Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2019

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2019 Kolektívna zmluva [101 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [990 kB - pdf] Obec Dobrá Niva 00319830
31.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [828 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 00179086
31.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [910 kB - pdf] Obec Terany 00320323
31.12.2019 Zmluva o zabezpečení poistného servisu [995 kB - pdf] Tomáš Hronček
31.12.2019 Kúpna a Licenčná zmluva [113 kB - pdf] KUW Kunst Und Wiederaufbau s.r.o. 46940286
31.12.2019 Mandátna zmluva [281 kB - pdf] EU PROFI, s.r.o. 46148779
31.12.2019 Zmluva o výpožičke [125 kB - pdf] Slovenské banské múzeum 35998652
20.12.2019 Nájomná zmluva [234 kB - pdf] Adam Filip Viktor
20.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku [119 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
19.12.2019 Zmluva o dielo [273 kB - pdf] Filo-restauro, s.r.o. 47599588
13.12.2019 Darovacia zmluva [128 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
12.12.2019 Kúpna zmluva [375 kB - pdf] Ing. Taťána Belúchová
12.12.2019 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [469 kB - pdf] GynVi s.r.o. 47996005
12.12.2019 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [78 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
12.12.2019 Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve [190 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
11.12.2019 Kúpna zmluva [229 kB - pdf] František Sloboda, Ľubica Slobodová
11.12.2019 Kúpna zmluva [225 kB - pdf] MUDr. Marian Korčok, Mariana Korčoková
11.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [90 kB - pdf] Oľga Gálová
11.12.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie [61 kB - pdf] Obec Senohrad 00320324
10.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 118 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513
09.12.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena [319 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
09.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Milan Polcík
09.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [957 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
04.12.2019 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [233 kB - pdf] Martin Lacko
02.12.2019 Dohoda o prevode telefónneho čísla [263 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
02.12.2019 Kúpna zmluva [297 kB - pdf] Marián Hriňo
02.12.2019 Kúpna zmluva [203 kB - pdf] Richard Ďuriš
28.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [989 kB - pdf] Mesto Dudince 00319902
20.11.2019 Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie zimnej údržby [1 668 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
20.11.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [920 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.11.2019 Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu [113 kB - pdf] EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. 47932031
12.11.2019 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve [145 kB - pdf] Richard Bradáč
11.11.2019 Kúpna zmluva [100 kB - pdf] Magdaléna Petrášová
11.11.2019 Kúpna zmluva [449 kB - pdf] Magdaléna Petrášová
11.11.2019 Zmluva o dielo [87 kB - pdf] Milan Zacha Kučera
08.11.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [745 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.11.2019 Nájomná zmluva [203 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o. 45672695
07.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
31.10.2019 Kúpna zmluva [119 kB - pdf] Mgr. Miriam Alakšová
31.10.2019 Kúpna zmluva [187 kB - pdf] Antikvariatik.sk, Bc. Tomáš Lazar 43852114
31.10.2019 Dodatok č. 30 k poistnej zmluve [348 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
31.10.2019 Kúpna zmluva [577 kB - pdf] Škola.sk, s.r.o. 50293893
31.10.2019 Kúpna zmluva [435 kB - pdf] Škola.sk, s.r.o. 50293893
31.10.2019 Kúpna zmluva [428 kB - pdf] Škola.sk, s.r.o. 50293893
30.10.2019 Zmluva o poukázaní finančných prostriedkov [600 kB - pdf] Domček - Centrum voľného času 37830783
25.10.2019 Dodatok č. 32 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [121 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
25.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 006 kB - pdf] Obec Litava 00320102
23.10.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [231 kB - pdf] Jolana Cibuľová
22.10.2019 Kúpna zmluva [274 kB - pdf] Marián Fabian
22.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [2 725 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
21.10.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena [252 kB - pdf] Milan Jombík
18.10.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [246 kB - pdf] Jozefína Tulipánová
17.10.2019 Zmluva o zriadení vecného beremena [265 kB - pdf] TAM Properties KA a.s. 47957255
15.10.2019 Poistná zmluva [1 001 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
09.10.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby [131 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
09.10.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena [389 kB - pdf] Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku 34011692
07.10.2019 Zmluva o sponzorstve [58 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
03.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [592 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
03.10.2019 Zmluva po poskytnutí fiančných prostriedkov [720 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
03.10.2019 Nájomná zmluva [228 kB - pdf] Ľubomír Dado
02.10.2019 Zmluva o dielo [1 311 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
02.10.2019 Zmluva o dielo [868 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
30.09.2019 Zmluva o sponzorstve [57 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
30.09.2019 Zmluva o dodávke a odbere tepla [686 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
