Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2015

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov [94 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352
31.12.2015 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [972 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008
31.12.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení majetku mesta Krupina do správy [74 kB - pdf] Materská škola v Krupine 42308763
31.12.2015 Kolektívna zmluva [133 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [186 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
31.12.2015 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [157 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
31.12.2015 Kúpna zmluva [392 kB - pdf] Stanislav Krnáčik, Marta Krnáčiková
31.12.2015 Zmluva o refundovaní nákladov [100 kB - pdf] KLM Krupina s.r.o. 47957255
31.12.2015 Dodatok č. 24 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [51 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
31.12.2015 Zmluva o dielo [144 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
31.12.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [57 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
31.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 856/2010/UZ [73 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
31.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 587/2011/UZ [73 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
31.12.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1288/2010/UZ [74 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
31.12.2015 Dodatok č. 20 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [49 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
30.12.2015 Úrazové poistenie [678 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
30.12.2015 Kúpna zmluva [132 kB - pdf] Tomáš Ondriska
29.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [185 kB - pdf] THZ Carpona
29.12.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [721 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
29.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [183 kB - pdf] Milan Dunko
18.12.2015 Kúpna zmluva [44 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
18.12.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [714 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.12.2015 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [248 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.12.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [713 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.12.2015 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [246 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.12.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [717 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.12.2015 Zmluva o dielo [111 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
17.12.2015 Zmluva o dielo [112 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.12.2015 Zámenná zmluva [218 kB - pdf] Kazimír Filuš, Mária Filušová
14.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena [273 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
11.12.2015 Zmluva o dielo [79 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
10.12.2015 Úrazové poistenie [141 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
10.12.2015 Úrazové poistenie [116 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
09.12.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena [198 kB - pdf] Pekáreň Bzovík, s.r.o. 44088752
04.12.2015 Nájomná zmluva [381 kB - pdf] Kynologický klub Krupina Bebrava
04.12.2015 Zmluva o výpožičke [99 kB - pdf] Anna Jasová
02.12.2015 Zmluva o dielo [124 kB - pdf] Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o. 36636851
02.12.2015 Mandátna zmluva [208 kB - pdf] Ing. Martina Kukučková ZAR-KON 34921460
30.11.2015 Kúpna zmluva [199 kB - pdf] MUDr. Marian Korčok, Mariana Korčoková
25.11.2015 Kúpna zmluva [67 kB - pdf] Zuzana Tonková
25.11.2015 Kúpna zmluva [160 kB - pdf] Pavel Štímel, Lýdia Štímelová
23.11.2015 Zmluva o dielo [118 kB - pdf] Ľubomír Gregáň 34791701
23.11.2015 Zmluva o dielo [152 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 33305781
18.11.2015 Zmluva o výpožičke [261 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
18.11.2015 Darovacia zmluva [153 kB - pdf] Viera Uhrínová
12.11.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodávku služieb zo dňa 14.02.2006 [86 kB - pdf] A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis s.r. 31359159
12.11.2015 Zmluva o výpožičke [334 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
11.11.2015 Darovacia zmluva [385 kB - pdf] Emil Francisti
11.11.2015 Darovacia zmluva [97 kB - pdf] Emil Francisti
11.11.2015 Darovacia zmluva [60 kB - pdf] Ing. Miloš Vaňo
09.11.2015 Zmluva o nájme plynárenského zariadenia [327 kB - pdf] SPP - distribúcia, a.s. 35910739
