Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2018

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2018 Kolektívna zmluva [108 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2018 Nájomná zmluva [75 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
31.12.2018 Zámenná zmluva [213 kB - pdf] Miroslav Kollár, Danka Kollárová
31.12.2018 Nájomná zmluva [177 kB - pdf] MUDr. Marián Domáň, Ing. Anna Domáňová
31.12.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [741 kB - pdf] Orange Slovensko 35697270
31.12.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [978 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie [411 kB - pdf] Mesto Dudince 00319902
31.12.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [988 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2018 Kúpna zmluva [215 kB - pdf] Iveta Ďurovkinová
28.12.2018 Dohoda o zrušení zmluvy o dielo [142 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP-PROJEKT 34789201
21.12.2018 Kúpna zmluva [136 kB - pdf] Jozef Dendiš, Mária Dendišová
21.12.2018 Nájomná zmluva [139 kB - pdf] Milan Dodok - Autoservis 46762906
20.12.2018 Mandátna zmluva [295 kB - pdf] J. M. Procurement s.r.o. 46744886
20.12.2018 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena [332 kB - pdf] MUDr. Jozef Virec, MUDr. Vlasta Virecová
19.12.2018 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT [178 kB - pdf] IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 00162957
19.12.2018 Kúpna zmluva [2 547 kB - pdf] Štefan Vozár, Jolana Vozárová
19.12.2018 Dodatok č. 32 k nájomnej zmluve [52 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
19.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 017 kB - pdf] Obec Hontianske Nemce 00319929
12.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [291 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej rep 00164381
10.12.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [979 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
10.12.2018 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [265 kB - pdf] Richard Ďuriš
10.12.2018 Zmluva o dielo [83 kB - pdf] Mgr. Alžbeta Alakšová, DiS.art
10.12.2018 Zmluva o dielo [86 kB - pdf] Mgr. Milena Majerová, DiS.art
10.12.2018 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [303 kB - pdf] Richard Ďuriš, Miroslava Ďurišová
06.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [931 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej Republiky 00151513
05.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [192 kB - pdf] ZO SZPB Krupina
05.12.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [465 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [361 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad B. Bystrica 00151866
03.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
30.11.2018 Kúpna zmluva [419 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
29.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [192 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
26.11.2018 Nájomná zmluva [173 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
23.11.2018 Kúpna zmluva [87 kB - pdf] CitySafety, s.r.o. 51307634
22.11.2018 Zmluva o dielo [698 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP-Projekt 34789201
21.11.2018 Licenčná zmluva [1 104 kB - pdf] SURVEYE, s.r.o. 47619651
20.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [91 kB - pdf] SPORT SERVICE, s.r.o. 36785571
20.11.2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [242 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
19.11.2018 Zmluva o dielo [175 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
19.11.2018 Darovacia zmluva [60 kB - pdf] Milan Jakuš
16.11.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [82 kB - pdf] Farma Žibritov s.r.o. 46213554
16.11.2018 Mandátna zmluva [306 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
16.11.2018 Mandátna zmluva [307 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
15.11.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [737 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.11.2018 Kúpna zmluva [499 kB - pdf] Henrieta Výbohová
15.11.2018 Zmluva o výpožičke [90 kB - pdf] Jana Ďurišová
15.11.2018 Dodatok č. 29 k Poistnej zmluve [313 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
15.11.2018 Dodatok č. 28 k Poistnej zmluve [350 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
14.11.2018 Nájomná zmluva [252 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o 45672695
14.11.2018 Kúpna zmluva [560 kB - pdf] František Sloboda, Ľubica Slobodová
14.11.2018 Zámenná zmluva [347 kB - pdf] Rezidencia Hont, s.r.o. 47429321
14.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 028 kB - pdf] Obec Ladzany 00320072
12.11.2018 Zmluva o používaní katalogizačného systému [232 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
09.11.2018 Zmluva o dielo [504 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
09.11.2018 Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia [77 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
09.11.2018 Darovacia zmluva [57 kB - pdf] Stanislav Sliacky
09.11.2018 Zmluva o reklame [54 kB - pdf] Wittur s.r.o. 43921540
06.11.2018 Darovacia zmluva [83 kB - pdf] Ján Franzen
06.11.2018 Darovacia zmluva [394 kB - pdf] Mgr. Alica Tichá
05.11.2018 Zmluva o dielo [85 kB - pdf] Rastislav Pertzian
05.11.2018 Zmluva o dielo [369 kB - pdf] SPORT SERVICE, s.r.o. 36785571
05.11.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [740 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
