Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK 11252/2022/20

Dátum zverejnenia informácie:  10.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, 4 ks borovica, 1 ks jedľa, 2 ks čerešňa, 1 ks smrek, 11 ks slivka, 1 ks topoľ, 1 ks jabloň a 1 ks orgován, ktoré rastú na pozemku parc. č. 34/1 registra KN-C, 8130/3 E-KN, 6735/4 E-KN, 9607/4 E-KN, 390/1 E-KN a 443/1 KN-C, v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11063/2020/20
Dátum zverejnenia informácie: 
13.10.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 1718/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
   SK 10714/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3ks smrek, 1 ks tuja a 1ks jaseň ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 301/42, 1330/1 a 443/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10655/2022/05
Dátum zverejnenia informácie:  19.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č.  2948/2 KN C v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10051/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2315/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9987/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  22.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek pichľavý, 1ks orech,  ktoré rastú na pozemku parc. č. 1320/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9983/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  21.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1528/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
 SK 1227/2022/20

Dátum zverejnenia informácie:  15.02.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, 4 ks smrek , ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2008/1, 9607/4, 9609 registra KN-E a 2010/1 a 1280/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 1284/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  10.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks ihličnatých drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1470/3 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1241/2022/20
Dátum zverejnenia informácie: 
09.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 820 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 1192/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  08.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1357/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1093/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa divá, ktoré rastú na pozemku parc. č. 8129 registra KN-E v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1095/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1635 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 408/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň, 1ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 194/1 registra KN-E v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 55/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1512/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 11298/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021
    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 5173/13 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11300/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1148/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11163/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
28.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smrek 3 ks a smrekovec 1 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2260/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11036/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 4 ks jabloň,  ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1948/1 a 1950 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10970/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  29.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemkoch parc. č. 1746/24 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10726/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 299/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10727/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  vŕba a breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 9325 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 10611/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  20.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1724/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10181/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
11.05.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 224/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9960/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň, 2 ks breza a agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1270/3 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 9961/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1301/5 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9923/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks listnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9770/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  01.03.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1410/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 933/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  05.02.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1359/1 registra C KN (KN-E 8130/1, 8131/1) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 414/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  agát a krovitý porast, na pozemkoch parc. č. 6543/3, 6543/1, 6544 registra C KN (1656/2 KN-E) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 11356/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  16.12.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky a brezy, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11228/2020/34
Dátum zverejnenia informácie:
  30.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1303/1  registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11117/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  16.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 11110/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 816/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10985/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  21.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1860/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10696/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere 25 m2, v zložení tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 204/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10503/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  24.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1337/21 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10182/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  28.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10037/2020/36
Dátum zverejnenia informácie:  27.04.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky, borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č.  226 registra C KN v   k. ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9893/2020/05
Dátum zverejnenia informácie:
  18.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/1 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9855/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  26.02.2020
Číslo konania:  SK 9731/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  20.02.2020
Číslo konania:  SK 9673/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení liesky, šípy a 8 ks divé slivky, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1746/61 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020
Číslo konania:  SK 689/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 690/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks tuja, ktoré rastú na pozemku  parc. č. E KN 564/3 (C KN 1556/3)  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2020
Číslo konania:  SK 577/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, hrab, dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1275 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  30.12.2019
Číslo konania:  SK 11084/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešne, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-E 2297/1 v k.ú. Krupina, 1 ks borovica a 1 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 301/1 v k.ú. Krupina a rôzne dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1286 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10888/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  27.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípka agát a lieska, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1808/5, 1807/4, 1746/62 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10787/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1204, 1202 registra C KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10775/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1621/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10715/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 9095 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019
Číslo konania:  SK 10705/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2232/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.10.2019
Číslo konania:  SK 10675/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks jaseň, na pozemku parc. č. 9610/2 registra E KN (1067/6 KN-C), 14 ks smrek a 6 ks borovica na pozemku parc. č.  390/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10676/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica a 1 ks smrek, na pozemkoch parc. č. 1553/1, 1552/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  07.10.2019
Číslo konania:  SK 10631/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8491/2 registra E KN (6128/1 registra C KN), 8528/2 registra E KN (6182/1 registra C KN), 8530 registra E KN (6182/1 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.09.2019
Číslo konania:  SK 10549/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks gaštan, krovitý porast a náletové dreviny ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7727 registra E KN, 5351/4 registra C KN  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2019
Číslo konania:  SK 10447/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2063/9, 2063/15 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10455/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks lipa malolistá a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  23.08.2019
Číslo konania:  SK 10420/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks lipa a 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  12.08.2019
Číslo konania:  SK 10352/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5140/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  15.07.2019
Číslo konania:  SK 10229/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  5 ks smrek a 1 ks jedľa, na pozemku parc. č. 66/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 9850/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  30.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 383/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  11.04.2019
Číslo konania:  SK 9770/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9596/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 5157 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9597/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch  parc. č. 9851/16, 9851/17, 1481/5, 9646/4, 1299/2, 1297/3, 1298/1, 1298/2, 1287/1, 8739/1, 8739/2, 8739/4, 8708/1, 8708/2, 8708/3, 8708/5, 8708/6, 8730/2, 8689/1, 8740/2, 8740/1, 8740/3, 8740/5, 8741, 3340/1, 3339/2, 8689/6, 8689/9, 8684/4, 8685, 8684/1, 2138/2, 2138/3, 9606/2, 3323, 8606/4, 8545/1, 8545/2, 8604/1, 3315/3, 3314/2, 8730/1  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9569/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3455 registra E KN (parc. č. 8674 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9557/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
08.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1301/1 registra E KN (parc. č. 8785 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9571/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza sp., ktoré rastú na pozemku parc. č. 5154/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9513/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
01.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 1983/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9469/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks javor poľný, 2 ks dub cerový, na pozemku parc. č. 9642/1 registra E KN (parc. č. 9530/1 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9468/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 1 ks breza, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 459/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 9448/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  25.02.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 185/6 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.02.2019
Číslo konania:  SK 9368/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, 1 ks jabloň , na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 9406/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub, osika, hrab, na pozemku parc. č. 5764 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  01.02.2019
Číslo konania:  SK 801/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, na pozemkoch parc. č. 6684/1, 6684/2 registra E KN (parc. č. 5162/1, 9601 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 352/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č.  1895/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 299/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7120, 7121, 7122 registra E KN ( 5168/3, 5169 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  20.12.2018
Číslo konania:  SK 10838/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  393 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  12.12.2018
Číslo konania:  SK 10775/2018/28

