E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Mestský úrad

Mestský úrad

Mestský úrad
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 503 11
fax: 045 55 503 25
e-mail: krupina@krupina.sk


 Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:

 • majetkovo - právne vzťahy mesta s inými subjektami
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • zastupovanie mesta v súdnych sporoch
 • zostavovanie rozpočtu mesta
 • návrh úverovej politiky mesta
 • návrh daňovej a poplatkovej politiky mesta
 • návrh riešenia reštitučných nárokov oprávnených osôb
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • správa mestských komunikácií
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie peňažných dávok sociálnej pomoci
 • poskytovanie opatrovateľskej služby
 • vytváranie podmienok pre kultúrnu a športovú činnosť

Úradné dni a hodiny

Pondelok8.00 - 15.00
Utorok8.00 - 15.00
Streda8.00 - 16.30
Štvrtok8.00 - 15.00
Piatok8.00 - 13.30

HORE