05.11.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [973 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
05.11.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [460 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [191 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
29.10.2018 Nájomná zmluva [159 kB - pdf] Ing. Lucia Moravčíková
29.10.2018 Nájomná zmluva [175 kB - pdf] Lukáš Kobel, Gabriela Kobelová
29.10.2018 Nájomná zmluva [60 kB - pdf] Martin Dendiš
29.10.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [127 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
25.10.2018 Darovacia zmluva [909 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina
24.10.2018 Servisná a materiálová zmluva [220 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
24.10.2018 Servisná a materiálová zmluva [221 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
24.10.2018 Servisná a materiálová zmluva [219 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
24.10.2018 Servisná a materiálová zmluva [220 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
24.10.2018 Servisná a materiálová zmluva [216 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
24.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 036 kB - pdf] Obec Selce 00647641
24.10.2018 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb [222 kB - pdf] INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. 30225841
24.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 008 kB - pdf] Obec Kozí Vrbovok 00648159
23.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [386 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
18.10.2018 Zmluva o sponzorstve [55 kB - pdf] Julia Dlouhá
15.10.2018 Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve [148 kB - pdf] Ján Vyletel
15.10.2018 Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi [354 kB - pdf] Ekocharita Slovensko Slovensku, o.z. 50383230
08.10.2018 Zmluva o reklame [53 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
05.10.2018 Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov [429 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
03.10.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krupina 31938817
03.10.2018 Zmluva o dielo [558 kB - pdf] CitySafety, s.r.o. 51307634
28.09.2018 Darovacia zmluva [54 kB - pdf] Julia Dlouhá
28.09.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [663 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
27.09.2018 Kúpna zmluva [232 kB - pdf] Miroslav Selecký
27.09.2018 Zmluva o pripojení [2 393 kB - pdf] VM Telecom, s.r.o. 35837594
27.09.2018 Nájomná zmluva [190 kB - pdf] Nájomná zmluva Ľubomír Dado
26.09.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Samuel Balog
25.09.2018 Licenčná zmluva [85 kB - pdf] Mgr. Eva Furdíková
24.09.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 411 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
24.09.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 785 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
19.09.2018 Kúpna zmluva [297 kB - pdf] Jaroslav Slaný
19.09.2018 Kúpna zmluva [288 kB - pdf] Tomáš Marčok
18.09.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov ZO Hontianske Nemce 00178322
18.09.2018 Kúpna zmluva [259 kB - pdf] Radka Plachá, Juraj Šlank
18.09.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [738 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.09.2018 Nájomná zmluva [166 kB - pdf] Mgr. Radovan Francisty
18.09.2018 Zmluva o refundovaní nákladov [558 kB - pdf] OURFARM s.r.o. 48013064
18.09.2018 Dodatok č. 1 ku Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi [251 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
17.09.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] Volejbalový klub TJ-ŠK Krupina 00592552
17.09.2018 Úrazové poistenie nemenovaných osôb [4 558 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
11.09.2018 Zmluva o dielo [292 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
05.09.2018 Dodatok č. 27 k Poistnej zmluve [348 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.09.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [594 kB - pdf] Domček - Centrum voľného času 37830783
04.09.2018 Zmluva o obstaraní reklamy [117 kB - pdf] Forza Music, s.r.o. 36046311
04.09.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu [177 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
04.09.2018 Zmluva o dielo [504 kB - pdf] Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ 31024611
03.09.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Volejbalový klub TJ-ŠK Krupina 00592552
03.09.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [96 kB - pdf] Jozef Ivan, Katarína Ivanová
03.09.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [85 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
24.08.2018 Zámenná zmluva [242 kB - pdf] Ján Vyletel
22.08.2018 Zmluva o dielo [254 kB - pdf] Coller klima s.r.o. 35912936
22.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [2 628 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
17.08.2018 Zmluva o sponzorstve [52 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
16.08.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [85 kB - pdf] Katarína Melichová
13.08.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [89 kB - pdf] Anna Kuzmová
13.08.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov [255 kB - pdf] Ticketware SE 48298034
13.08.2018 Darovacia zmluva [85 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
13.08.2018 Licenčná zmluva [416 kB - pdf] Ticketware SE 48298034
