Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Jaroslav Bellák
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Oľga Búryová
 4. Ing. Peter Filuš
 5. Mgr. Marián Hecl
 6. Mgr. Július Korčok
 7. prof. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 8. Ing. Adrián Macko
 9. Ing. Albert Macko
 10. Mgr. Martin Selecký
 11. Mgr. Michal Strelec
 12. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:


Zapisovateľka komisie:
tel.:
e-mail:KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Oľga Búryová
 3. Ing. Peter Filuš
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Mgr. Július Korčok
 6. Mgr. Martin Selecký
 7. Mgr. Michal Strelec
Členovia - neposlanci:


Zapisovateľka komisie:
tel.:
e-mail:KOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:

 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Oľga Búryová
 3. Mgr. Marián Hecl
 4. Michal Strelec

Členovia - neposlanci:Zapisovateľka komisie:
tel.:
e-mail:KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Peter Filuš
 2. prof. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. Ing. Adrián Macko
 4. Mgr. Michal Strelec
 5. Mgr. Anna Surovcová
  Zapisovateľka komisie:
  tel.:
  e-mail:  KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

  Členovia - poslanci:
  1. Ing. Jaroslav Bellák
  2. Mgr. Anna Borbuliaková
  3. Mgr. Mgr. Marián Hecl
  4. Mgr. Július Korčok
  5. Mgr. Anna Surovcová
  Členovia - neposlanci:


  Zapisovateľ komisie:
  tel.:
  e-mail:

  OkresKrupina
  RegiónHont
  KrajBanskobystrický
  Počet obyvateľov7 890
  Rozloha8 867 ha
  Nadmorská výška262 m n.m.
  Prvá písomná zmienka1 238
  PrimátorIng. Radoslav Vazan
  PSČ963 01
  KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

  Fond na podporu športu

  Audiovizuálny fond

  Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

  © 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25