Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Jaroslav Bellák
 3. Ing. Peter Filuš
 4. Mgr. Oľga Búryová
 5. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 6. Ing. Eva Lukáčová
 7. Ing. Jozef Lutter
 8. Ing. Stanislava Pavlendová
 9. Mgr. Martin Selecký
 10. Mgr. Michal Strelec
 11. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Ľubica Machovičová
 2. Ing. Mgr. Viktor Fertšek
 3. Ing. Tibor Tuhársky
 4. Ing. Štefan Schnitzer
 5. Marián Dado
 6. Ing. Stanislava Pavlendová

Zapisovateľka komisie: Ing. Marta Murínová
tel.: +421905511025
e-mail: ekonom@krupina.skKOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Ing. Peter Filuš
 3. Mgr. Oľga Búryová
 4. Ing. Jozef Lutter
 5. Mgr. Martin Selecký
 6. Mgr. Michal Strelec
 7. Mgr. Marián Hecl - garant
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Jozef Capuliak, PhD.
 2. Peter Sedmák

Zapisovateľka komisie: Gabriela Očovská
tel.: +421907655600
e-mail: gabriela.ocovska@krupina.skKOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Michal Strelec
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Eva Lukáčová

Členovia - neposlanci:

 1. Mgr. Tatiana Spurná

Zapisovateľka komisie:
tel.:
e-mail: sekretariat@krupina.skKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. doc. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. Ing. Peter Filuš
 4. Mgr. Marián Hecl
 5. Ing. Jozef Lutter
 6. Mgr. Anna Surovcová
  Zapisovateľka komisie: JUDr. Ela Kocková
  tel.: +421915844528
  e-mail: pravnik@krupina.sk  KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

  Členovia - poslanci:
  1. Mgr. Anna Borbuliaková
  2. Mgr. Oľga Búryová
  3. Ing. Eva Lukáčová
  4. Mgr. Anna Surovcová
  Členovia - neposlanci:
  1. Mgr. Lenka Hudecová
  2. PaedDr. Erika Bartošová
  3. Dáša Oláhová
  4. Jana Škriniarová

  Zapisovateľ komisie: Mgr. Ivana Belková
  tel.: +421455550382
  e-mail: socialne@krupina.sk

  OkresKrupina
  RegiónHont
  KrajBanskobystrický
  Počet obyvateľov7 890
  Rozloha8 867 ha
  Nadmorská výška262 m n.m.
  Prvá písomná zmienka1 238
  PrimátorIng. Radoslav Vazan
  PSČ963 01
  KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

  Audiovizuálny fond

  Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

  © 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 30.9.2022, 14:11