Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK 408/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň, 1ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 194/1 registra KN-E v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 55/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1512/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 11298/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021
    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 5173/13 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11300/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1148/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11163/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
28.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smrek 3 ks a smrekovec 1 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2260/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11036/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 4 ks jabloň,  ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1948/1 a 1950 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10970/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  29.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemkoch parc. č. 1746/24 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10726/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 299/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10727/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  vŕba a breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 9325 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 10611/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  20.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1724/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10181/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
11.05.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 224/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9960/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň, 2 ks breza a agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1270/3 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 9961/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1301/5 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9923/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks listnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9770/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  01.03.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1410/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 933/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  05.02.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1359/1 registra C KN (KN-E 8130/1, 8131/1) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 414/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  agát a krovitý porast, na pozemkoch parc. č. 6543/3, 6543/1, 6544 registra C KN (1656/2 KN-E) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 11356/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  16.12.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky a brezy, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11228/2020/34
Dátum zverejnenia informácie:
  30.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1303/1  registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11117/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  16.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 11110/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 816/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10985/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  21.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1860/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10696/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere 25 m2, v zložení tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 204/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10503/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  24.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1337/21 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10182/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  28.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10037/2020/36
Dátum zverejnenia informácie:  27.04.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky, borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č.  226 registra C KN v   k. ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9893/2020/05
Dátum zverejnenia informácie:
  18.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/1 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9855/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  26.02.2020
Číslo konania:  SK 9731/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  20.02.2020
Číslo konania:  SK 9673/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení liesky, šípy a 8 ks divé slivky, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1746/61 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020
Číslo konania:  SK 689/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 690/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks tuja, ktoré rastú na pozemku  parc. č. E KN 564/3 (C KN 1556/3)  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2020
Číslo konania:  SK 577/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, hrab, dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1275 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  30.12.2019
Číslo konania:  SK 11084/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešne, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-E 2297/1 v k.ú. Krupina, 1 ks borovica a 1 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 301/1 v k.ú. Krupina a rôzne dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1286 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10888/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  27.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípka agát a lieska, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1808/5, 1807/4, 1746/62 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:  SK 10787/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1204, 1202 registra C KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10775/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1621/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10715/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 9095 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  24.10.2019
Číslo konania:  SK 10705/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2232/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.10.2019
Číslo konania:  SK 10675/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks jaseň, na pozemku parc. č. 9610/2 registra E KN (1067/6 KN-C), 14 ks smrek a 6 ks borovica na pozemku parc. č.  390/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10676/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica a 1 ks smrek, na pozemkoch parc. č. 1553/1, 1552/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  07.10.2019
Číslo konania:  SK 10631/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8491/2 registra E KN (6128/1 registra C KN), 8528/2 registra E KN (6182/1 registra C KN), 8530 registra E KN (6182/1 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.09.2019
Číslo konania:  SK 10549/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks gaštan, krovitý porast a náletové dreviny ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7727 registra E KN, 5351/4 registra C KN  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2019
Číslo konania:  SK 10447/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2063/9, 2063/15 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10455/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.09.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks lipa malolistá a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  23.08.2019
Číslo konania:  SK 10420/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks lipa a 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  12.08.2019
Číslo konania:  SK 10352/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 9 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 5140/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  15.07.2019
Číslo konania:  SK 10229/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  5 ks smrek a 1 ks jedľa, na pozemku parc. č. 66/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 9850/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  30.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 383/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  11.04.2019
Číslo konania:  SK 9770/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9596/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 5157 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  14.03.2019
Číslo konania:  SK 9597/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch  parc. č. 9851/16, 9851/17, 1481/5, 9646/4, 1299/2, 1297/3, 1298/1, 1298/2, 1287/1, 8739/1, 8739/2, 8739/4, 8708/1, 8708/2, 8708/3, 8708/5, 8708/6, 8730/2, 8689/1, 8740/2, 8740/1, 8740/3, 8740/5, 8741, 3340/1, 3339/2, 8689/6, 8689/9, 8684/4, 8685, 8684/1, 2138/2, 2138/3, 9606/2, 3323, 8606/4, 8545/1, 8545/2, 8604/1, 3315/3, 3314/2, 8730/1  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9569/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 3455 registra E KN (parc. č. 8674 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9557/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
08.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1301/1 registra E KN (parc. č. 8785 registra C KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  08.03.2019
Číslo konania:  SK 9571/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza sp., ktoré rastú na pozemku parc. č. 5154/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 9513/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
01.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 1983/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9469/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks javor poľný, 2 ks dub cerový, na pozemku parc. č. 9642/1 registra E KN (parc. č. 9530/1 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: 
SK 9468/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 1 ks breza, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 459/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 9448/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  25.02.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 185/6 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  18.02.2019
Číslo konania:  SK 9368/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, 1 ks jabloň , na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 9406/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub, osika, hrab, na pozemku parc. č. 5764 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  01.02.2019
Číslo konania:  SK 801/2019/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, na pozemkoch parc. č. 6684/1, 6684/2 registra E KN (parc. č. 5162/1, 9601 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 352/2019/20
Dátum zverejnenia informácie: 
14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č.  1895/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 299/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:  14.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7120, 7121, 7122 registra E KN ( 5168/3, 5169 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  20.12.2018
Číslo konania:  SK 10838/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  393 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  12.12.2018
Číslo konania:  SK 10775/2018/28

