Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Krupina

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krupina 2023 – 2027 s platnosťou do roku 2030 je základným strategickým dokumentom, východiskom pre koncepčný rozvoj mesta, ako aj na zlepšenie a zefektívnenie rozhodovania miestnej samosprávy. Plní úlohu programovacieho dokumentu pre implementáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov na miestnej úrovni v období 2021-2027. Predstavuje kľúčový nástroj implementácie cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja a implementácie Národného investičného plánu SR a je nástrojom formulovania a implementácie SMART, teda inteligentných/rozumných integrovaných rozvojových stratégií mesta s využitím inovatívnych prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov.

Obsah a základné prístupy k tvorbe takéhoto strategického dokumentu upravuje zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a tiež metodika tvorby dokumentu, ktorú vydal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Uznesenie MsZ v Krupine č. 207/2023 zo dňa 27.09.2023 43 kB [pdf]
  Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krupina 2023 - 2027 s platnosťou do roku 2030 3 063 kB [pdf]

Mohlo by Vás zaujímať:
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45