Materské školy

Materská škola

Materská škola Malinovského 874
v Krupine


Riaditeľka: Mgr. Dana Filušová
Adresa: Malinovského 874/21, 963 01 KRUPINA
mobil: 0915 957 166, 0907 341 444
e-mail: matskola@krupina.sk
web: www.mskrupina.sk


Materská škola sa nachádza v zástavbe sídliska v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta, v susedstve základných škôl. Alokované pracovisko sa nachádza na okraji mesta. Vznikla z pôvodného spoločného zariadenia - detské jasle a materská škola /2+4/ s kapacitou 210 detí, ktoré bolo dané do prevádzky 3. februára 1978. Je umiestnená v troch budovách pavilónového typu spojených spojovacou chodbou s hospodárskym pavilónom.

Materská škola má deväť tried. V ľavom krídle /pavilón A / sa nachádzajú na prízemí štyri triedy s príslušenstvom a dve samostatné schodištia spájajú poschodie, kde sa nachádzajú ďalšie dve triedy s príslušenstvom /príručné kuchynky, WC, umyvárne, šatne, sklady hračiek a pomôcok/. V pravom krídle /pavilón B / sa nachádzajú na prízemí jedna trieda s príslušenstvom a schodište vedie k triede na poschodí. V hospodárskom pavilóne sa nachádza kuchyňa, jedáleň, riaditeľňa a kancelárie vedúcej školskej jedálne a hospodárky a aj jedna trieda. K materskej škole patrí školská záhrada s dostatkom zelene a staršej výsadby stromov.

Alokované pracovisko má dve prízemné triedy s príslušenstvom. Nachádza sa tu aj kuchyňa. Budujeme nové hracie zariadenie pre pohybové vyžitie detí pri pobyte vonku.

Súkromné detské centrum

Súkromná materská škola
Súkromné detské centrum

Riaditeľka: Ingrid Kohútová
Adresa: Školská 2344, 963 01 KRUPINA
tel.: 045 55 220 65
mobil: 0907 414 144
e-mail: kohutova@mojaskolka.sk
web: www.mojaskolka.sk


Súkromná materská škola v Krupine poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Prioritou je možnosť na základe dohovoru aj neskorší príchod do materskej školy a odchod z materskej školy.

Materská škola sa nachádza na ulici Školská, pri školskom ihrisku medzi základnými školami. Je umiestnená v adaptovanej budove, prispôsobená podmienkam, hygienickým a bezpečnostným normám pre materskú školu. Obklopuje ju detské ihrisko. V škole sú dve triedy vekovo ohraničené, 1.trieda 2-3-4 ročných detí a 2. trieda 4-5-6 ročných detí. Celková kapacita materskej školy je 42 detí.

Poskytujeme individuálny prístup k dieťaťu na základe spolupráce s rodičmi. Uspokojujeme všetky potreby smerujúce k správnemu citovému, vedomostnému, pohybovému i umeleckému rozvoju osobnosti dieťaťa. V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa zameriavame na environmentálnu výchovu. Zabezpečujeme výučbu anglického jazyka. Spolupracujeme s pedagogicko – psychologickou poradňou, logopedickou poradňu, so základnými školami, Domčekom – Centrom voľného času a predovšetkým s rodičmi.

Vo vyčlenených priestoroch našej školy je zriadené Súkromné detské centrum, ktoré zabezpečuje celodennú starostlivosť pre deti vo veku 1 -3 rokov. Našim cieľom je postarať sa všestranne s láskou o deti, pričom uprednostňujeme individuálny prístup ku každému dieťaťu. Pomáhame najmä mamičkám, ktoré potrebujú nastúpiť do zamestnania. Čas prevádzky tohto zariadenia je od 8.00 – 16.00 hod s možnosťou skoršieho príchodu od 6.00 a po dohovore s riaditeľkou aj neskoršieho odchodu do 17.30 hod. v dňoch od pondelka do piatku.

V prípade záujmu prihlásiť dieťa do Súkromnej materskej školy alebo Súkromného detského centra, kontaktujte p. riaditeľku Ingrid Kohútovú, ktorá Vám poskytne bližšie informácie o prevádzke a poplatkoch.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19