Informačné centrum

Informačné centrum

Adresa: Svätotrojičné nám. 5,
963 01 KRUPINA
mobil: 0918 869 100
e-mail: ic@krupina.sk

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok 9.00 - 16.00 hod.
Súčasný priestor Informačného centra je z hľadiska dostupnosti domácim a zahraničným návštevníkom ako aj obyvateľom mesta Krupina vyhovujúci, je návštevníkom na očiach a môžu tu získať potrebné informácie, propagačné materiály, a môžu sa dozvedieť, čo sa tu v meste a v Honte dá navštíviť a vidieť a zároveň upriamiť ich pozornosť na takéto miesta.

Informačné centrum Mesta Krupina poskytuje predovšetkým informácie turistického charakteru, týkajúce sa historických a prírodných pamiatok nachádzajúcich sa v meste a v najbližšom okolí, informácie o možnostiach ubytovania a stravovania, ponúka množstvo propagačných materiálov, máp, pohľadníc mesta Krupina a okolia. Poskytuje možnosť využitia bezplatného internetu.

Okrem týchto služieb je možné si zakúpiť suveníry so šúpolia, dreva, keramiky, tkané, čipkované výrobky, maľované obrazy a iné, typické pre náš región, zhotovené domácimi remeselníkmi z Krupiny a regiónu Hont. Vítaná je spolupráca so všetkými šikovnými domácimi remeselníkmi, aby sme náš región mohli reprezentovať a návštevník si mohol od nás odniesť na pamiatku pekný suvenír, typický pre náš región. Prezentácia obcí regiónu Hont prostredníctvom propagačných materiálov tiež spestrí a doplní ponuku centra pre návštevníkov.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje informácie predovšetkým obyvateľom mesta Krupina o činnosti mestského úradu a jednotlivých oddeleniach úradu. Sú tu k dispozícii všetky dôležité tlačivá, ktoré mestský úrad vydáva.

Informačné centrum sprostredkúva aj predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované mestom Krupina.

Každý domáci a zahraničný návštevník je v našom centre srdečne vítaný, tak ako aj prezentácia výrobkov a spolupráca s domácimi remeselníkmi celého regiónu Hont.


 

Informačné centrum
Turistické informácie o meste Krupina a regióne Hont

  • prírodné zaujímavosti
  • kultúrne pamiatky
  • ubytovanie, stravovanie
  • cestovné spojenie
  • propagačné a informačné materiály
  • mapy
  • suveníry


Ponuka informačných a propagačných materiálov

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 14.6.2024, 12:56