Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2016

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
30.12.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [329 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
30.12.2016 Rámcová servisná zmluva [373 kB - pdf] G-Tec Professional s.r.o. 35868929
30.12.2016 Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora [1 292 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
30.12.2016 Dodatok č. 27 k zmluve o nájme nehnuteľností [79 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
30.12.2016 Kolektívna zmluva [149 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
30.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [115 kB - pdf] Obec Dolný Badín 00648451
30.12.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov [125 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
30.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [995 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [998 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [954 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.12.2016 Dodatok č. 24 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [88 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
30.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [114 kB - pdf] Obec Drienovo 00648230
30.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [112 kB - pdf] Obec Terany 00320323
30.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [117 kB - pdf] Obec Hontianske Nemce 00319929
29.12.2016 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] Dominik Lauko
27.12.2016 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] Marián Húževka
23.12.2016 Dodatok č. 5 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve [79 kB - pdf] Róbert Lauko
23.12.2016 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6820108890 [111 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
23.12.2016 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 6820087786 [112 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
20.12.2016 Zmluva o dielo [291 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
19.12.2016 Zmluva o nájme vianočnej výzdoby a Zmluva o kúpe prenajatej veci [157 kB - pdf] decoLED SK s.r.o. 46279792
19.12.2016 Kúpna zmluva [69 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
16.12.2016 Zmluva o prijímaní kariet [371 kB - pdf] Global Payments s.r.o. 04235452
15.12.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [227 kB - pdf] STEFE THS s.r.o. 36045403
15.12.2016 Zámenná zmluva [258 kB - pdf] Juraj Boháčik
15.12.2016 Kúpna zmluva [142 kB - pdf] Ján Vyletel
15.12.2016 Nájomná zmluva [482 kB - pdf] Marcel Brodnianský
14.12.2016 Kúpna a zámenná zmluva [455 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
14.12.2016 Zmluva o poskytovaní právnych služieb [186 kB - pdf] doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [121 kB - pdf] Mesto Dudince 00319902
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [106 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [98 kB - pdf] Obec Horné Semerovce 00306991
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [108 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [105 kB - pdf] Obec Kozí Vrbovok 00648159
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [102 kB - pdf] Mesto Šahy 00307513
14.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [103 kB - pdf] Obec Dolné Mladonice 00648141
13.12.2016 Kúpna zmluva [180 kB - pdf] Ján Ujházy, Renáta Ujházyová
09.12.2016 Zmluva o dielo [63 kB - pdf] Mgr. Miroslav Šufliarsky
07.12.2016 Nájomná zmluva [136 kB - pdf] Ľubomír Alakša
07.12.2016 Nájomná zmluva [487 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
07.12.2016 Zmluva o dielo [285 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
06.12.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [734 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] TJ ŠK Krupina - Volejbalový klub 00592552
02.12.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie [177 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
01.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [198 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31938817
30.11.2016 Zmluva o dielo [291 kB - pdf] Ľubomír Gregáň 34791701
30.11.2016 Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií [324 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 33305781
30.11.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie [713 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
28.11.2016 Zmluva o dielo [314 kB - pdf] Ing. Ján Kútik - Projekcia 14249481
28.11.2016 Kúpna zmluva [159 kB - pdf] Jozef Povalač
28.11.2016 Nájomná zmluva [194 kB - pdf] Ján Svitka
28.11.2016 Nájomná zmluva [151 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o. 45672695
23.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [342 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
22.11.2016 Darovacia zmluva [98 kB - pdf] Gabriela Vicianová
21.11.2016 Darovacia zmluva [79 kB - pdf] Mgr. Marta Štrbková
21.11.2016 Zmluva o výpožičke [79 kB - pdf] Peter Ďurčík
18.11.2016 Licenčná zmluva [79 kB - pdf] Ing. Jozef Lomnický
18.11.2016 Darovacia zmluva [107 kB - pdf] Mgr. Marián Hecl