06.11.2015 Zmluva o výpožičke [81 kB - pdf] Vlasta Miekinská
06.11.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [48 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
06.11.2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [128 kB - pdf] Lyda s.r.o. 46496009
03.11.2015 Darovacia zmluva [100 kB - pdf] Daniel Svitáč
02.11.2015 Zmluva o výkupe vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu [193 kB - pdf] VV, s.r.o. 44061781
02.11.2015 Darovacia zmluva [280 kB - pdf] Elena Loudová
28.10.2015 Zmluva o kúpe cenných papierov [84 kB - pdf] Prima banka Slovensko, a.s. 31575951
28.10.2015 Zmluva o spolupráci [200 kB - pdf] KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o. 48324621
28.10.2015 Darovacia zmluva [490 kB - pdf] Štefan Ďurica
28.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [906 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
26.10.2015 Dodatok č. 19 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [674 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
21.10.2015 Zmluva o dielo [183 kB - pdf] L&Z Čech s.r.o. 36025500
16.10.2015 Zmluva o inzercii [144 kB - pdf] regionPRESS, s.r.o. 36252417
13.10.2015 Kúpna zmluva [106 kB - pdf] Ing. Ján Olšiak
13.10.2015 Zmluva o dielo [160 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
09.10.2015 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [194 kB - pdf] INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 30225841
08.10.2015 Darovacia zmluva [56 kB - pdf] Akad. soch. Klára Patakiová
05.10.2015 Dodatok č. 23 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [85 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
05.10.2015 Kúpna zmluva [180 kB - pdf] Jozef Povalač, Lucia Molnárová
01.10.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb [93 kB - pdf] T-MAPY Slovensko s.r.o. 43995187
30.09.2015 Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov [215 kB - pdf] BARRACUDA MOVIE s.r.o. 36691798
29.09.2015 Mandátna zmluva [130 kB - pdf] Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, ELPRO 33290725
28.09.2015 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [248 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
28.09.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena [238 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
25.09.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [304 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
23.09.2015 Výpoveď zmluvy [74 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
21.09.2015 Kúpna zmluva [134 kB - pdf] Pavel Fürhoffer
17.09.2015 Dodatok č. 18 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [87 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
17.09.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie [686 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
10.09.2015 Zmluva o dielo [100 kB - pdf] Michal Ďuriš
03.09.2015 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Reiner Pethe
03.09.2015 Zmluva o dielo [64 kB - pdf] Juraj Zelenák
03.09.2015 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Miroslav Naništa
03.09.2015 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Vladimír Čerba
03.09.2015 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Marián Húževka
02.09.2015 Dohoda o uzatvorení partnerstva [59 kB - pdf] Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, občianske združen 00683876
26.08.2015 Zmluva o dielo [60 kB - pdf] Miroslav Šufliarsky
26.08.2015 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve [78 kB - pdf] Ľubomír Rondík
21.08.2015 Kúpna zmluva [251 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
21.08.2015 Kúpna zmluva [248 kB - pdf] IS SEC s.r.o. 47172398
21.08.2015 Kúpna zmluva [245 kB - pdf] IS SEC s.r.o. 47172398
21.08.2015 Kúpna zmluva [250 kB - pdf] ŠTUDIO - 21 plus, s.r.o. 35765607
21.08.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov - ZO Hontianske Nemce 00178322
21.08.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Milan Šprla
20.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [185 kB - pdf] Karate klub Krupina 42003725
20.08.2015 Mandátna zmluva [248 kB - pdf] Ing. Richard Tomík 45241481
19.08.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [396 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
18.08.2015 Zmluva o dielo [60 kB - pdf] Štefan Dolinský a ĽH Poštári Krupina
17.08.2015 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [70 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
17.08.2015 Nájomná zmluva [178 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
17.08.2015 Nájomná zmluva [225 kB - pdf] CROPFARM s.r.o. 46221760
11.08.2015 Dodatok č. 22 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [66 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
10.08.2015 Dodatok č. 17 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [73 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
