Odpadové hospodárstvo


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce, Rok 2023 182 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2023 a poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov 53 kB [pdf]
  Certifikát za rok 2023 379 kB [pdf]
  Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2024 960 kB [pdf]
  Certifikát za rok 2022 354 kB [pdf]
  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce, Rok 2022 129 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2022 a poplatok za uloženie odpadu na skládke odpadov 617 kB [pdf]
  Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2023 1 117 kB [pdf]
  Ročný výkaz o komunálnom odpade 1 513 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2021 a výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov 468 kB [pdf]
  Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2022 594 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2020 a výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov 35 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Krupina za rok 2020 27 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Krupina za rok 2020 53 kB [pdf]
  Pravidlá a podmienky zberu a prepravy komunálneho a triedeného odpadu v meste Krupina v roku 2021 1 022 kB [pdf]
  Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 38 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Krupina za rok 2019 774 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území mesta Krupina za rok 2019 305 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2019 a výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov 35 kB [pdf]
  Opotrebované pneumatiky nepatria medzi komunálny odpad 89 kB [pdf]
  Systém nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krupina 83 kB [pdf]
  Plagát - triedenie odpadu 2 578 kB [pdf]
  Alchýmia triedenia komunálneho odpadu 882 kB [pdf]
  Program odpadového hospodárstva mesta Krupina na roky 2016– 2020 706 kB [pdf]
  Prehľad vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu na území Mesta Krupina za rok 2018 26 kB [pdf]
  Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov na území mesta Krupina za rok 2018 a výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov 35 kB [pdf]
  Informácia o množstve vytriedených zložiek odpadov za rok 2018 486 kB [pdf]
  Popis systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v meste Krupina 59 kB [pdf]
  Informácie o množstve vytriedených zložiek odpadov za rok 2017 576 kB [pdf]
  Infolist o projekte Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov - mesto Krupina 375 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59