Vitajte v Krupine

Vážení návštevníci mesta Krupina!

Dovoľte mi, aby som vás v mene vedenia mesta Krupina, ako aj jeho obyvateľov pozval do starobylého mesta Krupina odhaliť jeho skryté historické a prírodné krásy.

Na tejto stránke nájdete informácie o prírode, bohatej histórii mesta, ale aj súčasnosti Krupiny, informácie o samospráve mesta, inštitúciách, firmách i úradoch sídliacich na území mesta.

Vitajte v starobylom kráľovskom meste Krupina, ktoré sa rozprestiera na pomedzí Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny v údolí rieky Krupinica, ktorá už od praveku ovplyvňovala vznik sídiel na Honte.

Krupina sa vyvíjala v historickom regióne Hont, v jednom z najstarších na území Slovenska. Často na svojej pôde privítala uhorských kráľov. Jej význam vyzdvihli privilegiálnymi listinami, vďaka čomu patrí medzi najstaršie mestá v strednej Európe.

Bohatá história mesta je prepletená s dejinami Slovenska tak výrazne, že niekedy bola centrom ich diania. Každý kameň, každá budova, mestské hradby i Vartovka sú svedectvom stáročného úsilia jeho obyvateľov od najstarších čias dodnes. Krupina pomáhala úspešne brániť kresťanskú Európu pred náporom osmanských Turkov. Banské mestá na strednom Slovensku sa tak mohli nerušene rozvíjať.

V 17. – 18. storočí bola významným centrom evanjelického a katolíckeho školstva, kde študovali žiaci z Hontu, Tekova, Novohradu i Zvolena. Historický význam Krupiny podporujú i jedinečné osobnosti, ktoré sa tu narodili alebo pôsobili. Krupina dala Slovensku štúrovského básnika Andreja Braxatorisa - Sládkoviča, spisovateľku Elenu Maróthy – Šoltésovú, pôsobil tu jeden z najväčších ružiarov sveta - Rudolf Geschwind, či významný predstaviteľ „zlatej hereckej generácie“ Viliam Polónyi, ktorý bol dlhé roky „Kráľom Hontu“ a zároveň čestným občanom mesta Krupina. Milovníci poznania by určite mali navštíviť Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine – jedinečnú kultúrnu inštitúciu, ale aj pamiatky v historickom centre a prírodné krásy okolia Krupiny, ako sú Štangarígeľ, či Mäsiarsky bok.

I dnes je Krupina centrom hospodárskeho a kultúrneho diania severného Hontu. COOP JEDNOTA KRUPINA patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim obchodným spoločnostiam, kvalitné sedačky z krupinského nábytkárskeho podniku LIND MOBLER SLOVAKIA sa nachádzajú u spokojných zákazníkov takmer v celej Európe, japonský závod BROTHER INDUSTRIES SLOVAKIA recykluje a vyrába náplne do tlačiarní a tiež patrí k významným krupinským zamestnávateľom. Krupinskí strojári vo WAY INDUSTRIES vyrábajú odmínovacie zariadenie Božena, ktoré prinavracia bezpečnosť domovov a odstraňuje následky vo vojnou postihnutých krajinách, výťahy z krupinského WITTURU je možné nájsť vo výškových budovách takmer po celom svete a prácu tunajších kamenárov obdivujú nielen návštevníci Slovenského národného divadla či Letiska Milana Rastislava Štefánika.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta Krupina

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22