10.08.2015 Zmluva o dielo [379 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
04.08.2015 Zmluva o zapožičiavaní digitálnych kópií [173 kB - pdf] Magic Box Slovakia, s.r.o. 35832550
04.08.2015 Dodatok č. 13 k mandátnej zmluve [67 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
04.08.2015 Zmluva o nájme garáže [230 kB - pdf] Nemocenská BB s.r.o. 36661511
31.07.2015 Zmluva o spolupráci [185 kB - pdf] Profi Poľno, s.r.o. 44540183
31.07.2015 Zmluva o spolupráci [203 kB - pdf] Profi Poľno, s.r.o. 44540183
27.07.2015 Zmluva o príspevku [53 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
27.07.2015 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Marek Moniš
27.07.2015 Zmluva o výpožičke [105 kB - pdf] Lesy SR, š.p. 36038351
27.07.2015 Zmluva o dielo [53 kB - pdf] Karol Hričovský
27.07.2015 Zmluva o dielo [53 kB - pdf] JUDr. Ján Ambróz
14.07.2015 Zmluva o termínovanom úvere [214 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
14.07.2015 Zmluva o termínovanom úvere [215 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
14.07.2015 Zmluva o dielo [54 kB - pdf] Dominik Lauko
14.07.2015 Mandátna zmluva [312 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP - PROJEKT 34789201
14.07.2015 Nájomná zmluva [424 kB - pdf] Valéria Chrienová
14.07.2015 Zmluva o zabezpečovaní a vykonávaní a plnenie úloh koordinácie BOZP na stavenisku [127 kB - pdf] Marcela Oremová 44139594
13.07.2015 Zmluva o dielo [572 kB - pdf] SimKor s.r.o. 36014354
09.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [291 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
09.07.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [375 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
09.07.2015 Zmluva o dielo [202 kB - pdf] BITUNOVA spol. s r.o. 30228247
07.07.2015 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva [287 kB - pdf] UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
07.07.2015 Zmluva o úvere [72 kB - pdf] UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
07.07.2015 Rámcová zmluva o zapožičiavaní filmov [727 kB - pdf] BONTONFILM a.s. 36006858
02.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] OZ B-STAR 42311462
02.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [182 kB - pdf] Ján Francisty
02.07.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [187 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina 00592552
02.07.2015 Sponzorská zmluva [51 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
30.06.2015 Nájomná zmluva [135 kB - pdf] Monika Porubčanská
30.06.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [712 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.06.2015 Zámenná zmluva [196 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
30.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] Slovenská asociácia Route 66 42193559
29.06.2015 Kúpna zmluva [239 kB - pdf] KOBIT-SK, s.r.o. 31641440
29.06.2015 Kúpna zmluva [207 kB - pdf] KOBIT-SK, s.r.o. 31641440
29.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [418 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
26.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [186 kB - pdf] Špeciálna základná škola 35984473
24.06.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [51 kB - pdf] Pavel Kocka, PMKP Autotransport 34788212
22.06.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [38 kB - pdf] Ľubomír Lapin 37590022
19.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [176 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31838817
17.06.2015 Kúpna zmluva [128 kB - pdf] Jozef Futák
17.06.2015 Zmluva o spolupráci [102 kB - pdf] Pavel Spodniak
17.06.2015 Zmluva o dielo [134 kB - pdf] Milan Križan 34789227
16.06.2015 Záložná zmluva [485 kB - pdf] Štátny fond rozvoja bývania 31749542
15.06.2015 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve [42 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
12.06.2015 Kúpna zmluva [209 kB - pdf] Monika Porubčanská
12.06.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
12.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352
12.06.2015 Darovacia zmluva [52 kB - pdf] Mgr. Radovan Francisty
10.06.2015 Zmluva o reklame [71 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
10.06.2015 Zmluva o spolupráci [73 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
10.06.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [190 kB - pdf] Rada školy pri GAS Krupina 37898795
08.06.2015 Zmluva o dielo [51 kB - pdf] Miroslav Šufliarsky
08.06.2015 Zmluva o spolupráci [71 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
01.06.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
01.06.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
29.05.2015 Zmluva o dielo [448 kB - pdf] CUBESPACE s.r.o. 27886794
29.05.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [224 kB - pdf] CUBESPACE s.r.o. 27886794