16.11.2016 Nájomná zmluva [246 kB - pdf] Beáta Podmanická
16.11.2016 Nájomná zmluva [271 kB - pdf] Miroslav Obrtanec
14.11.2016 Nájomná zmluva [255 kB - pdf] Marek Ližbetin
14.11.2016 Nájomná zmluva [270 kB - pdf] Peter Hanuska
10.11.2016 Zmluva o dielo [66 kB - pdf] Norbert Olvecký
10.11.2016 Nájomná zmluva [242 kB - pdf] Ján Hucovci
09.11.2016 Zmluva o výpožičke [90 kB - pdf] Vlasta Miekinská
08.11.2016 Nájomná zmluva [241 kB - pdf] Mariana Vicianová
07.11.2016 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
07.11.2016 Nájomná zmluva [262 kB - pdf] Jana Križanová
03.11.2016 Nájomná zmluva [152 kB - pdf] Helena Kohútová
02.11.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve [425 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
02.11.2016 Zmluva o dielo [522 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
02.11.2016 Zmluva o dielo [805 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
31.10.2016 Zmluva o umeleckom výkone [167 kB - pdf] Ľubomír Pukša - RONDO 34283854
31.10.2016 Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu [105 kB - pdf] EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o. 47932031
28.10.2016 Nájomná zmluva [487 kB - pdf] Mgr. Jozef Matejkin
28.10.2016 Zmluva o výpožičke [97 kB - pdf] Jana Ďurišová
28.10.2016 Kúpna zmluva [199 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
26.10.2016 Zmluva o dielo [357 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
26.10.2016 Kúpna zmluva [190 kB - pdf] KLM Krupina a.s. 47957255
21.10.2016 Zmluva o dielo [237 kB - pdf] Collerklima s.r.o. 35912936
20.10.2016 Zmluva o dielo [251 kB - pdf] PESMENOL spol. s r.o. 36507881
20.10.2016 Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie [498 kB - pdf] T-MAPY Slovensko, s.r.o. 43995187
20.10.2016 Dodatok č. 23 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [92 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
17.10.2016 Darovacia zmluva [67 kB - pdf] Ján Kacian
13.10.2016 Darovacia zmluva [61 kB - pdf] Elena Olvecká
11.10.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [550 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
11.10.2016 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [521 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
10.10.2016 Dodatok č. 26 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [100 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
06.10.2016 Zmluva o výpožičke [150 kB - pdf] Slovenská národná knižnica 36138517
05.10.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [145 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
30.09.2016 Zmluva o dielo [185 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
30.09.2016 Zmluva o dielo [173 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
30.09.2016 Zmluva o dielo [172 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
30.09.2016 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina [648 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
30.09.2016 Nájomná zmluva [342 kB - pdf] Nemocenská BB s.r.o. 36661511
30.09.2016 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] Marek Moniš
30.09.2016 Zmluva o poukázaní finančných prostriedkov [83 kB - pdf] Domček - Centrum voľného času 37830783
30.09.2016 Zmluva o dielo [67 kB - pdf] Marta Hlušíková
29.09.2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [150 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
29.09.2016 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [272 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
29.09.2016 Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla [509 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
26.09.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [530 kB - pdf] SR zastúpená Slovenským pozemkovým fondom 17335345
22.09.2016 Darovacia zmluva [89 kB - pdf] MUDr. Milan Považan
21.09.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Okresný výbor DPO 35995829
21.09.2016 Zmluva o výpožičke [85 kB - pdf] Štefan Riško
21.09.2016 Zmluva o zabezpečovaní organizovania podujatia [149 kB - pdf] Stredoeurópske startup centrum 50099213
19.09.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [487 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
19.09.2016 Nájomná zmluva [144 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
13.09.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [188 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
13.09.2016 Kúpna zmluva [83 kB - pdf] Motor-Car Zvolen, s.r.o. 36768162
07.09.2016 Darovacia zmluva [69 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
06.09.2016 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie [822 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
06.09.2016 Darovacia zmluva [71 kB - pdf] Emília Fürhofferová
06.09.2016 Kúpna zmluva [277 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.09.2016 Zmluva o spolupráci [95 kB - pdf] Divadlo DIVA Bratislava 42357853
31.08.2016 Zmluva o dielo [283 kB - pdf] DADO STAV, s.r.o. 47783117
31.08.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [784 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.08.2016 Zmluva o dielo [272 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