30.09.2019 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [231 kB - pdf] Emília Ďurčová
30.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [199 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krupina 31938817
26.09.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [145 kB - pdf] FaMi house, s.r.o. 50807684
26.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov ZO Hontianske Nemce 00178322
23.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [118 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
19.09.2019 Zmluva o sponzorstve [57 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
03.09.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [46 kB - pdf] Občianske združenie FUN RUN 50459074
03.09.2019 Zmluva o dielo [84 kB - pdf] Štefan Turák
03.09.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena [299 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
27.08.2019 Dodatok č. 31 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [83 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
26.08.2019 Kúpna zmluva [77 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
26.08.2019 Zmluva o dielo [403 kB - pdf] Mgr. Lucia Palčovičová
26.08.2019 Licenčná zmluva [528 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
26.08.2019 Zmluva o dielo a licenčná zmluva [112 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
19.08.2019 Kúpna zmluva [422 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
12.08.2019 Zmluva o dielo [85 kB - pdf] Bohuš Bartoš
08.08.2019 Zmluva o dielo [877 kB - pdf] USD Lučenec s.r.o. 47575832
07.08.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
05.08.2019 Zmluva o dielo [86 kB - pdf] Adrián Kotlár
05.08.2019 Darovacia zmluva [55 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
02.08.2019 Kúpna zmluva [48 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
02.08.2019 Zmluva o dielo [91 kB - pdf] RAFAEL, s.r.o. 46936823
01.08.2019 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [164 kB - pdf] Peter Krilek
01.08.2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke [97 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
30.07.2019 Zmluva o dielo [80 kB - pdf] Dr. phil. Mgr. Veronika Deáková
30.07.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] Štefan Turák
30.07.2019 Zmluva o dielo [4 732 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
29.07.2019 Kúpna zmluva [403 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.07.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Ing. Peter Mitter
25.07.2019 Kúpna zmluva [342 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
23.07.2019 Kúpna zmluva [350 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
22.07.2019 Dodatok č.1 k Zmluve o poverení spracovania osobných údajov [198 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
16.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2019 [724 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
09.07.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [1 995 kB - pdf] Anna Peressényová
09.07.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [1 845 kB - pdf] Anna Baculíková
09.07.2019 Zmluva o dielo [73 kB - pdf] Eduard Virág
03.07.2019 Dodatok k Zmluve o spolupráci [126 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR 30854687
02.07.2019 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Róbert Jurových - NIKARA 30450365
02.07.2019 Zmluva o dielo [389 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
02.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Cuore Sportivo, o.z. 42304920
01.07.2019 Čiastková zmluva o dielo [3 595 kB - pdf] Metrostav Asfalt, a.s. 46120602
28.06.2019 Zmluva o dielo [341 kB - pdf] Deals Management, a.s. 46160990
27.06.2019 Zmluva o dielo [88 kB - pdf] Ľudovít Kuruc
27.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [463 kB - pdf] Jaroslav Šouc
27.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [461 kB - pdf] Anna Dlhošová
27.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [477 kB - pdf] Anna Dadová
27.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [462 kB - pdf] Emília Dendišová
26.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [192 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
26.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] Rada školy pri GAS Krupina 37898795
26.06.2019 Nájomná zmluva [313 kB - pdf] AQUA - Team Slovakia, s.r.o. Zvolen 46338225
25.06.2019 Zmluva o dielo [357 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
25.06.2019 Nájomná zmluva [112 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
25.06.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [740 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] Rodičovské združenie Domček - CVČ Krupina 42395801
25.06.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [745 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.06.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [742 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.06.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [740 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
24.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [1 583 kB - pdf] Ľuboš Kyseľ
24.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [620 kB - pdf] Jozef Kolík
24.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [586 kB - pdf] JUDr. Ľubomír Spodniak
24.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [722 kB - pdf] Jozef Kolík
21.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [339 kB - pdf] Valéria Ďuricová
21.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [376 kB - pdf] Miroslava Očovská
21.06.2019 Zmluva o nájme hrobového miesta [341 kB - pdf] Ondrej Dobák
20.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [387 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
18.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [190 kB - pdf] Terézia Dianová
11.06.2019 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [174 kB - pdf] AGENTURA KRISTINA MUSIC s.r.o. 50793632
