Mestský úrad

Mestský úrad

Mestský úrad
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 503 11
fax: 045 55 503 25
e-mail: krupina@krupina.sk


 Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:

 • majetkovo - právne vzťahy mesta s inými subjektami
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • zostavovanie rozpočtu mesta
 • návrh úverovej politiky mesta
 • návrh daňovej a poplatkovej politiky mesta
 • návrh riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • správa mestských komunikácií
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu a športovú činnosť

Úradné dni a hodiny

Pondelok 8.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 15.00
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.00
Piatok 8.00 - 13.30

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45