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks topoľ šľachtený,  na pozemkoch parc. č. 925 E KN (947/1 registra C KN), 919/3 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10786/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks borovica,  na pozemku parc. č. 1086/30 registra C KN v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10785/2018/28
Dátum zverejnenia informácie:  12.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, na pozemku parc. č. 1029 registra E KN (1029/14 registra C KN) v k. ú. Selce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 10670/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č.  297/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10702/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č.  1937/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 10631/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 5219, 5221/4registra E KN (parc.č. 5008/1, 5008/2 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  07.11.2018
Číslo konania:  SK 10624/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 565/2 registra CKN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10640/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, na pozemkoch parc. č.  7550/1, 7550/2, 7551/1, 7551/2 registra E KN (parc. č. 5503, 5504 registra C KN), 3483, 3484, 3482, 3486, 3488, 3487, 3481/2, 3491/2, 3495/2 registra E KN (parc. č. 8656 registra  C KN), 8657, 8658 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10633/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 738/2, 748/1, 747/2, 749/1, 749/6,  registra E KN (parc.č. 738/1, 744/1, 749/2 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:  SK 10606/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, na pozemku parc. č. 1305/3 registra E KN (1305/3 CKN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 10603/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:  06.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, na pozemku parc. č. 9098/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie: 02.11.2018
Číslo konania: SK 10609/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 299/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
10.10.2018
Číslo konania: SK 10492/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 11 ks jabloň, 1 ks orech, 2 ks topoľ, 1 ks lipa, 21 ks tuja, na pozemkoch parc. č. 6401/25, 6401/44, 6401/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
01.10.2018
Číslo konania: SK 10436/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8364, 8365, 8366 registra E KN (5274/1, 5274/8, 6065/2, 5274/9, 6067 registra C KN), 6059/3, 6068/3, 5274/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  24.09.2018
Číslo konania:  SK 10409/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica na pozemku parc. č.  85/1 registra C KN, 1 ks hruška na pozemku parc. č. 1516/1 registra C KN, 10 ks krušpán na pozemkoch parc. č. 1535/1, 1533/1 registra C KN, 2 ks tuja na pozemku parc. č. 1527/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania:  SK 10337/2018/36

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. č. 715/7 registra E KN (parc. č. 715/5 registra C KN) v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:  10.09.2018
Číslo konania:  SK 10348/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemkoch parc. č. 8054, 8032, 8033, 8034, 8035, 8211/6, 8211/5, 7690, 7877/5, 7885/7, 7878/2, 7885/1, 7888/2, 7873/1 registra E KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie: 01.08.2018
Číslo konania: SK 10170/2018/10

