 43897452
24.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [489 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
23.01.2024 Zmluva o nájme hnuteľnej veci [208 kB - pdf] KOŠÚT Plus s.r.o. 36641057
22.01.2024 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve [210 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
22.01.2024 Dodatok č. 37 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [215 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
22.01.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [140 kB - pdf] Základná škola Eleny Maróthy Šoltésovej 37830813
17.01.2024 Usporiadateľská zmluva [1 522 kB - pdf] StArt o.z. 51549069
17.01.2024 Zámenná zmluva [453 kB - pdf] Miroslav Ľupták, Iveta Ľuptáková
16.01.2024 Poistná zmluva - Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [67 kB - pdf] KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441
15.01.2024 Dodatok č. II k Zmluve o poskytnutí sociálnej služby a zmluve o platení úhrad za sociálnu službu [536 kB - pdf] Anna Šoucová
04.01.2024 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii [179 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
04.01.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [533 kB - pdf] Júlia Fabianová
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45