E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Zariadenia sociálnych služieb

Svetlo Krupina, n.o.

Svetlo Krupina, n.o.

adresa:29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
tel.: 0903 647 781, 045 53 23 988
e-mail: riaditel@svetlokrupina.sk
www: www.svetlokrupina.sk


Domov dôchodcov

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

adresa:Partizánska 24/2, 963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 125, 0903 961 136
fax: 045 55 19 125
e-mail: riaditel@ddkrupina.sk
www: www.ddkrupina.sk


Nádej Krupina

Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o.

adresa:Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
tel.: 045 55 12 676, 0908 119 585
fax: 045 55 12 676
e-mail: dssnadej@gmail.com
www: www.nadejkrupina.sk


Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA

adresa:
Sládkovičova 39, 963 01 Krupina
tel.: 0903 969 345, 0917 565 063, 0948 122 486
e-mail: css.krupina@gmail.com
www: www.css-ka.sk

HORE