30.08.2016 Zmluva o dielo [1 251 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
17.08.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [95 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
16.08.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [39 kB - pdf] Mgr. Agnesa Zeljenková
16.08.2016 Darovacia zmluva [66 kB - pdf] Dušan Degúľ
16.08.2016 Darovacia zmluva [61 kB - pdf] Mgr. Vladimír Júda
16.08.2016 Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia [830 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
16.08.2016 Kúpna zmluva [241 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
15.08.2016 Kúpna zmluva [44 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
15.08.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
12.08.2016 Zmluva o dielo [196 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
12.08.2016 Zmluva o dielo [295 kB - pdf] Ing. Ján Kútik - Projekcia 14249481
08.08.2016 Zmluva o dielo [582 kB - pdf] Elektroenergetické montáže, a.s. 36412767
05.08.2016 Zmluva o dielo [67 kB - pdf] Mgr. Miroslav Šufliarsky
01.08.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Monika Porubčanská
01.08.2016 Kúpna zmluva [202 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
22.07.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [459 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
22.07.2016 Kúpna zmluva [190 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
19.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [91 kB - pdf] Obec Kozí Vrbovok 00648159
19.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí [97 kB - pdf] Obec Dolné Mladonice 00648141
19.07.2016 Zmluva o zachovávaní mlčanlivosti [104 kB - pdf] SOMI Systems, a.s. 36041432
19.07.2016 Zmluva o umeleckom výkone [181 kB - pdf] VIP MEDIA PROMOTION, s.r.o. 47224231
18.07.2016 Darovacia zmluva [73 kB - pdf] MUDr. Milan Považan
11.07.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Ján Francisty
07.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [184 kB - pdf] Emília Benková
06.07.2016 Darovacia zmluva [59 kB - pdf] Spoločnosť kňazov mariánov od Nepoškvrneného Počatia Panny M
06.07.2016 Darovacia zmluva [54 kB - pdf] Slavomír Frčka
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 [419 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
04.07.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 [379 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
04.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní zberného dvora [172 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
01.07.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [88 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
30.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Rada školy pri GAS Krupina 37898795
30.06.2016 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [121 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
28.06.2016 Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku [354 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
28.06.2016 Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku [323 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
28.06.2016 Zmluva o dielo [998 kB - pdf] LD INVEST, s.r.o. 46662529
22.06.2016 Zmluva o dielo [788 kB - pdf] BITUNOVA spol. s r.o. 30228247
22.06.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [346 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
20.06.2016 Darovacia zmluva [65 kB - pdf] Tomáš Mudrák
13.06.2016 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy [72 kB - pdf] Jana Tanečková
08.06.2016 Zmluva o spolupráci [76 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
08.06.2016 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] GALLO Krupina s.r.o. 44884826
08.06.2016 Zmluva o reklame [62 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
07.06.2016 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 36054666
07.06.2016 Poistná zmluva [540 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
06.06.2016 Zmluva o reklame [53 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
06.06.2016 Zmluva o vypožičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie [301 kB - pdf] Forum Film Slovakia, s.r.o. 46148060
06.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina 00159352
03.06.2016 Zmluva o reklame [53 kB - pdf] OP-TIM, spol. s r.o. 30223661
02.06.2016 Zmluva o reklame [151 kB - pdf] Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik 31577920
02.06.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [45 kB - pdf] RZ Domček Krupina 42395801
02.06.2016 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 804/2015/UZ [93 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155
02.06.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] Rómske občianske združenie ROMASAM 42316502
02.06.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [50 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
02.06.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [44 kB - pdf] OZ B-STAR 42311462
02.06.2016 Zmluva o dielo [283 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [101 kB - pdf] Radoslav Pakši
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [90 kB - pdf] Marek Korčok
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb [68 kB - pdf] Ing. Rastislav Doboš
