Jarmoky v meste Krupina

Informácie pre záujemcov o predaj na jarmokoch a príležitostných trhoch v meste Krupina

Jarmoky a príležitostné trhy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

Gazdovský jarmok: 11.5.2024
Remeselný jarmok (Dni mesta Krupina): 31. 5. 2024
Veľký jesenný a gazdovský jarmok: 28. 9. 2024
Vianočný radničný rínok: 20. 12. 2024 (remeslá a občerstvenie)

Prihlášku spolu s povinnými prílohami prijímame najneskôr dva týždne pred konaním konkrétneho jarmoku. Prihláškam zaslaným oneskorene nebude povolený predaj. Prihlášky s prílohami je potrebné poslať elektronicky.

Remeselný jarmok, Jesenný jarmok a Vianočný radničný rínok: jana.fertsekova@krupina.sk

Gazdovský jarmok a Vianočný radničný rínok: ic@krupina.sk

Ak nie je iná možnosť, akceptujeme aj prihlášku odoslanú poštou na adresu:

Mesto Krupina, Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a športu, Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina

Žiadosti musia byť podané samostatne na každý príležitostný trh alebo jarmok. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť predajcov ak už je naplnená kapacita alebo z iných organizačných dôvodov!

Platby za prenájom predajného miesta sa uskutočňujú formou prevodného príkazu alebo priameho vkladu na účet vo VÚB a.s.,:

IBAN SK 24 0200 0000 0000 2002 0412, VS 6480416
Do poznámky uviesť meno a dôvod platby.

Prosíme o poslanie dokladu o platbe a následne Vám bude odoslané povolenie k predaju. V prípade otázok nás kontaktujte mailom, alebo telefonicky na čísle 0915 062 127. V čase od 9.00 hod. - 16.00 hod.

POTREBNÉ DOKLADY:

Fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie predkladajú okrem žiadosti nasledovné dokumenty:

a) predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny:

1. čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny
2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu.
3. doklad preukazujúci vzťah k pozemku (fotokópia listu vlastníctva alebo fotokópia nájomnej zmluvy...)
4. fotokópia potvrdenia o registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (potraviny okrem burčiaku a vína)

b) predávané výrobky pochádzajú z vlastnej výroby – remeselníci:

1. čestné vyhlásenie, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou
2. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby:

1. živnostenský list alebo výpis z obchodného registra
2. fotokópia dokumentu o pridelení kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo online registračnej pokladnice
3. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je povinný používať registračnú pokladnicu
4. rozhodnutie o povolení stánkového a ambulantného predaja vydaného príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva – ak žiadateľ predáva potravinársky sortiment
5. fotokópia potvrdenia o Registrácii na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (okrem burčiaku a vína)
6. fotokópia registrácie na ÚKSUPe pri predaji burčiaku a vína.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
21. 02. 2024  Čestné vyhlásenie 16 kB [docx]
21. 02. 2024  Žiadosť na jarmok 27 kB [doc]
21. 02. 2024  Cenník 68 kB [pdf]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59