E-mail: krupina@krupina.sk | Tel.: 045 55 50 311 | Vlajka na prepnutie od jazyka EN  Newsletter  RSS| Mapa stránok |  Úradná tabuľa | 
Mesto Krupina

Priemyselná zóna

PREČO INVESTOVAŤ V MESTE KRUPINA:

1. Rozvojový potenciál – vybudovaná priemyselná zóna s voľnými kapacitami

2. Geografická poloha – prístupnosť významnými cestnými komunikáciami, prihraničný región

3. Kvalifikovaná pracovná sila

4. Priemyselné tradície v regióne (strojárstvo, potravinárstvo, stavebníctvo, ťažba a spracovanie kameňa...)

5. Existujúci silný potenciál vstupných výrobných faktorov (drevná hmota, ťažba andezitu, geotermálne pramene)

Priemyselný park


LOKALIZÁCIA PRIEMYSELNEJ ZÓNY:

Kraj:
Banskobystrický

Okres:
Krupina (48º, 21′ s.g.š., 19º, 4′ v.g.d)

Mesto:
Krupina

Rozloha:
88,67 km2

Počet obyvateľov:
8035 (ekonomicky aktívne obyvateľstvo – 5014)

Vzdialenosť:
175 km od Bratislavy
240 km od Viedne
35 km Sliač (letisko)

Mesto Krupina leží na najdôležitejšom severno-južnom ťahu, ktorý vedie celým stredným Slovenskom od poľských až k maďarským hraniciam, v nadmorskej výške 280 m, v geomorfologickom celku Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.

Priemyselná zóna sa nachádza v južnej časti mesta a je dostupná odbočením priamo z cesty prvej triedy I/66.

Priemyselný park


DOPRAVA A INFRAŠTRUKTÚRA:

Cesty:
Mestom prechádza cesta l/66, ktorá je súčasťou medzinárodnej trasy E 77 spájajúca Balt a Balkán.
Dopravné trasy v areáli sú riešené ako dvojsmerné so šírkou vozovky 7m.

Železnica:
Mestom prechádza železničná trať Zvolen - Šahy, ktorá je v súčasnosti využívaná len pre nákladnú dopravu.

Voda:
Možnosť napojenia na vodovodnú prípojku vybudovanej vetvy verejného vodovodu s kapacitou prietoku DN 150 vedenej pozdĺž cesty v priemyselnej zóne.

Kanalizácia:
Existujúce objekty v priemyselnej zóne majú samostatné čistiarne odpadových vôd. V súčasnosti je pripravená výstavba celomestskej ČOV (vydané právoplatné stavebné povolenie na stavebné objekty a vodoprávne povolenie na vodné stavby). Dažďová kanalizácia z existujúcich objektov je odvedená do toku rieky Krupinica.

Elektrická energia:
V priemyselnej zóne je vybudovaná elektrická prípojka s možnosťou napojenia elektriny podľa špecifických požiadaviek stavebníka v priemyselnej zóne. K dispozícii je prípojka VN a NN elektrického vedenia.

Plyn:
Súčasťou vybudovaných energetických sietí v priemyselnom parku je prípojka
STL plynovodu.

Telekomunikácie:
Pokrytie signálom GSM 900/1800 (Orange SLovensko a Slovak Telekom, Telefónica Slovakia). Možnosť napojenia na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom.

Priemyselný park

 

ETABLOVANÉ SPOLOČNOSTI V PRIEMYSELNEJ ZÓNE KRUPINA - JUH:

Logo Wittur

Názov:WITTUR, s.r.o.

Adresa:Priemyselná 2747/7, 96301 Krupina
Kontakt: 045 52 58 805
e-mail: info.sk@wittur.com
Segment priemyslu:strojársky
Počet zamestnancov:160 (k 1.4.2014)
Celková plocha na podnikanie:35 500 m2

Strojárska firma Wittur, s.r.o. pôsobí v meste Krupina od roku 2008 kedy ju ako svoju dcérsku spoločnosť otvorila firma Wittur GmbH Scheibbs. Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti, konkrétne závodu v Krupine, je výroba výťahových komponentov pre nové výťahy, určené pre európsky a ázijský trh. V tomto období prebieha výstavba novej výrobnej haly, ktorá by mala byť dokončená na jar 2014.
 
Logo Lind

Názov:LIND MOBLER SLOVAKIA, s.r.o.

Adresa:Priemyselná 2002/6, 963 01 Krupina
Kontakt: 045 55 12 448
e-mail: info@lind-slovakia.sk
Segment priemyslu:výroba čalúneného nábytku
Počet zamestnancov:412 (k 1. 4. 2014)
Celková plocha na podnikanie:23 000 m2

Spoločnosť Lind Mobler Slovakia podniká v Krupine úspešne od roku 2000. Zaoberá sa výrobou čalúnených sedacích súprav, pričom sa orientuje na trhy západnej Európy. Pôvodne patrila k dánskej skupine Lind Furniture a od roku 2010 je súčasťou nemeckej spoločnosti 3C Holding.
HORE