Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Krupina má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.krupina.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie.


Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:
  1. nesúlad
    1. so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
      - na webových stránkach sa z historických, alebo iných prevádzkovo-technických dôvodov môžu nachádzať dokumenty v tzv. neprístupnom tvare, napr. zoskenované PDF alebo dokumenty v obrázkovom formáte (JPG, PNG, GIF), bez príslušnej textovej alternatívy

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.8.2021

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané a posúdené treťou stranou – technickým prevádzkovateľom týchto webových stránok (spoločnosťou r65 studio s. r. o.).
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15.8.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Mesto Krupina má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkým ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti (vnímateľnosť, ovládateľnosť, zrozumiteľnosť a robustnosť). Kontakt je:

Mesto Krupina

Svätotrojičné námestie 4/4

963 01 Krupina

telefón: 0915 805 136

e-mail: webmaster@krupina.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19