Geografia


POLOHA:

Krupina leží v nadmorskej výške 280 m, na trase Zvolen - Šahy v geomorfologickom celku Krupinská planina, podcelku Bzovícka pahorkatina a predstavuje podhorie Štiavnických vrchov.

ROZLOHA:

Katastrálne územie celkom: 88,669 km2
z toho:
- poľnohospodárska pôda: 36,190 km2
- lesná pôda: 46,000 km2
- vodné plochy: 0,760 km2
- ostatné plochy: 5,719 km2

VODNÉ TOKY:

- Krupinica
- Bebrava
- Vajsov
- Kltipoch
- Kňazov potok
- Briač
- Červenohorský potok
- Jakubov potok

VODNÁ NÁDRŽ:

Bebrava - lokalita Bebrava, prevádzkovateľ a správca - povodie HRONA

PRÍRODNÉ PAMIATKY:

Z geologicko - geomorfologických zvláštností je to prírodná pamiatka Štangarígeľ (Krupinské bralce) - skalný útvar so stĺpovitou päťbokou odlučnosťou pyroxenických andezitov. Podobný charakter má aj prírodná pamiatka Sixova stráň. Z geologického hľadiska sú zaujímavé aj zvislé andezitové bralá a ich sutiny v národnej prírodnej rezervácii Mäsiarsky bok, ktorá sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov.

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45