Komisie pri Mestskom zastupiteľstve

KOMISIA ROZVOJA MESTA

Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Oľga Búryová - predsedníčka komisie
 2. Ing. Jaroslav Bellák
 3. Mgr. Anna Borbuliaková
 4. Ing. Peter Filuš
 5. Mgr. Marián Hecl
 6. Mgr. Július Korčok
 7. prof. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 8. Ing. Adrián Macko
 9. Ing. Albert Macko
 10. Mgr. Martin Selecký
 11. Mgr. Michal Strelec
 12. Mgr. Anna Surovcová
Členovia - neposlanci:
 1. Ing. Stanislava Pavlendová
 2. Ing. Ľubica Machovičová
 3. Pavel Sališ

Zapisovateľka komisie: Ing. Katarína Slúková
tel.: 0911 261 941
e-mail: katarina.slukova@krupina.skKOMISIA PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK


Členovia - poslanci:
 1. Mgr. Martin Selecký - predseda komisie
 2. Mgr. Anna Borbuliaková
 3. Mgr. Oľga Búryová
 4. Ing. Peter Filuš
 5. Mgr. Marián Hecl
 6. Mgr. Július Korčok
 7. Mgr. Michal Strelec
Členovia - neposlanci:
 1. Marián Repiský
 2. Ing. Jozef Capuliak, PhD.
 3. Peter Ruman

Zapisovateľka komisie: Gabriela Očovská
tel.:  0907 655 600
e-mail: gabriela.ocovska@krupina.skKOMISIA „ČLOVEK-ČLOVEKU“ ZPOZ

Členovia - poslanci:

 1. Mgr. Anna Borbuliaková
 2. Mgr. Oľga Búryová
 3. Mgr. Marián Hecl
 4. Michal Strelec

Členovia - neposlanci:

 1. Agáta Dovičinová
 2. Milada Maliniaková
 3. Gabriela Očovská
 4. Adrián Špánik
 5. Barbora Melichová
 6. Barbora Kováčová

Zapisovateľ komisie: Bc. Peter Sedmák
tel.:  0910 655 985
e-mail: peter.sedmak@krupina.skKOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV

Členovia - poslanci:
 1. Ing. Peter Filuš
 2. prof. Ing. Jozef Krilek, PhD.
 3. Ing. Adrián Macko
 4. Mgr. Michal Strelec
 5. Mgr. Anna Surovcová
  Zapisovateľka komisie: JUDr. Ela Kocková
  tel.:  0915 844 528
  e-mail: pravnik@krupina.sk  KOMISIA SOCIÁLNYCH VECÍ, ZDRAVOTNÍCTVA A BYTOVEJ POLITIKY

  Členovia - poslanci:
  1. Ing. Jaroslav Bellák
  2. Mgr. Anna Borbuliaková
  3. Mgr. Mgr. Marián Hecl
  4. Mgr. Július Korčok
  5. Mgr. Anna Surovcová
  Členovia - neposlanci:
  1. Margita Alakšová
  2. Mgr. Andrea Ďurajková
  3. Ľubica Balogová

  Zapisovateľ komisie: RNDr. Katarína Baťová, PhD.
  tel.: 555 03 33
  e-mail: katarina.batova@krupina.sk


  OkresKrupina
  RegiónHont
  KrajBanskobystrický
  Počet obyvateľov7 890
  Rozloha8 867 ha
  Nadmorská výška262 m n.m.
  Prvá písomná zmienka1 238
  PrimátorIng. Radoslav Vazan
  PSČ963 01
  KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

  Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

  Fond na podporu športu

  Audiovizuálny fond

  Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

  © 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59