10.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [430 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
10.08.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu [753 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
10.08.2018 Darovacia zmluva [237 kB - pdf] Ing. Juraj Eckstein
10.08.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 23462/2012 [119 kB - pdf] Richard Bradáč
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [551 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
03.08.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [378 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
01.08.2018 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [254 kB - pdf] Ľuboš Milčík
30.07.2018 Zmluva o dielo [267 kB - pdf] Coller klima s.r.o. 35912936
27.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [58 kB - pdf] Július Ližbetin
27.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [55 kB - pdf] Jozef Alakša
20.07.2018 Licenčná zmluva [111 kB - pdf] Igor Kruk
19.07.2018 Zmluva o dielo [292 kB - pdf] HOKO-VH s.r.o. 26918862
18.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o.z. 50592068
18.07.2018 Zmluva o dielo [2 173 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
18.07.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [971 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.07.2018 Zmluva o dielo [360 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
17.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [107 kB - pdf] Jozef Šuta, Jana Šutová
16.07.2018 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [90 kB - pdf] Igor Ivan
16.07.2018 Zmluva o dielo [86 kB - pdf] Martin Androvič
16.07.2018 Zmluva o poskytovaní služby [605 kB - pdf] Ústredný zväz židovských náboženských obcí
16.07.2018 Zmluva o dielo [274 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
16.07.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [1 546 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
11.07.2018 Darovacia zmluva [148 kB - pdf] Národné športové centrum 30853923
11.07.2018 Darovacia zmluva [148 kB - pdf] Národné športové centrum 30853923
10.07.2018 Zmluva o stravovaní zamestnancov [67 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
09.07.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [480 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
09.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [447 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
09.07.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [449 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
06.07.2018 Kúpna zmluva [253 kB - pdf] Roffelsen Plastics Slovakia s.r.o. 36543667
04.07.2018 Kúpna zmluva [257 kB - pdf] Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162
04.07.2018 Kúpna zmluva [326 kB - pdf] Motor-Car Zvolen s.r.o. 36768162
04.07.2018 Kúpna/lízingová zmluva [161 kB - pdf] UniCredit leasing Slovakia, a.s. 35730978
04.07.2018 Poistná zmluva [713 kB - pdf] UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501
04.07.2018 Poistná zmluva [161 kB - pdf] Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700
04.07.2018 Zmluva o výpožičke [534 kB - pdf] Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351
04.07.2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o spolupráci [141 kB - pdf] Ján Botto 45862214
03.07.2018 Dodatok č. 4 k Mandátnej zmluve o poskytovaní právnej pomoci [49 kB - pdf] JUDr. Ela Kocková, advokátka 10924744
02.07.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [158 kB - pdf] Ekoplán, s.r.o. 47021918
28.06.2018 Zmluva o dielo [648 kB - pdf] ZINGER spol. s r.o. 45494860
25.06.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] GAS Krupina pre účely Rady školy pri GAS v Krupine 37898795
25.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] GAS Krupina pre účely Rady školy pri GAS v Krupine 37898795
25.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 008 kB - pdf] Obec Hontianske Tesáre 00319937
20.06.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [743 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 047 kB - pdf] Obec Drienovo 00648230
18.06.2018 Kúpna zmluva [46 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
15.06.2018 Nájomná zmluva [236 kB - pdf] Denisa Ďuricová
14.06.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.12.2009 [71 kB - pdf] KRÁĽOVIČ s.r.o. 31604617
14.06.2018 Nájomná zmluva [230 kB - pdf] KRÁĽOVIČ s.r.o. 31604617
12.06.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [756 kB - pdf] Obec Senohrad 00320234
12.06.2018 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] DEKRET Holz s.r.o. 50477234
12.06.2018 Zmluva o dielo [398 kB - pdf] GRD, s.r.o. 31645399
08.06.2018 Nájomná zmluva [210 kB - pdf] Pavel Debnár
07.06.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Štefan Turák
07.06.2018 Sprostredkovateľská zmluva [176 kB - pdf] A.V.I.S.-International Software Distribution&Servis, s.r.o. 31359159
07.06.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby [539 kB - pdf] osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041
05.06.2018 Zmluva o reklame [136 kB - pdf] BILLA s.r.o. 31347037
31.05.2018 Zmluva o dielo [88 kB - pdf] Rastislav Pertzian
31.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [48 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
31.05.2018 Darovacia zmluva [50 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
31.05.2018 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.05.1998 [134 kB - pdf] BELA, s.r.o. 36024864
31.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