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 122 registra C KN v k.ú. Drienovo,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  18.07.2018
Číslo konania:  SK 10110/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 1 ks rešetliak prečisťujúci, 6 ks jaseň, na pozemku parc. č. 230/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 10049/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 
03.07.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových  drevín, v zložení 6 ks dub, lieska a trnka, na pozemku parc. č. 5942/2 registra E KN (4737, 4740/1, 4740/2 registra C KN)  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  03.07.2018
Číslo konania:  SK 10045/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub  drevín, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 1263/11 registra C KN  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  24.05.2018
Číslo konania:  SK 9879/2018/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, na pozemku parc. č. 193/2 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania:  SK 173/2018/20
Dátum zverejnenia informácie: 11.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát,  na pozemku parc. č.  9607/4 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10571/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch: kód dielu 9401/2 (parc. č. 6191/1 registra C KN),  kód dielu 2001/1 (parc. č. 5555/3, 5556, 5559, 9581 registra C KN)   v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10575/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, 1 ks tuja,  na pozemku parc. č.  1288/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10493/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek, 3 ks jedľa, 2 ks borovica  na pozemku parc. č.  443/1 registra C KN a 6 ks breza na pozemku parc. č. 301/40 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10487/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 10.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č.  1139/3 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10462/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení topoľ osikový, jelša, a krovitý porast,  na pozemku parc. č.  7181/102 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10418/2017/36
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Žibritov v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Žibritov:
Kód dielu: 1606/1  Parcela registra KN„C“ 951/1, 952/1, 952/3, 952/4, 1083
Kód dielu: 1607/1  Parcela registra KN„C“ 902, 905/4, 938, 939, 940
Kód dielu: 1610/1  Parcela registra KN„C“ 888/1, 888/7
Kód dielu: 1610/2  Parcela registra KN„C“ 905/4, 938, 1202
Kód dielu: 1610/3  Parcela registra KN„C“ 848, 850/6
Kód dielu: 1701/1  Parcela registra KN„C“ 888/7
Kód dielu: 2516/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 2516/2  Parcela registra KN„C“ 488/1, 489/2
Kód dielu: 2601/1  Parcela registra KN„C“ 846/1, 846/3, 939, 963, 964, 969/1, 969/2, 974/1, 10082
Kód dielu: 2603/1  Parcela registra KN„C“ 843/1, 846/1, 846/2
Kód dielu: 2604/1  Parcela registra KN„C“ 846/1, 846/2
Kód dielu: 2607/1  Parcela registra KN„C“ 781/2
Kód dielu: 2609/1  Parcela registra KN„C“ 674, 708/1, 715/5, 716/1, 751/1, 756/1, 778
Kód dielu: 2701/1  Parcela registra KN„C“ 862
Kód dielu: 2704/1  Parcela registra KN„C“ 746, 753, 756/2, 764
Kód dielu: 3502/1  Parcela registra KN„C“ 427, 432/1, 434/1, 441, 451/8, 481/1
Kód dielu: 3503/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 3505/1  Parcela registra KN„C“ 449/1, 451/4, 451/7, 451/8
Kód dielu: 3506/1  Parcela registra KN„C“ 449/2, 451/4, 451/6, 451/7, 451/8
Kód dielu: 3606/1  Parcela registra KN„C“ 488/1
Kód dielu: 3603/1  Parcela registra KN„C“ 674


Číslo konania:
SK 10412/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Krupina:
Kód dielu: 7402/1  Parcela registra KN„C“ 6393/1, 6393/2
Kód dielu: 8401/1  Parcela registra KN„C“ 6392, 6393/1, 9277


Číslo konania: SK 10419/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov - kú Krupina:
Kód dielu: 0602/1  Parcela registra KN„C“ 4477
Kód dielu: 1602/1  Parcela registra KN„C“ 4449, 4452/1, 4452/2, 4453, 4457, 4458, 4461, 4463
Kód dielu: 1605/1  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 1602/2  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 1606/1  Parcela registra KN„C“ 4433, 4445, 4446, 9388
Kód dielu: 1607/1  Parcela registra KN„C“ 4446, 4447, 4448
Kód dielu: 1608/1  Parcela registra KN„C“ 4449
Kód dielu: 2,4  Parcela registra KN„C“ 4449