27.05.2015 Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu [3 799 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
27.05.2015 Kúpna zmluva [253 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
27.05.2015 Zmluva o dielo [52 kB - pdf] Tomáš Tomašovic
26.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [190 kB - pdf] TJ ŠK Volejbalový klub 00592552
26.05.2015 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpál 34789910
26.05.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] GALLO Krupina s.r.o. 44884826
26.05.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] Milan Gebora
25.05.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [71 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
25.05.2015 Kúpna zmluva [287 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
25.05.2015 Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy [75 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
25.05.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [46 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák
22.05.2015 Zmluva o dielo [314 kB - pdf] LD INVEST, s.r.o. 46662529
20.05.2015 Darovacia zmluva [49 kB - pdf] Mgr. Radovan Francisty
19.05.2015 Dohoda o spolupráci [134 kB - pdf] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 30232295
19.05.2015 Zmluva o dielo [56 kB - pdf] Juraj Matiáš
19.05.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [48 kB - pdf] Budova STK, s.r.o. 36637769
19.05.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] STK - Svetozár Slamka 42005507
13.05.2015 Zmluva o dielo [94 kB - pdf] Pavel Viglaš - Legenda show 43048081
08.05.2015 Nájomná zmluva [117 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
06.05.2015 Zmluva o dielo [158 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
04.05.2015 Kúpna zmluva [189 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
29.04.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
29.04.2015 Nájomná zmluva [103 kB - pdf] Ing. Peter Očenáš
28.04.2015 Kúpna zmluva [163 kB - pdf] Milan Lvomský
28.04.2015 Kúpna zmluva [171 kB - pdf] Emília Párničanová
28.04.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [183 kB - pdf] Milan Gebora
28.04.2015 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Obec Jalšovík 00647501
28.04.2015 Kúpna zmluva [134 kB - pdf] Jozef Augustín, Mgr. Monika Augustínová
28.04.2015 Rámcová zmluva o prenájme [341 kB - pdf] Garfield film, s.r.o. 45240540
27.04.2015 Kúpna zmluva [120 kB - pdf] Zuzana Kováčová
27.04.2015 Kúpna zmluva [87 kB - pdf] Ing. Iveta Grnáčová
27.04.2015 Darovacia zmluva [125 kB - pdf] Vladimír Benko
27.04.2015 Zmluva o dielo [238 kB - pdf] Obnova, s.r.o. 36820652
27.04.2015 Zmluva o výpožičke [109 kB - pdf] OP-TIM, s.r.o. 30223661
23.04.2015 Rámcová dohoda na dodanie tovaru [158 kB - pdf] Drogéria Maja - Mária Kresanová 40544052
23.04.2015 Nájomná zmluva [131 kB - pdf] Krzysztof Wladyslaw Florek
23.04.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 017 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.04.2015 Zmluva o vzájomnej spolupráci [126 kB - pdf] Asociácia slovenských filmových klubov 30812976
21.04.2015 Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie [133 kB - pdf] Continental film, s.r.o. 35730897
15.04.2015 Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy [55 kB - pdf] Ondrej Mokoš, Anna Mokošová
15.04.2015 Kúpna zmluva [111 kB - pdf] Ondrej Mokoš, Anna Mokošová
14.04.2015 Zmluva o poskytovaní zlužieb [185 kB - pdf] Ing. Rastislav Doboš
13.04.2015 Zmluva o dielo [159 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
09.04.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 017 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
09.04.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 011 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
09.04.2015 Servisno - materiálová zmluva [356 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
08.04.2015 Zmluva o dielo [56 kB - pdf] Miroslav Šufliarsky
07.04.2015 Dodatok č. 15 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [113 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
07.04.2015 Dodatok č. 16 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [99 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
07.04.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [47 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
07.04.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [46 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
07.04.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [46 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
07.04.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb [46 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
02.04.2015 Zmluva o stravovaní zamestnancov [64 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
30.03.2015 Zmluva o dielo [149 kB - pdf] Milan Maliniak 40542688
30.03.2015 Kúpna zmluva [79 kB - pdf] AUTO V, s.r.o. 36625914