30.05.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [103 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
29.05.2018 Zmluva o reklame [58 kB - pdf] Róbert Jurových - NIKARA 30450365
29.05.2018 Zmluva o reklame [50 kB - pdf] Bc. Ján Poljovka 44724535
28.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
28.05.2018 Kúpna zmluva [318 kB - pdf] Mgr. Milan Štrbka, Mgr. Marta Štrbková
28.05.2018 Sponzorská zmluva [54 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
25.05.2018 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
25.05.2018 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] PKI, s.r.o. 45283559
25.05.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [745 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
24.05.2018 Zmluva o dielo [238 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
23.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] DAVOS trade-logistics s.r.o. 36048135
23.05.2018 Zmluva o výpožičke [234 kB - pdf] Múzeum Slovenského národného povstania 35986077
23.05.2018 Zmluva o reklame [49 kB - pdf] Gallo Krupina s.r.o. 44884826
23.05.2018 Poistná zmluva [1 708 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
23.05.2018 Zmluva o reklame [50 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
23.05.2018 Zmluva o spolupráci [73 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
22.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
22.05.2018 Zmluva o reklame [49 kB - pdf] Poľnovýroba, s.r.o. 31644287
22.05.2018 Zmluva o reklame [1 033 kB - pdf] VARTEX, s.r.o. 31634397
22.05.2018 Zmluva o dielo [1 988 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
18.05.2018 Rámcová zmluva o dodávkach nealkoholických nápojov [559 kB - pdf] Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. 31340628
18.05.2018 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] Svetozár Slamka - STK 42005507
18.05.2018 Zmluva o dielo [253 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
16.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Klub slovenských turistov - TJ ŠK Krupina 00592552
16.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [46 kB - pdf] Rodičovské združenie Domček - CVČ Krupina 42395801
16.05.2018 Zmluva o reklame [55 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpal 34789910
16.05.2018 Zmluva o reklame [62 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
14.05.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Ing. Marek Turák
14.05.2018 Zámenná zmluva [639 kB - pdf] Pavel Sedmák
11.05.2018 Zmluva o dielo [76 kB - pdf] Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
11.05.2018 Dodatok k licenčnej zmluve [68 kB - pdf] Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s.r.o. 48322598
11.05.2018 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Mgr. Patrik Kunec, PhD.
11.05.2018 Zmluva o umeleckom výkone [93 kB - pdf] Štefan Balog
10.05.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [965 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [251 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
04.05.2018 Zmluva o poskytntí dotácie [195 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31938817
04.05.2018 Zmluva o prenájme reklamného priestoru [68 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
03.05.2018 Zmluva o dielo [84 kB - pdf] Ján Murín
02.05.2018 Zmluva o výpožičke [194 kB - pdf] AQUA - Team Slovakia, s.r.o. Zvolen 46338225
02.05.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [253 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
27.04.2018 Kúpna zmluva [239 kB - pdf] Ing. Adrián Macko
27.04.2018 Zmluva o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpore [1 105 kB - pdf] T-MAPY Slovensko s.r.o. 43995187
26.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [351 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
26.04.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [532 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.04.2018 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov [1 266 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
23.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [135 kB - pdf] Obec Horné Semerovce 00306991
20.04.2018 Kúpna zmluva [353 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
12.04.2018 Čiastková zmluva o dielo [7 854 kB - pdf] Doprastav Asfalt, a.s. 46120602
11.04.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena [628 kB - pdf] STEFE THS s.r.o. 36045403
11.04.2018 Nájomná zmluva [229 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
11.04.2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [997 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [89 kB - pdf] Obec Očová 00320153
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [127 kB - pdf] Obec Sebechleby 00320226
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] Obec Dolný Badín 00648451
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [170 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [100 kB - pdf] Mesto Dudince 00319902
10.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [163 kB - pdf] Obec Ostrá Lúka 00320161
09.04.2018 Zmluva o sponzorskom poskytnutí vecného daru [73 kB - pdf] Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 00648523
09.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
06.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [101 kB - pdf] Obec Podzámčok 00648400
06.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [97 kB - pdf] Mesto Šahy 00307513
05.04.2018 Licenčná zmluva [114 kB - pdf] Pavel Dvořák Vydavateľstvo RAK s.r.o. 48322598