Číslo konania:
SK 10366/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 19.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  na pozemku parc. č. 868 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10351/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 16.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 16 ks topoľ osikový, 3 ks slivka divá, 2 ks dub letný, 1 ks orgován obyčajný, 1 ks hrab obyčajný,  na pozemkoch parc. č. 4843/30 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10316/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 09.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor, 1 ks jaseň, na pozemkoch parc. č. 1450/1, 1450/5 registra C KN, 1 ks smrek na pozemku parc. č. 6724/2 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10285/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, na pozemku parc. č. 1360/24 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10297/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 1 ks orech, na pozemku parc. č. 7234/19 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10276/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 27.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, na pozemkoch parc. č. 4248, 4251, 4252, 9705/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10524/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 230/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10200/2017/05
Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4ks smrek, na pozemku parc. č. 2948/1 registra E KN v k.ú. Devičie,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10006/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10182/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 04.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa strieborná, ktorá rastie na  pozemku parc. č. 8131/1  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9648/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 11.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 15 ks smrek, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 8265/27, 8265/28, 8265/29  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9639/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.05.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 2 ks tuja, krovitý porast, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 2344/3  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9594/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 27.04.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 1386/1  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9401/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 15.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 1092/4  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9409/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 15.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na  pozemku parc. č. 388/1  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9345/2017/03
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 618 registra E KN v k.ú. Čabradský Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 9335/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 1502/4  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9344/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 03.03.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks orech, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 1318/21  registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9172/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks vŕba, 1 ks breza, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 8237  registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9179/2017/36
Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 8 ks dub cerový, 10 m2 slivka trnková, 10 m2 hloh obyčajný, 10 m2 ruža šípová, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 986/1  registra E KN v k.ú. Žibritov,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9084/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 07.02.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na  pozemkoch parc. č. 7457/1, 7367/3, 7470/17, 7491/2, 7491/1, 7490, 7486, 7487, 7488/1, 7488/2, 7492/1, 7492/2 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 451/2017/20
Dátum zverejnenia informácie: 23.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 5 ks breza, 2 ks borovica, 1 ks osika, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10838/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 15.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks slivka na  pozemku parc. č. 1246/1 registra C KN (Železničná ul. č. 8), 1 ks tuja na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN (Majerský rad č. 67), 1 borovica a 2 ks smrek na pozemku parc. č. 301/43 registra C KN (Majerský rad č. 54), 4 ks breza na pozemku parc. č. 8127/1 registra E KN (Školská ul. č. 4), 1 ks tuja na pozemku parc. č. 5173/7 registra C KN (nový cintorín) v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10820/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 13.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 290/7, 291/2, 291/3, 291/4 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10754/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.12.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 7651/6, 7653/10, 7652 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10722/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 28.11.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 6300/2 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10451/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks smrek, 1 ks borovica, 1 ks jabloň, 1 ks čerešňa, na  pozemkoch parc. č. 6695, 6699/1, 6699/2registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10446/2016/28
Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks smrek, na  pozemku parc. č. 1029/11 registra C KN v k.ú. Selce,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10475/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.10.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica, na  pozemku parc. č. 5058/30 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 10390/2016/03
Dátum zverejnenia informácie: 27.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a starých ovocných stromov, ktoré rastú  na  pozemkoch parc. č. 159, 160 registra C KN a  1180/1 registra E KN v k.ú. Čabradský Vrbovok,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10387/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 4034 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10384/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín,  v zložení 4 ks borovica, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 6669 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10383/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o vydaní súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na  pozemku parc. č. 9453 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany (v ochrannom pásme štátnej cesty I/66).


Číslo konania:
SK 10337/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie  na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10290/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 09.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín  na  pozemkoch parc. č. 137, 138, 139, 140, 141, 142 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10161/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 10.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  2 ks smrek,  na  pozemku parc. č. 1882/3 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10085/2016/05
Dátum zverejnenia informácie: 09.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch v užívaní AGRO HN, s.r.o. so sídlom Sebechleby 418 v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom  a druhom stupni územnej ochrany.
Zoznam dotknutých pozemkov:

Kód dielu     parc. č. registra C
1501/1        2522,
1404/1        2423, 2426, 2446/1, 2446/2, 2450/18, 2516, 2517, 2977/2,
1402/1        2407, 2411, 2421, 2422/1, 2422/2, 2423, 2424/1, 2424/2, 2450/7,          2450/29, 2977/1,
9401/1    1010, 1143, 1144, 1145, 1154, 1159, 1161, 1182, 1195/1, 1195/2, 1212, 2956/5,
9401/2    981, 996/1, 996/2, 1008, 1010, 1020, 1022, 1050, 1055, 1081, 1082/2, 1083/1, 1084/1, 1084/2, 1085, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1086/4, 1095, 1103, 1105, 1108, 1110, 1114/1, 1114/2, 1154, 2956/5,
0403/1     1355/1, 1355/4, 1355/10, 1355/17, 1355/18, 1397/1, 1461, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507/1, 1507/2, 1507/3, 1509/1, 1509/2, 1509/4, 1509/5, 1509/6, 1509/7, 1509/8, 1509/9, 1509/10, 1509/13, 1510, 1516/2, 1516/3, 1517/1, 1519/1, 1519/2, 1522, 1523/1, 1523/2, 1523/4, 1527/1, 1527/2, 1529/2, 1532/1, 1532/2, 1532/4, 1532/5, 1536, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1555, 1556, 1570/1, 1570/2, 1572, 1610/1, 2963/1, 2964, 2965,
0301/1    1752/3, 1784, 1785, 1798/2, 2957, 2961,
-    1028, 1057, 1059/1, 1059/2.


