Úradné dni a hodiny

Mesto Krupina oznamuje občanom, že Mestský úrad je pre verejnosť

od 26. apríla 2021

OTVORENÝ NASLEDOVNE:

PONDELOK: 08.00 – 15.00
UTOROK:
08.00 – 15.00
STREDA: 08.00 - 16.30
ŠTVRTOK:
08.00 – 15.00
PIATOK: 08.00 – 13.30


Telefónne čísla na oddelenia Mestského úradu:

Sekretariát primátora: 045 555 03 11
Matrika, evidencia obyvateľstva: 045 555 03 23 
Mestská polícia: 0918 388 800
Správa daní a poplatkov: 0915 805 135
Komunálny odpad: 0918 869 102
Pokladňa: 045 555 03 85
Referát krízového riadenia: 0915 805 136     
Oddelenie projektového manažéra: 0907 170 350
Oddelenie sociálnych služieb: 0918 370 442
Oddelenie výstavby a ŽP: 0917 149 878           
Oddelenie správy majetku mesta: 0907 100 275
Spoločná obecná úradovňa - stavebný úrad: 045 555 03 32, 045 555 03 35
Spoločná obecná úradovňa - sociálna posudková činnosť: 045 555 03 34, 0905 714 327
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 08:38