Inštitúcie v meste Krupina

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 2442 363
www: www.upsvar.sk/zv.html?page_id=240964


Okresný úrad Krupina - Klientske centrum Krupina

Dopravný inšpektorát: 0961 63 5790
Priestupky: 045 55 122 89
Odbor starostlivosti o ŽP: 0961 63 5782
Pozemkový a lesný odbor: 0961 63 5781
Odbor živnostenského podnikania: 0961 63 5783
Odbor dopravy a poz. komunikácií: 0961 63 5783
Katastrálny odbor: 045 281 97 61
www: www.minv.sk/?klientske-centrum-17


Okresný úrad Krupina - Odbor krízového riadenia

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 533 4817, 539 3270
www: www.minv.sk/?odbor-krizoveho-riadenia-8

Okresný úrad Krupina - Odbor starostlivosti o životné prostredie

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 601
www: www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-52

Okresný úrad Krupina - Katastrálny odbor

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 28 19 760, 28 19 765
www: www.minv.sk/?katastralny-odbor-51


Mestský úrad

Svätotrojičné námestie 4/4
963 01 Krupina
tel.: 045 55 50 311
fax: 045 55 50 325
e-mail: krupina@krupina.sk
www: www.krupina.sk

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 29.5.2024, 16:06