Číslo konania:
SK 9971/2016/36
Dátum zverejnenia informácie: 30.06.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks breza,  na  pozemku parc. č. 1157/1 registra C KN v k.ú. Žibritov,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9646/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks breza,  na  pozemku parc. č. 56/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9664/2016/08
Dátum zverejnenia informácie: 25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks vŕba,  na  pozemku parc. č. 68/4 registra C KN v k.ú. Domaníky,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9423/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks agát na  pozemku parc. č. 230/1 registra C KN (v areáli Domčeka CVČ) a 1 ks smrek, 1 ks listnatý strom na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN (pred bytovým domom na Malinovského ul. č. 880/15, Krupina) v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9357/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 01.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  dub,  ktoré rastú na pozemku parc. č. 3470 registra E KN (8956 registra C KN) v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9337/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia vydaného pod č.j. SK 140/2014/20 – 1471,  ktorým bol vydaný súhlas na výrub drevín na pozemku parc. č. 5614/4 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9224/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 10.02.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 502 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 410/2016/02
Dátum zverejnenia informácie: 27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 784, 785, 955, 956, 993, 1058, 1059, 1060, 2648 registra E KN v k.ú. Cerovo,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 387/2016/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere cca 50 m2 , v zložení trnka obyčajná, lieska obyčajná, hloch obyčajný, ostružina, ktorý rastie na pozemku parc. č. 9656/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10763/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 22.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks dub, ktorý rastie na pozemku parc. č. 5054/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10652/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 03.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks smrek a 1 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/5 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10638/2015/05
Dátum zverejnenia informácie: 01.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 45 registra C KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10570/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 24.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1676/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10525/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 11.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, vŕba, jelša, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8714/3, 7873/4, 7873/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10461/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 04.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa a 1 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1411/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10335/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 13.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát biely, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 8192, 8193, 8199/2, 8199/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10302/2015/05
Dátum zverejnenia informácie: 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 97/2 registra C KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10284/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 381 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10982/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1270/3 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany

Číslo konania: SK 10204/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 17.09.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, 1 ks jabloň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 846/3 registra C KN v k.ú. Krupina podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10186/2015/05
Dátum zverejnenia informácie: 10.09.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, klen, hrab, cer, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1010, 2525 registra C KN a parc. č. 393, 940/1 registra E KN v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom a druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10094/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 19.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks smrek obyčajný a 2 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č.  390/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10061/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.08.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek na pozemku parc. č.  6278 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9913/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 07.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja na pozemkoch parc. č.  5173/7, 5173/8 registra C KN v k.ú. Krupina (nový cintorín), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9897/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 03.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 8 ks klen, 2 ks cer, 2 ks vŕba,  2 ks lipa, 2 ks agát a krovitý porast o výmere cca 1050  m2, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  9798, 9863/1, 9799/4, 8698/2,  registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9859/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 23.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení dub a čerešňa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  4903/59 registra C KN, 6186/1, 6187, 6188, 6186/2 v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9776/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 09.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks mišpuľa obyčajná, 1 ks slivka, ktoré rastú na pozemku parc. č.  8346 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9736/2015/36
Dátum zverejnenia informácie: 01.06.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  257 registra E KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9685/2015/35
Dátum zverejnenia informácie: 22.05.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, 1 ks slivka domáca, 1 ks jaseň štíhly, ktoré rastú na pozemku parc. č.  1140 registra E KN v k.ú. Zemiansky Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9407/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, 1 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  34/1, 35/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9411/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks stromov v zložení smrek a borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  34/1, 35/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9391/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  5941, 5942/1, 5942/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9353/2015/36
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č.  257 registra E KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9336/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 10.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v zložení dub, slivka, krovitý porast, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  4441/1, 4442, 4505, 4506 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9305/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 20 ks agát biely, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  8740, 8741 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9225/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a starých ovocných stromov, ktoré rastú na pozemku parc. č.  6621/1 registra C KN (parc. č. 1619/3, 1619/1, 1619/4 registra E KN) v k.ú. Krupina (okolie Vartovky), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9227/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2015
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení vŕba a jelša, ktoré rastú na pozemku parc. č.  9281/8, 6413/41 registra C KN, parc. č. 9408, 9393 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9213/2015/07
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č.  262 registra E KN (parc. č. 262/1 registra C KN) v k.ú. Dolný Badín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9212/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1954/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9131/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 19.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 5871/2, 5872 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9136/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 19.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2133/10 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9159/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9130/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 17.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks lipy, ktorá rastie na pozemku parc. č. 4236/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9160/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks agát, 1 ks vŕba, 1 ks javor poľný, 1 ks dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1281/1, 1277/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 463/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, agát, jabloň, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. ´8032, 8033, 8034, 7690, 7877/5, 7878/2, 7885/1, 7885/7, 7888/2, 8714/3,8035, 8054, 8211/5, 8211/6, 8213/3 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 280/2015/02
Dátum zverejnenia informácie: 26.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení, 4 ks smrek, 3 ks vŕba, 1 ks pagaštan konský, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  451 registra E KN a  349/3 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 200/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 21.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešňa, vŕba, jelša, orech, náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 7990/2, 6633/1, 7993/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 188/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 16.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 278/4, 278/17 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 148/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 16.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 192/4 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 42/2015/20
Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek,  ktorý rastie  na pozemku parc. č. 301/42 registra C KN v k.ú. Krupina (pred bytovým domom Majerský rad č. 50), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10351/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.12.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks lipa,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 4272/2 registra E KN (parc.č. 3969/1 registra C KN) v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10256/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuje,  ktorá rastie  na pozemku parc. č. 563/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10255/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevní,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 5904/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10254/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech,  ktorý rastie  na pozemku parc. č. 1563/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10231/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 21.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín,  ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 4033, 4023/1, 4407, 4408 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10111/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, borovica, cer,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 8806 registra C KN a parc. č. 1275 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9972/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks tuja,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 301/42 registra C KN v k.ú. Krupina (Majerský rad č. 44, Krupina), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9973/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 376/1, 376/2, 375/1, 225/1, 226, 225/3, 375/3 registra C KN v k.ú. Krupina (Majerský rad č. 76, Krupina), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10049/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks breza,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 85/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 10008/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 29.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu,  ktorý rastie  na pozemkoch parc. č. 7085/2, 7066/1, 7068/2 registra E KN a 5167/40 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 10013/2014/33
Dátum zverejnenia informácie: 23.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 341/2 E KN v k. ú. Trpín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9981/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín v ochrannom pásme cesty I/66,  v smere Krupina – Babiná (po oboch stranách cesty),  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 9453 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9901/2014/05
Dátum zverejnenia informácie: 05.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení ruža šípová, trnka obyčajná, hloh obyčajný, svíb a iné náletové dreviny,  ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1305/1, 1305/2, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1319/1, 1319/2, 1321/2, 1321/3,1322, 1331/3, 1331/4, 1333, 1355/1, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/5, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/10, 1355/12, 1355/17, 1355/18, 1355/19, 1396/7, 1519/2, 2965, 1442, 1470, 1471, 1472, 1473, 1493, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1509/2, 1509/7, 1536, 1543, 1544, 1556, 1559/1, 1559/2, 2031, 2038/2, 2050/1, 2050/2, 2050/3, 2079/1, 2099, 2453, 2964, 2967/1 registra C KN (kultúrny diel 0402/1) v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9875/2014/02
Dátum zverejnenia informácie: 02.09.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks topoľ, ktoré rastú  na pozemku parc. č. 210/1 registra C KN v k.ú. Cerovo, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9845/2014/33
Dátum zverejnenia informácie: 21.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení hrab, dub cerový, trnka obyčajná, ruža šípová, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 498, 499, 497 registra E KN v k.ú. Trpín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9719/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, 5 ks tuja, na pozemku parc. č. 5133/3 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9655/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, na pozemku  parc. č. 1450/5 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9659/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 02.07.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech a 1 ks čerešňa, na pozemku  parc. č. 284/6 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9658/2014/36
Dátum zverejnenia informácie: 02.07.2014
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň,  na pozemku  parc. č. 226 registra C KN v k.ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9501/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 27.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch  parc. č. 9799/4, 9805, 8700/2, 8700/3, 8697/5, 8699/1, 8698/2, 8686/1, 8685, 8684, 9863/1, 8377, 8376/1, registra E KN a parc.č. 5864, 5865, 5866 registra C KN  v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, z dôvodu výstavby VN prípojky  „Krupina- Červená Hora zahusťovacia trafostanica“.