05.04.2018 Kúpna zmluva [643 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.04.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [739 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
05.04.2018 Kúpna zmluva [415 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
04.04.2018 Zmluva o spolupráci [160 kB - pdf] Človečina, občianske združenie 36090247
04.04.2018 Zmluva o dielo [80 kB - pdf] New Folk Studio s.r.o. 51106094
29.03.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [1 069 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
28.03.2018 Zmluva o dielo [897 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
27.03.2018 Nájomná zmluva [1 440 kB - pdf] Farma Žibritov s.r.o. 46213554
23.03.2018 Zmluva o dielo [3 099 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
23.03.2018 Zmluva o dielo [1 268 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
21.03.2018 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [348 kB - pdf] Alica Filusová
21.03.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [358 kB - pdf] Mária Parillová
21.03.2018 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [886 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
15.03.2018 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
14.03.2018 Zmluva o dielo [337 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.03.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [7 759 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
14.03.2018 Mandátna zmluva [319 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
13.03.2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [122 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 35984953
13.03.2018 Zmluva o reklame [62 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
12.03.2018 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom [298 kB - pdf] Robus s.r.o. 36036081
06.03.2018 Nájomná zmluva [777 kB - pdf] Poľnoprodukt Krzysztof Florek 10918094
02.03.2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [526 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
02.03.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov [2 754 kB - pdf] NeuroMed JS s.r.o. 36648621
28.02.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo [54 kB - pdf] Marcela Oremová 44139594
23.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [97 kB - pdf] Obec Sása 00320218
23.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [126 kB - pdf] Obec Uňatín 00648949
22.02.2018 Nájomná zmluva [2 784 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
22.02.2018 Zmluva o dielo [80 kB - pdf] Mgr. Laura Ridegová
21.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [127 kB - pdf] Obec Bzovík 00319767
19.02.2018 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorázovej náhrade [726 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
19.02.2018 Darovacia zmluva [75 kB - pdf] Marta Lehotská
15.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] Obec Zemiansky Vrbovok 00648825
15.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] Obec Cerovo 00319775
15.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [127 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
15.02.2018 Zmluva o dielo [277 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] Obec Čekovce 00319791
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [133 kB - pdf] Obec Dolné Mladonice 00648141
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [130 kB - pdf] Obec Čabradský Vrbovok 00319783
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [129 kB - pdf] Obec Jalšovík 00647501
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [132 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [127 kB - pdf] Obec Kráľovce-Krnišov 00320030
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [103 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [131 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
09.02.2018 Nájomná zmluva [1 007 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
06.02.2018 Dohoda o urovnaní [604 kB - pdf] Jozef Vyletel 34789367
05.02.2018 Dodatok č. 31 k Nájomnej zmluve [359 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
05.02.2018 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [336 kB - pdf] Róbert Jurových - NIKARA 30450365
02.02.2018 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [3 730 kB - pdf] Ministerstvo ŽP SR 42181810
01.02.2018 Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve [336 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
01.02.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [961 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.02.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [735 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.01.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [957 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.01.2018 Dodatok č. 29 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [341 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
31.01.2018 Nájomná zmluva [885 kB - pdf] Milan Petrík
30.01.2018 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou [1 236 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
30.01.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov [45 kB - pdf] Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351
23.01.2018 Kúpna zmluva [1 382 kB - pdf] Mgr. Ingrid Kohútová
18.01.2018 Kúpna zmluva [1 293 kB - pdf] Ján Macko, Mgr. Lucia Macková
16.01.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie [122 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
09.01.2018 Zámenná zmluva [2 402 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50