Kontakty Mestského úradu

Mesto Krupina
Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina

IČO:  00320056
DIČ:  2021152540

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. pobočka Krupina
IBAN:  SK24 0200 0000 0000 2002 0412
SWIFT:  SUBASKBX


PRIMÁTOR MESTA

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta
0907 886 866
primator@krupina.sk

Slavka Debnáriková - sekretariát primátora
045 55 503 11, 0918 970 585
krupina@krupina.sk, podatelna@krupina.sk

Ing. Tatiana Škvarková - asistentka primátora
045 55 503 11, 0917 989 858
tatiana.skvarkova@krupina.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA


045 55 503 88
@krupina.sk


PRÁVNIK MESTSKÉHO ÚRADU

JUDr. Ela Kocková - právnik
045 55 503 26, 0915 844 528
ela.kockova@krupina.sk


ODDELENIE PROJEKTOVÉHO MANAŽÉRSTVA

Ing. Dajana Belláková - projektový manažér
045 55 503 27, 0907 170 350
dajana.bellakova@krupina.sk

Mgr. Katarína Jankovičová - odborný referent
045 55 503 30, 0911 945 549
katarina.jankovicova@krupina.sk


ODDELENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Mgr. Ivana Belková - odborný referent
045 55 503 82
socialne@krupina.sk

Peter Sedmák - odborný referent
045 55 503 84, 0918 370 442
peter.sedmak@krupina.sk

Mgr. Vladimír Jonáš - terénny sociálny pracovník
045 55 503 84
tsp@krupina.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ing. Marta Murínová - vedúca oddelenia
045 55 503 15, 0905 511 025    
marta.murinova@krupina.sk

Ing. Katarína Slúková - rozpočet
045 55 503 15
katarina.slukova@krupina.sk

Anna Sliacka - všeobecná učtáreň
045 55 503 12, 0905 978 807
anna.sliacka@krupina.sk

Magdaléna Lazariková - všeobecná učtáreň
045 55 503 16, 0918 869 101
magdalena.lazarikova@krupina.sk

Ing. Stanislava Alakšová - mzdová učtáreň
045 55 503 28, 0918 869 103
stanislava.alaksova@krupina.sk

Monika Plevová - daň z nehnuteľnosti - FO
045 55 503 14, 0915 805 135
monika.plevova@krupina.sk

Mgr. Zuzana Kohútová - daň z nehnuteľnosti - PO, komunálny odpad - PO
045 55 503 87, 0918 869 099
zuzana.kohutova@krupina.sk

Anna Kasarová - komunálny odpad - FO
045 55 503 89, 0918 869 102
anna.kasarova@krupina.sk

Dana Slaninová - pokladňa
045 55 503 85, 0905 818 922
dana.slaninova@krupina.sk

ORGANIZAČNÉ ODDELENIE A ODDELENIE ŠKOLSTVA

Ing. Adriana Žabková - vedúca oddelenia
045 55 503 22, 0915 831 878
adriana.zabkova@krupina.sk

Marta Ľuptáková - evidencia obyvateľstva
045 55 503 23, 0908 049 641
marta.luptakova@krupina.sk

Milada Maliniaková - matrika
045 55 503 23, 0903 728 270
matrika@krupina.sk

Gabriela Očovská - správa registratúry
0907 655 600
gabriela.ocovska@krupina.sk

Pavol Mokoš - vodič, údržbár
0918 370 443

ODDELENIE SPRÁVY MAJETKU MESTA

Ing. Žaneta Maliniaková - vedúca oddelenia
045 55 503 17, 0907 100 275
zaneta.maliniakova@krupina.sk

Agata Dovičinová - odborný referent
045 55 503 13, 0918 370 445    
agata.dovicinova@krupina.sk

Lucia Sláviková - odborný referent
045 55 503 13
lucia.slavikova@krupina.sk

Bc. Ivan Sedmák - odborný referent
045 55 503 31, 0907 281 083
ivan.sedmak@krupina.sk

ODDELENIE VÝSTAVBY, ŽP A ROZVOJA MESTA

Ing. Jaroslava Uramová - vedúca oddelenia
045 55 503 29, 0917 149 878
vystavba@krupina.sk, jaroslava.uramova@krupina.sk

Angela Antalová - odborný referent
045 55 503 19, 0918 370 446
angela.antalova@krupina.sk

Ing. Martin Križan - odborný referent
045 55 503 43, 0910 513 754
martin.krizan@krupina.sk

Ing. Norbert Kemp - odborný referent
045 55 503 33, 0908 929 104
norbert.kemp@krupina.sk

ODDELENIE KULTÚRY, CESTOVNÉHO RUCHU A ŠPORTU

Ján Alakša - vedúci oddelenia
0905 536 852
jan.alaksa@krupina.sk

Mgr. Zdenka Sýkorová - odborný referent
045 55 503 86, 0918 869 100
zdenka.sykorova@krupina.sk

PhDr. Miroslav Lukáč - odborný pracovník - historik
0917 761 157
miroslav.lukac@krupina.sk, muzeum@krupina.sk

Ing. Dušana Janeková - samostatný odborný knihovník
0908 855 568
kniznica@krupina.sk

Blanka Hrončeková - samostatný odborný knihovník
0915 062 127
kniznica@krupina.sk


SPRÁVA POČÍTAČOVEJ SIETE, REFERÁT KRÍZOVÉHO RIADENIA

Adrián Špánik - odborný referent
045 55 503 18, 0915 805 136    
adrian.spanik@krupina.sk, webmaster@krupina.sk

MESTSKÁ POLÍCIA

Martin Gabera - náčelník
045 55 503 21, 0918 388 800
martin.gabera@krupina.sk

Stanislav Sumega - člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

Slavomír Slanina
- člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

Mgr. Ján Krištofík
- člen mestskej polície
045 55 503 21, 0918 388 800
policia@krupina.sk

SPOLOČNÁ OBECNÁ ÚRADOVŇA

Mgr. Mária Šulcová - vedúca úradovne
045 55 503 34
maria.sulcova@krupina.sk

Ing. Jozef Melich - stavebný úrad
045 55 503 32
jozef.melich@krupina.sk

Ing. Lenka Plevová - stavebný úrad
045 55 503 35
lenka.plevova@krupina.sk

Bc. Martina Kohútová - stavebný úrad
045 55 503 32
martina.kohutova@krupina.sk

Dana Bartolovicová - stavebný úrad
045 55 503 32
dana.bartolovicova@krupina.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 14.10.2021, 11:16