Číslo konania:
SK 9421/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 09.05.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks čerešňa, 1 ks jabloň, 1 ks moruša, na pozemku parc. č. 6565/10 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9320/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 14.04.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, na pozemku parc. č. 301/1 registra CE KN v k.ú. Krupina (pre bytovým domom Majerský rad 62/58, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9230/2014/35
Dátum zverejnenia informácie: 02.04.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 270, 290, 558 a 570 registra E KN v k.ú. Zemiansky Vrbovok, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK 9173/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 18.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 13 ks smrek, na pozemku parc. č. 1134/4 v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
SK 9089/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín a krovitého porastu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, na pozemkoch parc. č. 5696, 5695, 5693, 5681, 5683, 5671, 5669/1, 5669/2, 5692/6, 5669/4, 5669/3, 5675, 5634, 5645, 5604, 5594, 5595, 5598, 5657, 5693, 5697, 5686, 5677, 5673, 5624, 5637, 5638/1, 5638/2, 5629, 5626, 5620, 5591, 5584, 5581, 5596, 5618, 5623, 5654,  5643, 5610, 5609 registra C KN a parc. č. 8795/1, 8795/2, 8794/1, 8794/2, 8793/3, 8793/4, 8792/1, 8792/2, 8791/10, 8791/11, 8791/9, 8791/8, 8791/7, 8791/6, 8791/2, 8791/1, 8791/3, 8791/4, 8791/5, 8789/8, 8789/7, 8789/6, 8790/1, 8790/2, 8789/11, 8789/2, 8789/1, 8783/9, 8783/10, 8783/3, 8782/16, 8782/11, 8782/10, 8777/7, 8777/5, 8782/8, 8776/3, 8776/1, 8773/1, 8772/2, 8779/2, 8783/5, 8783/6, 8783/7, 8782/5, 8799/1, 8799/2  v k.ú. Krupina (lokalita Čierne Blato).


Číslo konania:
SK 9133/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení slivka, borovica, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, na pozemku parc. č. 4002/1 registra C KN v k.ú. Krupina.


Číslo konania:
SK 9120/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, slivka, cer, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, na pozemkoch parc. č. 6041 a 6042 registra E KN v k.ú. Krupina.


Číslo konania:
SK 9119/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor, 2 ks jaseň, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina (ul. Malinovského) vo vlastníctve Mesta Krupina.


Číslo konania:
SK 8933/2014/20
Dátum zverejnenia informácie: 26.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany, v zložení 1 ks jabloň na pozemku parc. č. 8780/13 registra C KN a 1 ks topoľ na pozemku parc č. 1316/4 registra C KN v k.ú. Krupina vo vlastníctve Mesta Krupina.Číslo konania:
SK 8930/2014/05
Dátum zverejnenia informácie: 24.02.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni územnej ochrany, v zložení krovitý porast a náletové dreviny, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Devičie v užívaní žiadateľa AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo:

Kód dielu                                                 
druhý stupeň ochrany:

1404/1    
parc.č. registra C: 2423, 2426, 2446/1, 2446/2, 2450/18, 2516, 2517, 2977/2,

1501/1
    
parc.č. registra C: 2522,

1402/1
   
parc.č. registra C: 2407, 2411, 2421, 2422/1, 2422/2, 2423, 2424/1, 2424/2, 2450/7, 2977/1,

0403/1 
  
parc.č. registra C: 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1305/1, 1305/2, 1311/1, 1311/2, 1311/3, 1311/4, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1319/1, 1319/2, 1321/2, 1321/3, 1322, 1331/3, 1331/4, 1333, 1355/2, 1355/3, 1355/4, 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/10, 1355/12, 1355/15, 1355/18, 1355/19, 1396/7, 1397, 1442, 1470, 1471, 1472, 1473, 1495/1, 1495/2, 1498/2, 1500/1, 1500/2, 1506

Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 17.1.2022, 13:24