31.05.2016 Zmluva o dielo [392 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
31.05.2016 Servisná a materiálová zmluva [418 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
31.05.2016 Servisná a materiálová zmluva [420 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
31.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [88 kB - pdf] Radoslav Pakši
26.05.2016 Zmluva o dielo [288 kB - pdf] Doprastav Asfalt, a.s. 46120602
25.05.2016 Zmluva o reklame [59 kB - pdf] Ing. Bohuslava Slováčiková 47085967
24.05.2016 Zmluva o výpožičke [127 kB - pdf] Pivovar STEIGER a.s. 36051691
24.05.2016 Zmluva o odohratí divadelného predstavenia [120 kB - pdf] VIGI s.r.o. 46773916
23.05.2016 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
23.05.2016 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] Budova STK, s.r.o. 36637769
23.05.2016 Zmluva o reklame [62 kB - pdf] Svetozár Slamka - STK 42005507
23.05.2016 Zmluva o dielo na zhotovenie projektu [252 kB - pdf] MUTEK group s.r.o. 47704438
23.05.2016 Zmluva na poskytnutie služby [247 kB - pdf] VEROBS, s.r.o. 46959998
23.05.2016 Darovacia zmluva [49 kB - pdf] Ján Tomašovič
23.05.2016 Zmluva o výpožičke [324 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
20.05.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [45 kB - pdf] OZ KALMA 37958836
20.05.2016 Zmluva o výpožičke [98 kB - pdf] Mária Víbošťoková
19.05.2016 Zmluva [85 kB - pdf] Občianske združenie Divadlo Maska 37888773
19.05.2016 Zmluva o dielo [77 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
19.05.2016 Zmluva o reklame [59 kB - pdf] Vartex s.r.o., Lekáreň Šalvia 31634397
19.05.2016 Sponzorská zmluva [52 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
19.05.2016 Zmluva o reklame [55 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpál 34789910
19.05.2016 Zmluva o reklame [54 kB - pdf] Nábytok Mudrák, s.r.o. 46529276
17.05.2016 Nájomná zmluva [115 kB - pdf] Ing. Lucia Moravčíková
17.05.2016 Zmluva o spolupráci [95 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
16.05.2016 Zmluva o reklame [58 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
16.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [81 kB - pdf] Dominika Darnadiová 42299721
13.05.2016 Hromadná licenčná zmluva [297 kB - pdf] Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 00178454
12.05.2016 Dodatok č. 1 k zmluve - K27221 [75 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Dodatok č. 1 k zmluve - K33680 [75 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Dodatok č. 1 k zmluve - K31883 [81 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Dodatok č. 1 k zmluve - K31885 [77 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Servisná a materiálová zmluva [295 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Servisná a materiálová zmluva [280 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.05.2016 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
11.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Klub slovenských turistov - TJ-ŠK Krupina 00592552
11.05.2016 Zmluva o spolupráci [170 kB - pdf] FLUENT AGENCY, s.r.o. 50147668
11.05.2016 Zmluva o spolupráci [74 kB - pdf] Lind Mobler Slovakia, s.r.o. 35760800
11.05.2016 Zmluva o prenájme reklamného priestoru [70 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s 35925094
11.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] Volejbalový klub - TJ-ŠK Krupina 00592552
11.05.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Šachový klub - TJ-ŠK Krupina 00592552
10.05.2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [82 kB - pdf] Richard Bradáč 40366871
10.05.2016 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [79 kB - pdf] Milan Šprla
06.05.2016 Darovacia zmluva [54 kB - pdf] Štefan Ďurica
05.05.2016 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [87 kB - pdf] Ján Popálený
02.05.2016 Darovacia zmluva [93 kB - pdf] Stanislava Jablonská
02.05.2016 Darovacia zmluva [54 kB - pdf] Jozef Ľupták
02.05.2016 Darovacia zmluva [95 kB - pdf] Roman Vištiak
28.04.2016 Zmluva o dielo [66 kB - pdf] Štefan Dolinský
22.04.2016 Licenčná zmluva [358 kB - pdf] Ticketware s.r.o. 45952353
22.04.2016 Rámcová zmluva [744 kB - pdf] ENVI-PAK, a.s. 35858010
20.04.2016 Zmluva o nájme a poskytovaní verejných služieb [456 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.04.2016 Zmluva o nájme a poskytovaní verejných služieb [399 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [915 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
20.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [689 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
19.04.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom [103 kB - pdf] Robus s.r.o. 36036081
19.04.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [245 kB - pdf] KLM Krupina s.r.o. 47957255
19.04.2016 Nájomná zmluva [267 kB - pdf] KLM Krupina s.r.o. 47957255
19.04.2016 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom [127 kB - pdf] Zberné suroviny, a.s. 35701986
19.04.2016 Zmluva o dielo [72 kB - pdf] Ing. Pavel Baričák
18.04.2016 Zmluva o spolupráci [574 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687