07.06.2019 Zmluva o reklame [53 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
07.06.2019 Zámenná zmluva [307 kB - pdf] Seedragon s.r.o. 47515511
04.06.2019 Zmluva o dielo [91 kB - pdf] Pavol Bereza
04.06.2019 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] PD MEFA s.r.o. 31605109
04.06.2019 Zmluva o dielo [90 kB - pdf] Tibor Ďuriak
04.06.2019 Zmluva o dielo [91 kB - pdf] Pavel Ruček
04.06.2019 Zmluva o dielo [91 kB - pdf] Ľudovít Kotlár
03.06.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [52 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
03.06.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [191 kB - pdf] Rada školy pri GAS Krupina 37898795
31.05.2019 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] GALLO Krupina s.r.o. 44884826
31.05.2019 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
31.05.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [47 kB - pdf] FINAL - CD plus, s.r.o. 47741686
31.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [198 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
30.05.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
30.05.2019 Zmluva o spolupráci [72 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
30.05.2019 Zmluva o poskytnutí služieb [472 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
29.05.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] HOBBY-AUTO-MOTO-KLUB Krupina 45029601
29.05.2019 Zmluva o dielo [426 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
29.05.2019 Zmluva o dielo [606 kB - pdf] FaMi house, s.r.o. 50807684
29.05.2019 Zmluva o dielo [91 kB - pdf] Pavel Meňuš - Music Factor 33304564
28.05.2019 Zmluva o dielo [86 kB - pdf] Kristián Kuruc
28.05.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] DAVOS trade-logistics s.r.o. 36048135
28.05.2019 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.05.2019 Zmluva o reklame [50 kB - pdf] DEKRET Holz s.r.o. 50477234
28.05.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [462 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.05.2019 Dohoda o prevode telefónneho čísla [262 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
27.05.2019 Zmluva o nájme nehnuteľností a o prevádzkovaní pohrebísk [1 202 kB - pdf] BELA, s.r.o. 36024864
24.05.2019 Kúpna zmluva [388 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
24.05.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [743 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
24.05.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [970 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
23.05.2019 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
23.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [1 300 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
22.05.2019 Zmluva o dielo [78 kB - pdf] Ing. Viliam Polonec
22.05.2019 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] PKI, s.r.o. 45283559
20.05.2019 Zmluva o umeleckom výkone [232 kB - pdf] Element Senica 42290961
20.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci [75 kB - pdf] Slovenský futbalový zväz 00687308
20.05.2019 Zmluva o reklame [64 kB - pdf] VARTEX, s.r.o. 31634397
20.05.2019 Zmluva o reklame [61 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpal 34789910
20.05.2019 Nájomná zmluva [230 kB - pdf] Mária Filušová
20.05.2019 Zmluva o výpožičke [134 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o. 36027278
20.05.2019 Zmluva o výpožičke [138 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o. 36027278
17.05.2019 Zmluva o reklame [61 kB - pdf] ROBUS, s.r.o. 36036081
17.05.2019 Zmluva o reklame [59 kB - pdf] Budova STK, s.r.o. 36637769
17.05.2019 Zmluva o reklame [61 kB - pdf] Svetozár Slamka - STK 42005507
17.05.2019 Nájomná zmluva [242 kB - pdf] Agrochov s.r.o. 31601898
15.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] ZO SZPB Krupina
15.05.2019 Zmluva o reklame [65 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
15.05.2019 Zmluva o reklame [86 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
15.05.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [968 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.05.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [464 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
13.05.2019 Darovacia zmluva [61 kB - pdf] Jana Bartková
10.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [203 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
10.05.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb [101 kB - pdf] Národný bezpečnostný úrad 36061701
10.05.2019 Zmluva o reklame [55 kB - pdf] Wittur s.r.o. 43921540
07.05.2019 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI [1 093 kB - pdf] S-EPI, s.r.o. 36014991
07.05.2019 Kúpna zmluva [365 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
06.05.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o refundovaní nákladov [174 kB - pdf] OURFARM s.r.o. 48013064
06.05.2019 Kúpna zmluva [252 kB - pdf] Ján Francisci
03.05.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [301 kB - pdf] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182
03.05.2019 Rámcová zmluva o spolupráci a požičiavaní filmových kópií [377 kB - pdf] Vertigo Distribution s.r.o. 52121143
03.05.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena [349 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
03.05.2019 Kúpna zmluva [263 kB - pdf] Ing. Mária Trnková
30.04.2019 Zmluva o dielo [972 kB - pdf] Okienkovo, s.r.o. 52230937
30.04.2019 Rámcová dohoda - Vodorovné dopravné značenie [1 432 kB - pdf] Via Znak, s.r.o. 36038431
30.04.2019 Zmluva o dielo [974 kB - pdf] Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ 31024611
25.04.2019 Kúpna zmluva [347 kB - pdf] Tibor Uličný
17.04.2019 Kúpna zmluva [90 kB - pdf] ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. 31698671
15.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 017 kB - pdf] Obec Senohrad 00320234
15.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 032 kB - pdf] Obec Domaníky 00648086
10.04.2019 Darovacia zmluva [353 kB - pdf] Miriam Alakšová
