Kontakty Mestského úradu

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

IČO:  00320056
DIČ:  2021152540

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Krupina
IBAN:  SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SWIFT:  SUBASKBX


PRIMÁTOR MESTA

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta
0907 886 866
primator@krupina.sk

Slavka Debnáriková - sekretariát primátora
045 55 503 11, 0918 970 585
krupina@krupina.sk, podatelna@krupina.sk

Ing. Tatiana Homolová - asistentka primátora
045 55 503 11, 0917 989 858
tatiana.skvarkova@krupina.sk


PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU

Ing. Ján Šufliarský
045 55 503 20, 0905 553 799   
prednosta@krupina.sk


HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

Ing. Marta Murínová
045 55 503 88, 0905 511 025    
kontrolor@krupina.sk


PRÁVNIK MESTSKÉHO ÚRADU

JUDr. Ela Kocková - právnik
045 55 503 26, 0915 844 528
ela.kockova@krupina.sk


ODDELENIE PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRSTVA

Ing. Dajana Belláková - projektový manažér
045 55 503 27, 0907 170 350
dajana.bellakova@krupina.sk

Veronika Babiaková - odborný referent
045 55 503 30
veronika.babiakova@krupina.sk


ODDELENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mgr. Ivana Belková - odborný referent
045 55 503 82
socialne@krupina.sk

Bc. Peter Sedmák - odborný referent
045 55 503 84, 0918 370 442
peter.sedmak@krupina.sk

Mgr. Denisa Tomašovičová - terénny sociálny pracovník
045 55 503 84, 0918 370 442
tsp@krupina.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Katarína Slúková - vedúca oddelenia
045 55 503 15, 0911 261 941
katarina.slukova@krupina.sk

Anna Sliacka - všeobecná učtáreň
045 55 503 12, 0905 978 807
anna.sliacka@krupina.sk

Magdaléna Lazariková - všeobecná učtáreň
045 55 503 16, 0918 869 101
magdalena.lazarikova@krupina.sk

Ing. Stanislava Alakšová - mzdová učtáreň
045 55 503 28, 0918 869 103
stanislava.alaksova@krupina.sk

Monika Plevová - daň z nehnuteľnosti - FO
045 55 503 14, 0915 805 135
monika.plevova@krupina.sk

Mgr. Zuzana Kohútová - daň z nehnuteľnosti - PO, komunálny odpad - PO
045 55 503 87, 0918 869 099
zuzana.kohutova@krupina.sk

Ing. Veronika Ondráčková - komunálny odpad - FO
045 55 503 89, 0908 279 727
veronika.ondrackova@krupina.sk

Dana Slaninová - pokladňa
045 55 503 85, 0905 818 922
dana.slaninova@krupina.sk


ORGANIZAČNÉ ODDELENIE A ODDELENIE ŠKOLSTVA

Ing. Adriana Žabková - vedúca oddelenia
045 55 503 22, 0915 831 878
adriana.zabkova@krupina.sk

Marta Ľuptáková - evidencia obyvateľstva
045 55 503 23, 0908 049 641
marta.luptakova@krupina.sk

Milada Maliniaková - matrika
045 55 503 23, 0903 728 270
matrika@krupina.sk

Gabriela Očovská - správa registratúry
045 55 503 24, 0907 655 600
gabriela.ocovska@krupina.sk


ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA

Ing. Žaneta Maliniaková - vedúca oddelenia
045 55 503 17, 0907 100 275
zaneta.maliniakova@krupina.sk

Agata Dovičinová - odborný referent
045 55 503 13, 0918 370 445    
agata.dovicinova@krupina.sk

Lucia Sláviková - odborný referent
045 55 503 13
lucia.slavikova@krupina.sk

Bc. Ivan Sedmák - odborný referent
045 55 503 31, 0918 720 196
ivan.sedmak@krupina.sk

ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽP A ROZVOJA MESTA

Ing. Norbert Kemp - vedúci oddelenia
045 55 503 29, 0908 929 104
norbert.kemp@krupina.sk

RNDr. Katarína Baťová, PhD. - odborný referent
045 55 503 33, 0948 632 582
katarina.batova@krupina.sk

Ing. Martin Križan - odborný referent
045 55 503 33, 0910 513 754
martin.krizan@krupina.sk

Dana Bartolovicová - odborný referent
045 55 503 19, 0904 539 083
dana.bartolovicova@krupina.sk

ODDELENIE KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB

Radoslav Pakši - vedúci oddelenia
045 55 503 43
radoslav.paksi@krupina.sk

ODDELENIE KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU

Ján Alakša - vedúci oddelenia
0905 536 852
jan.alaksa@krupina.sk

Mgr. Zdenka Sýkorová - odborný referent
0918 869 100
zdenka.sykorova@krupina.sk

PhDr. Miroslav Lukáč - odborný pracovník - historik
0917 761 157
miroslav.lukac@krupina.sk, muzeum@krupina.sk

Mgr. Jana Fertšeková Melichová - odborný referent
0903 558 327
jana.fertsekova@krupina.sk

Ing. Dušana Janeková - samostatný odborný knihovník
0908 855 568
kniznica@krupina.sk

Blanka Hrončeková - samostatný odborný knihovník
0915 062 127
kniznica@krupina.sk


SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE, REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA

Adrián Špánik - odborný referent
045 55 503 18, 0915 805 136    
adrian.spanik@krupina.sk, webmaster@krupina.sk

MESTSKÁ POLÍCIA

Martin Gabera - náčelník
045 55 503 21, 0918 388 800
martin.gabera@krupina.sk

Stanislav Sumega - člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

Slavomír Slanina
- člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk


SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA

Mgr. Mária Šulcová - vedúca úradovne
045 55 503 34
maria.sulcova@krupina.sk

Ing. Jozef Melich - stavebný úrad
045 55 503 32
jozef.melich@krupina.sk

Ing. Lenka Plevová - stavebný úrad
045 55 503 35
lenka.plevova@krupina.sk

Bc. Martina Kohútová - stavebný úrad
045 55 503 32
martina.kohutova@krupina.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45