Priemyselná zóna

PREČO INVESTOVAŤ V MESTE KRUPINA:

1. Rozvojový potenciál – vybudovaná priemyselná zóna s voľnými kapacitami

2. Geografická poloha – prístupnosť významnými cestnými komunikáciami, prihraničný región

3. Kvalifikovaná pracovná sila

4. Priemyselné tradície v regióne (strojárstvo, potravinárstvo, stavebníctvo, ťažba a spracovanie kameňa...)

5. Existujúci silný potenciál vstupných výrobných faktorov (drevná hmota, ťažba andezitu, geotermálne pramene)

Priemyselný park


LOKALIZÁCIA PRIEMYSELNEJ ZÓNY:

Kraj:
Banskobystrický

Okres:
Krupina (48º, 21′ s.g.š., 19º, 4′ v.g.d)

Mesto:
Krupina

Rozloha:
88,67 km2

Počet obyvateľov:
8035 (ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 5014)

Vzdialenosť:
175 km od Bratislavy
240 km od Viedne
35 km Sliač (letisko)

Mesto Krupina leží na najdôležitejšom severno-južnom ťahu, ktorý vedie celým stredným Slovenskom od poľských až k maďarským hraniciam, v nadmorskej výške 280 m, v geomorfologickom celku Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.

Priemyselná zóna sa nachádza v južnej časti mesta a je dostupná odbočením priamo z cesty prvej triedy I/66.


DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA:

Cesty:
Mestom prechádza cesta l/66, ktorá je súčasťou medzinárodnej trasy E 77 spájajúca Balt a Balkán.
Dopravné trasy v areáli sú riešené ako dvojsmerné so šírkou vozovky 7m.

Železnica:
Mestom prechádza železničná trať Zvolen - Šahy, ktorá je v súčasnosti využívaná len pre nákladnú dopravu.

Voda:
Možnosť napojenia na vodovodnú prípojku vybudovanej vetvy verejného vodovodu s kapacitou prietoku DN 150 vedenej pozdĺž cesty v priemyselnej zóne.

Kanalizácia:
Existujúce objekty v priemyselnej zóne majú samostatné čistiarne odpadových vôd. V súčasnosti je pripravená výstavba celomestskej ČOV (vydané právoplatné stavebné povolenie na stavebné objekty a vodoprávne povolenie na vodné stavby). Dažďová kanalizácia z existujúcich objektov je odvedená do toku rieky Krupinica.

Elektrická energia:
V priemyselnej zóne je vybudovaná elektrická prípojka s možnosťou napojenia elektriny podľa špecifických požiadaviek stavebníka v priemyselnej zóne. K dispozícii je prípojka VN a NN elektrického vedenia.

Plyn:
Súčasťou vybudovaných energetických sietí v priemyselnom parku je prípojka
STL plynovodu.

Telekomunikácie:
Pokrytie signálom GSM 900/1800 (Orange SLovensko a Slovak Telekom, Telefónica Slovakia). Možnosť napojenia na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom.

Priemyselný park

 

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI V PRIEMYSELNEJ ZÓNE KRUPINA - JUH:

Logo Wittur

Názov: WITTUR, s.r.o.

Adresa: Priemyselná 2747/7, 96301 Krupina
Kontakt: 045 52 58 805
e-mail: info.sk@wittur.com
Segment priemyslu: strojársky
Počet zamestnancov: 400
Celková plocha na podnikanie: 35 500 m2

Strojárska firma Wittur, s.r.o. pôsobí v meste Krupina od roku 2008 kedy ju ako svoju dcérsku spoločnosť otvorila firma Wittur GmbH Scheibbs. Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti, konkrétne závodu v Krupine, je výroba výťahových komponentov pre nové výťahy, ako sú mechanizmy otvárania dverí, kabínové a výťahové rámy, bezpečnostné komponenty. V r.2015 firma rozšírila svoje výrobné priestory a v nich zriadila pracoviská zvárania, lakovňu a obsluhu CNC strojov.  Zároveň v tomto roku začala vyrábať aj kompletné dvere výťahov. V r.2020 došlo ku tretiemu rozšíreniu výrobných priestorov a v súčasnosti sú naplánované projekty relokácie ďalších produktov zo sesterských závodov.
 
Logo Lind

Názov: LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa: Priemyselná 2002/6, 963 01 Krupina
Kontakt: 045 55 12 448
e-mail: info@lind-slovakia.sk
Segment priemyslu: výroba čalúneného nábytku
Počet zamestnancov: 412 (k 1. 4. 2014)
Celková plocha na podnikanie: 23 000 m2

Spoločnosť Lind Mobler Slovakia podniká v Krupine úspešne od roku 2000. Zaoberá sa výrobou čalúnených sedacích súprav, pričom sa orientuje na trhy západnej Európy. Pôvodne patrila k dánskej skupine Lind Furniture a od roku 2010 je súčasťou nemeckej spoločnosti 3C Holding.
Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22