05.04.2019 Zmluva o dielo [226 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
04.04.2019 Kúpna zmluva [331 kB - pdf] Mgr. Lenka Stehlíková, Martin Oravec
03.04.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] 234ever, s.r.o. 51980991
02.04.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [478 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [214 kB - pdf] Anna Veľká
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [217 kB - pdf] Alžbeta Víbošťoková
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [211 kB - pdf] Ľudmila Vargová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [214 kB - pdf] Gabriela Tonková
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [214 kB - pdf] Jozefína Tulipánová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [213 kB - pdf] Anna Šoucová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [215 kB - pdf] Zlata Sýkorová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [213 kB - pdf] Albína Slobodová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [216 kB - pdf] Mária Stankovičová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [212 kB - pdf] Rozália Pastorovičová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [215 kB - pdf] Paulína Matisová
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [216 kB - pdf] Anna Brodnianska
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [218 kB - pdf] Emília Dadová
29.03.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [180 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [215 kB - pdf] Vladimír Gál
29.03.2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo [211 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [212 kB - pdf] Oľga Gálová
29.03.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [968 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
29.03.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [972 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
29.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [214 kB - pdf] Anna Jamrichová
28.03.2019 Zmluva o dielo [2 445 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.03.2019 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [1 985 kB - pdf] Magdaléna Tóthová
27.03.2019 Zmluva o dielo [84 kB - pdf] Húština s.r.o. 51739151
21.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [192 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina - Klub slovenských turistov 00592552
21.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina - Volejbalový klub 00592552
20.03.2019 Zmluva o poskynutí dotácie [193 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o.z. 50592068
19.03.2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [124 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 35984953
18.03.2019 Nájomná zmluva [190 kB - pdf] Poľnoprodukt Krzysztof Florek 10918094
18.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
18.03.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [746 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.03.2019 Zmluva o reklame [60 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
18.03.2019 Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve [173 kB - pdf] Miroslav Kollár, Danka Kollárová
15.03.2019 Zmluva o zabezpečení poistného servisu [953 kB - pdf] Tomáš Hronček
15.03.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov [493 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
15.03.2019 Kúpna zmluva [256 kB - pdf] Peter Veróny
08.03.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] Michaela Mandincová
06.03.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [108 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
06.03.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [112 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
05.03.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [249 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
01.03.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
25.02.2019 Kúpna zmluva [288 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
21.02.2019 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [186 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
13.02.2019 Dodatok č. 30 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [54 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
13.02.2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [12 182 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
13.02.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [13 273 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
12.02.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 014 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
05.02.2019 Dodatok č. 33 k nájomnej zmluve [53 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
01.02.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [134 kB - pdf] MUDr. Jozef Virec, MUDr. Vlasta Virecová
01.02.2019 Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve [54 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
01.02.2019 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [158 kB - pdf] František Sloboda, Ľubica Slobodová
31.01.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena [150 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
31.01.2019 Zámenná zmluva [335 kB - pdf] doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Peter Krilek
30.01.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
30.01.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev, farnosť Krupina 31938817
29.01.2019 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [46 kB - pdf] Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. so sídlom v Krupine 31904122
28.01.2019 Nájomná zmluva [205 kB - pdf] Ondrej Hriňo
18.01.2019 Kúpna zmluva [211 kB - pdf] Mgr. Dominika Vahančíková
15.01.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 694 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.01.2019 Kúpna zmluva [230 kB - pdf] Jozef Cibula, Ľudmila Cibulová
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50