18.04.2016 Dodatok č. 22 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [74 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
15.04.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [725 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.04.2016 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [260 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.04.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti geodetických prác [65 kB - pdf] GEO-SLUŽBY s.r.o. Krupina 44476329
15.04.2016 Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 2439000281 [135 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
15.04.2016 Dodatok č. 10 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [136 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
13.04.2016 Zmluva o dielo [559 kB - pdf] Eurováhy, s.r.o. 47590777
08.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov - ZO H. Nemce 00178322
07.04.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Slovenský zväz protifašistických bojovníkov - oblastný výbor 00470252
07.04.2016 Nájomná zmluva [131 kB - pdf] Krzysztof Wladyslaw Florek
04.04.2016 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času [176 kB - pdf] ATELIER TV spol. s.r.o. 44180101
01.04.2016 Zmluva o dielo [1 328 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
31.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [194 kB - pdf] ZO SZPB Krupina
29.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [188 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
29.03.2016 Zmluva o spolupráci [178 kB - pdf] Liga proti rakovine SR 00641219
29.03.2016 Záložná zmluva [1 364 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
24.03.2016 Kúpna zmluva [187 kB - pdf] Ján Hudec, Lenka Hudecová
24.03.2016 Dodatok č. 21 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [63 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
21.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby [523 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.03.2016 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [242 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.03.2016 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [730 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [346 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
18.03.2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy [226 kB - pdf] ENVI-PAK, a.s. 35858010
17.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie [198 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
16.03.2016 Eva Balogová [221 kB - pdf] Darovacia zmluva
16.03.2016 Zmluva o výpožičke [124 kB - pdf] Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 36145114
16.03.2016 Zmluva o sponzorstve [51 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
16.03.2016 Mandátna zmluva [233 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP - PROJEKT 34789201
04.03.2016 Zmluva o reklame [61 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
04.03.2016 Darovacia zmluva [69 kB - pdf] Bc. Peter Olejár
04.03.2016 Dodatok č. 7 k nájomnej zmluve [315 kB - pdf] Nemocnica Zvolen a.s. 45594929
03.03.2016 Dodatok č. 25 k zmluve o nájme nehnuteľností [54 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
02.03.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [285 kB - pdf] Železnice SR 31364501
01.03.2016 Zmluva o poskytnutí podlicencie [262 kB - pdf] CinemArt SK, s.r.o. 50071254
01.03.2016 Dodatok č. 28 k nájomnej zmluve [53 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
24.02.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [46 kB - pdf] Slovenský poľovnícky zväz - OO Krupina 35678500
09.02.2016 Zmluva o požičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie [136 kB - pdf] Film Europe s.r.o. 35934271
05.02.2016 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] OZ pri ZŠ J.C. Hronského 42392675
04.02.2016 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [59 kB - pdf] Ján Antal - AUTODOPRAVA 33294747
04.02.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [303 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.02.2016 Dohoda o prevode telefónneho čísla [256 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.02.2016 Rámcová dohoda na dodanie tovaru [287 kB - pdf] Drogéria Maja - Mária Kresanová 40544052
03.02.2016 Zmluva o výpožičke [125 kB - pdf] Slovenské banské múzeum 35998652
01.02.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [730 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
27.01.2016 Kúpna zmluva [46 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
26.01.2016 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve [53 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
25.01.2016 Rámcová dohoda na dodanie tovaru [298 kB - pdf] Jozef Brodniansky BJK 14445182
22.01.2016 Zmluva o zriadení vecného bremena [207 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
15.01.2016 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [723 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
12.01.2016 Kúpna zmluva [159 kB - pdf] Ján Rosevák
12.01.2016 Poistná zmluva [384 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
12.01.2016 Poistná zmluva [356 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45