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks topoľ šľachtený,  na pozemkoch parc. č. 925 E KN (947/1 registra C KN), 919/3 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10786/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks borovica,  na pozemku parc. č. 1086/30 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10785/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, na pozemku parc. č. 1029 registra E KN (1029/14 registra C KN) v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10670/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  297/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10702/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č.  1937/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 10631/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 5219, 5221/4registra E KN (parc.č. 5008/1, 5008/2 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  07.11.2018
Číslo konania:  SK 10624/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 565/2 registra CKN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10640/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7550/1, 7550/2, 7551/1, 7551/2 registra E KN (parc. č. 5503, 5504 registra C KN), 3483, 3484, 3482, 3486, 3488, 3487, 3481/2, 3491/2, 3495/2 registra E KN (parc. č. 8656 registra  C KN), 8657, 8658 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10633/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 738/2, 748/1, 747/2, 749/1, 749/6,  registra E KN (parc.č. 738/1, 744/1, 749/2 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10606/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, na pozemku parc. č. 1305/3 registra E KN (1305/3 CKN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 10603/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, na pozemku parc. č. 9098/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie: 02.11.2018
Číslo konania: SK 10609/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 299/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
10.10.2018
Číslo konania: SK 10492/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 11 ks jabloň, 1 ks orech, 2 ks topoľ, 1 ks lipa, 21 ks tuja, na pozemkoch parc. č. 6401/25, 6401/44, 6401/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
01.10.2018
Číslo konania: SK 10436/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8364, 8365, 8366 registra E KN (5274/1, 5274/8, 6065/2, 5274/9, 6067 registra C KN), 6059/3, 6068/3, 5274/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  24.09.2018
Číslo konania:  SK 10409/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica na pozemku parc. č.  85/1 registra C KN, 1 ks hruška na pozemku parc. č. 1516/1 registra C KN, 10 ks krušpán na pozemkoch parc. č. 1535/1, 1533/1 registra C KN, 2 ks tuja na pozemku parc. č. 1527/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania:  SK 10337/2018/36

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 715/7 registra E KN (parc. č. 715/5 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania:  SK 10348/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8054, 8032, 8033, 8034, 8035, 8211/6, 8211/5, 7690, 7877/5, 7885/7, 7878/2, 7885/1, 7888/2, 7873/1 registra E KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie: 01.08.2018
Číslo konania: SK 10170/2018/10

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 122 registra C KN v k.ú. Drienovo,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  18.07.2018
Číslo konania:  SK 10110/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 1 ks rešetliak prečisťujúci, 6 ks jaseň, na pozemku parc. č. 230/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 10049/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
03.07.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových  drevín, v zložení 6 ks dub, lieska a trnka, na pozemku parc. č. 5942/2 registra E KN (4737, 4740/1, 4740/2 registra C KN)  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  03.07.2018
Číslo konania:  SK 10045/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 1263/11 registra C KN  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  24.05.2018
Číslo konania:  SK 9879/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, na pozemku parc. č. 193/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 173/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 11.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát,  na pozemku parc. č.  9607/4 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10571/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch: kód dielu 9401/2 (parc. č. 6191/1 registra C KN),  kód dielu 2001/1 (parc. č. 5555/3, 5556, 5559, 9581 registra C KN)   v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45