Zástupca primátora mesta

Mgr. Anna Borbuliaková
zástupca primátora mesta

mobil:
0907 829 851
e-mail: annab1258@gmail.com

KOMPETENCIE zástupcu primátora mesta:

  1. Zástupca primátora zastupuje primátora v celom rozsahu jeho právomocí počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.

  2. Zástupcu primátora spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor mesta do 60 dní od zloženia sľubu primátora, ak tak neurobí, zástupcu primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní úlohy primátora zástupca primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.

  3. Primátor mesta môže zástupcu primátora kedykoľvek odvolať.

  4. Zástupca primátora je po celé svoje funkčné obdobie členom mestskej rady; v čase, keď zastupuje primátora, zvoláva a vedie zasadnutie mestskej rady.

  5. Zástupca primátora zvolá mestské zastupiteľstvo v prípadoch podľa článku 14 odseku 3 Štatútu mesta Krupina, ak ho nezvolá primátor.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Určenie odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu 195 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19