Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania:  SK 10344/2024/20
Dátum zverejnenia informácie:
  12.03.2024


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, na pozemku parc. č. 390/2 registra KN-C, 1 ks smrek a 1 ks borovica na pozemku parc. č. 443/1 KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10314/2024/20
Dátum zverejnenia informácie:  29.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1327 registra KN-C (8127/2 E-KN) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10189/2024/20
Dátum zverejnenia informácie:
  12.02.2024


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 502 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 930/2024/20
Dátum zverejnenia informácie: 
26.01.2024


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 12 ks agát biely, ktoré rastú na pozemku parc. č. 351/1 registra KN-C a parc. č. 354/14 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11522/2023/20
Dátum zverejnenia informácie: 
12.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1428/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11388/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  27.11.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1ks smrek obyčajný, ktorý rastie na poz. parc. č. 1148/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11302/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.11.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2ks ihličnan, ktoré rastú na poz. parc. č. 1723/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11140/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:  20.10.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor mliečny, 1 ks breza biela, 1 ks lipa malolistá a 1 ks platan, ktoré rastú na poz. parc. č. 207/3, 1286 a 286/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania:
  SK 11039/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  16.10.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks ihličnanu, ktoré rastú na poz. parc. č. 798/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11053/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:  10.10.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica lesná, ktorá rastie na pozemku parc. č. 60/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10477/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  27.07.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks breza previsnutá na pozemku parc. č. KN-C 443/1, 1 ks smrek  na pozemku parc. č. 301/42 (MR pred BD č. 46), 1 ks tuja sp. na pozemku parc. č. KN-E 9597/1, 1 ks jaseň na pozemku parc. č. 1450/1 a 1 ks breza na pozemku parc. č. KN-C 230/1 v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10477/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:  13.06.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks breza previsnutá, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra KN-C v k. ú. Krupina; 1 ks breza previsnutá, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1206/62 registra KN-C v k. ú. Krupina; 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/42 registra KN-C v k. ú. Krupina; a 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 9597/1 registra E-KN v k. ú. Krupina; v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10263/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  03.05.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech kráľovský, ktorý rastie na pozemku parc. č. 78/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10128/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:  04.04.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 7 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 208 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9860/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
23.02.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 2315/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9799/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  15.02.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza bradavičnatá, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1449/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 994/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
  01.02.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 448/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 774/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
25.01.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks vŕba biela, ktorý rastie na pozemku parc. č. 459/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 335/2023/20
Dátum zverejnenia informácie:
13.01.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks agát biely, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1550 registra E-KN a parc. č. 1551/9 registra E-KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11252/2022/20

Dátum zverejnenia informácie:  10.11.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, 4 ks borovica, 1 ks jedľa, 2 ks čerešňa, 1 ks smrek, 11 ks slivka, 1 ks topoľ, 1 ks jabloň a 1 ks orgován, ktoré rastú na pozemku parc. č. 34/1 registra KN-C, 8130/3 E-KN, 6735/4 E-KN, 9607/4 E-KN, 390/1 E-KN a 443/1 KN-C, v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11063/2020/20
Dátum zverejnenia informácie: 
13.10.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 1718/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
   SK 10714/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3ks smrek, 1 ks tuja a 1ks jaseň ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 301/42, 1330/1 a 443/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10655/2022/05
Dátum zverejnenia informácie:  19.07.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek na pozemku parc. č.  2948/2 KN C v k.ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10051/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.03.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2315/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9987/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  22.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek pichľavý, 1ks orech,  ktoré rastú na pozemku parc. č. 1320/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9983/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:
  21.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1528/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
 SK 1227/2022/20

Dátum zverejnenia informácie:  15.02.2022

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks lipa, 4 ks smrek , ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2008/1, 9607/4, 9609 registra KN-E a 2010/1 a 1280/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 1284/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  10.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks ihličnatých drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1470/3 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1241/2022/20
Dátum zverejnenia informácie: 
09.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 820 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 1192/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  08.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1357/6 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1093/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa divá, ktoré rastú na pozemku parc. č. 8129 registra KN-E v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 1095/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  02.02.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks smrek pichľavý, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1635 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 408/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jabloň, 1ks listnatý strom, ktoré rastú na pozemku parc. č. 194/1 registra KN-E v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 55/2022/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.01.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1512/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 11298/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021
    
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks tuja, ktorá rastie na pozemku parc. č. 5173/13 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11300/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  23.11.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1148/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11163/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
28.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smrek 3 ks a smrekovec 1 ks, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2260/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11036/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.10.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 4 ks jabloň,  ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1948/1 a 1950 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10970/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  29.09.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemkoch parc. č. 1746/24 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10726/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 299/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10727/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  11.8.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  vŕba a breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. 9325 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
SK 10611/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  20.07.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1724/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10181/2021/20
Dátum zverejnenia informácie: 
11.05.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 224/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9960/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:
  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň, 2 ks breza a agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1270/3 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 9961/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1301/5 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9923/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  07.04.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks listnatý strom, ktorý rastie na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9770/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  01.03.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1410/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 933/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  05.02.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1359/1 registra C KN (KN-E 8130/1, 8131/1) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 414/2021/20
Dátum zverejnenia informácie:  26.01.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  agát a krovitý porast, na pozemkoch parc. č. 6543/3, 6543/1, 6544 registra C KN (1656/2 KN-E) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:
  SK 11356/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  16.12.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky a brezy, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11228/2020/34
Dátum zverejnenia informácie:
  30.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1303/1  registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 11117/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  16.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2317/7 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 11110/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  13.11.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 816/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: 
SK 10985/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  21.10.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks čerešňa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1860/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10696/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  02.09.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere 25 m2, v zložení tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 204/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10503/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  24.07.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1337/21 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 10182/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:
  28.05.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK10037/2020/36
Dátum zverejnenia informácie:  27.04.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky, borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č.  226 registra C KN v   k. ú. Žibritov, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v druhom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9893/2020/05
Dátum zverejnenia informácie:
  18.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 2948/1 registra C KN v k. ú. Devičie, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:
  SK 9855/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  11.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Dátum zverejnenia informácie:
  26.02.2020
Číslo konania:  SK 9731/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  20.02.2020
Číslo konania:  SK 9673/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení liesky, šípy a 8 ks divé slivky, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1746/61 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020
Číslo konania:  SK 689/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:  SK 690/2020/20
Dátum zverejnenia informácie:  22.01.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks tuja, ktoré rastú na pozemku  parc. č. E KN 564/3 (C KN 1556/3)  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Dátum zverejnenia informácie:  17.01.2020
Číslo konania:  SK 577/2020/20

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát, hrab, dub cerový, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1275 registra E KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45