Zariadenia sociálnych služieb

Svetlo Krupina, n.o.

Svetlo Krupina, n.o.

adresa: 29. augusta 630/25, 963 01 Krupina
tel.: 0903 647 781, 045 53 23 988
e-mail: riaditel@svetlokrupina.sk
www: www.svetlokrupina.sk


Domov dôchodcov

Zariadenie sociálnych služieb Marína

adresa: Partizánska 24/2, 963 01 Krupina
tel.: 045 55 19 125
fax: 045 55 19 125
e-mail: zssmarina.riaditel@gmail.com
www: www.ddkrupina.sk


Nádej Krupina

Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o.

adresa: Sládkovičova 10, 963 01 Krupina
tel.: 045 55 12 676, 0908 119 585
fax: 045 55 12 676
e-mail: dssnadej@gmail.com
www: www.nadejkrupina.sk


Centrum sociálnych služieb KA

Centrum sociálnych služieb KA

adresa:
Sládkovičova 39, 963 01 Krupina
tel.: 0903 969 345, 0917 565 063, 0948 122 486
e-mail: css.krupina@gmail.com
www: www.css-ka.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19