30.03.2015 Zmluva o úvere [414 kB - pdf] UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 35730978
26.03.2015 Darovacia zmluva [63 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008
26.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [59 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
26.03.2015 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia [96 kB - pdf] Kreativci, OZ 42357853
25.03.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [291 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.03.2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 015 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
24.03.2015 Zmluva o dielo [1 292 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
20.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] Šachový klub Krupina 00592552
20.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [221 kB - pdf] Hontiansky mariášový klub Krupina 37831224
20.03.2015 Zmluva o dielo [238 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
20.03.2015 Zmluva o poskytovaní služieb [256 kB - pdf] GEO SLUŽBY s.r.o. Krupina 44476329
20.03.2015 Zmluva o poskytovaní servisných služieb [719 kB - pdf] TEMPEST a.s. 31326650
17.03.2015 Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania [226 kB - pdf] Prvá Európska konzultačná, s.r.o. 45391530
17.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [201 kB - pdf] Rodičovské združenie pri Domček - CVČ 17319617
17.03.2015 Nájomná zmluva [163 kB - pdf] Štefan Milčík
16.03.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
13.03.2015 Nájomná zmluva [173 kB - pdf] Radoslav Pakši
13.03.2015 Zámenná zmluva [221 kB - pdf] Lucia Ďuricová
13.03.2015 Dodatok č. 21 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [48 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
12.03.2015 Zmluva o dielo [334 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
11.03.2015 Dodatok č. 20 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [50 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
11.03.2015 Kúpna zmluva [227 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
11.03.2015 Darovacia zmluva [55 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352
06.03.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [66 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 35984953
05.03.2015 Sponzorská zmluva [56 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
05.03.2015 Zmluva o reklame [55 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
05.03.2015 Zmluva o reklame [65 kB - pdf] Pavel Kocka, PMKP Autotransport 34788212
27.02.2015 Zmluva o výpožičke [115 kB - pdf] Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882
27.02.2015 Zmluva o spolupráci [116 kB - pdf] Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219
24.02.2015 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [44 kB - pdf] CROPFARM s.r.o. 46221760
24.02.2015 Dodatok č. 2-M k zmluve o dielo [146 kB - pdf] Wolters Kluwer s.r.o. 31348262
19.02.2015 Zmluva o dielo [246 kB - pdf] Ing. Ján Kútik - Projekcia 14249481
09.02.2015 Mandátna zmluva [151 kB - pdf] SQM, s.r.o. 36634948
09.02.2015 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [169 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
09.02.2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [205 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
05.02.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [556 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
05.02.2015 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve [55 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
05.02.2015 Zmluva o obstaraní reklamy [116 kB - pdf] Forza Music, s.r.o. 36046311
05.02.2015 Dodatok č. 27 k nájomnej zmluve [59 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
05.02.2015 Dodatok č. 19 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [53 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
05.02.2015 Záložná zmluva [172 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
03.02.2015 Zmluva o výpožičke [103 kB - pdf] Lesy SR, š.p. 36038351
30.01.2015 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [58 kB - pdf] Milan Šprla
30.01.2015 Kolektívna zmluva [110 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
30.01.2015 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [49 kB - pdf] Juraj Boháčik 17997330
27.01.2015 Kúpna zmluva [114 kB - pdf] Róbert Beseda
27.01.2015 Kúpna zmluva [135 kB - pdf] Mgr. Tomáš Veróny
26.01.2015 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia [96 kB - pdf] Kreativci, OZ 42357853
16.01.2015 Kúpna zmluva [263 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
16.01.2015 Zmluva o reklame [50 kB - pdf] Domček-Centrum voľného času 37830783
12.01.2015 Darovacia zmluva [48 kB - pdf] Ctislava Žuffová
09.01.2015 Zámenná zmluva [181 kB - pdf] Juraj Boháčik
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50