E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Úradné dni a hodiny

Mesto Krupina oznamuje občanom, že Mestský úrad je pre verejnosť

od 26. apríla 2021

OTVORENÝ NASLEDOVNE:

PONDELOK: 08.00 – 15.00
UTOROK:
08.00 – 15.00
STREDA: 08.00 - 16.30
ŠTVRTOK:
08.00 – 15.00
PIATOK: 08.00 – 13.30


Telefónne čísla na oddelenia Mestského úradu:

Sekretariát primátora: 045 555 03 11
Matrika, evidencia obyvateľstva: 045 555 03 23 
Mestská polícia: 0918 388 800
Správa daní a poplatkov: 0915 805 135
Komunálny odpad: 0918 869 102
Pokladňa: 045 555 03 85
Referát krízového riadenia: 0915 805 136     
Oddelenie projektového manažéra: 0907 170 350
Oddelenie sociálnych služieb: 0918 370 442
Oddelenie výstavby a ŽP: 0917 149 878           
Oddelenie správy majetku mesta: 0907 100 275
Spoločná obecná úradovňa - stavebný úrad: 045 555 03 32, 045 555 03 35
Spoločná obecná úradovňa - sociálna posudková činnosť: 045 555 03 34, 0905 714 327
HORE