Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2022

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
30.12.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému [197 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
30.12.2022 Zmluva o zabezpečení poistného servisu [206 kB - pdf] Tomáš Hronček
29.12.2022 Zmluva o sponzorstve [197 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
22.12.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [216 kB - pdf] Michaela Husáková 45900256
21.12.2022 Kúpna zmluva [304 kB - pdf] Ján Martinka
21.12.2022 Zmluva o sponzorstve [195 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
19.12.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o realizácii národného športového projektu [284 kB - pdf] Slovenský atletický zväz 36063835
19.12.2022 Zmluva o dielo [239 kB - pdf] Ing. arch. Ľubomír Lendvorský - ELPRO 33290725
19.12.2022 Zmluva o poskytnutí služby [306 kB - pdf] VIAKORP s.r.o. 50228455
15.12.2022 Kúpno-predajná zmluva [78 kB - pdf] Katarína Mikulášová
15.12.2022 Kolektívna zmluva [377 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov pri MsÚ v Krupine
15.12.2022 Kúpna zmluva [309 kB - pdf] Jana Mokošová
14.12.2022 Zmluva o výpožičke [226 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
07.12.2022 Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov [204 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
07.12.2022 Zmluva o dielo [184 kB - pdf] Ján Francisty
07.12.2022 Memorandum o spolupráci [193 kB - pdf] Poľovnícke združenie Javor Krupina 31921175
07.12.2022 Zmluva o užívaní poľovného revíru [590 kB - pdf] Poľovnícke združenie Javor Krupina 31921175
30.11.2022 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [213 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
30.11.2022 Nájomná zmluva [238 kB - pdf] Mestské lesy s.r.o. 31616798
30.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [234 kB - pdf] Základná organizácia ZPB Karaseva-Stepanova Krupina
29.11.2022 Nájomná zmluva [230 kB - pdf] Veronika Cibuľová 50169661
29.11.2022 Darovacia zmluva [81 kB - pdf] Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
24.11.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [291 kB - pdf] ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335
24.11.2022 Nájomná zmluva [220 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
24.11.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci [359 kB - pdf] Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687
22.11.2022 Nájomná zmluva [313 kB - pdf] Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina 31921183
21.11.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku [298 kB - pdf] Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské 45021937
21.11.2022 Zmluva o dielo [431 kB - pdf] ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335
18.11.2022 Nájomná zmluva [212 kB - pdf] Oľga Paulínyová
18.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] NATUL s.r.o. 53325583
18.11.2022 Kúpna zmluva [232 kB - pdf] Mgr. Oľga Láslová
16.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina [195 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
16.11.2022 Kúpna zmluva [313 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
16.11.2022 Nájomná zmluva [209 kB - pdf] Event Bs, s.r.o. 52212840
16.11.2022 Nájomná zmluva [224 kB - pdf] Michaela Husáková 45900256
15.11.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [190 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
15.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Súkromná materská škola 41652932
15.11.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
14.11.2022 Zámenná zmluva [252 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
11.11.2022 Kúpna zmluva [254 kB - pdf] Mgr. Ingrid Kohútová 41652932
09.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [206 kB - pdf] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182
08.11.2022 Zmluva o užívaní poľovného revíru [588 kB - pdf] Poľovnícka spoločnosť Čabraď 37996584
08.11.2022 Kúpna zmluva [1 051 kB - pdf] Dom kultúry 31871798
07.11.2022 Nájomná zmluva [236 kB - pdf] Marcel Brodnianský
07.11.2022 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo [363 kB - pdf] Metrostav Slovakia a.s. 47144190
03.11.2022 Nájomná zmluva [308 kB - pdf] Milan Šprla
03.11.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [537 kB - pdf] Jozef Martinka
03.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. N20200207004 NP TSP II. [317 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVR SR 30854687
02.11.2022 Nájomná zmluva [807 kB - pdf] CROPFARM, s.r.o. 46221760
02.11.2022 Nájomná zmluva [305 kB - pdf] PD – MEFA, s.r.o. 31605109
02.11.2022 Nájomná zmluva [550 kB - pdf] Farma Žibritov, s.r.o. 46213554
02.11.2022 Nájomná zmluva [466 kB - pdf] Farma Žibritov, s.r.o. 46213554
02.11.2022 Nájomná zmluva [841 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
02.11.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [579 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
31.10.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [363 kB - pdf] Metrostav Slovakia a.s. 47144190
31.10.2022 Zmluva o dielo [170 kB - pdf] Ján Škvarka - J.Š. 30563623
27.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [236 kB - pdf] Volejbalový klub TJ-ŠK Krupina 00592552
27.10.2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb [97 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
27.10.2022 Zmluva o poskytovaní stravovania [118 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
25.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [229 kB - pdf] OZ ELITE Dance Studio 52974146
25.10.2022 Zmluva o dielo [1 272 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
25.10.2022 Nájomná zmluva [212 kB - pdf] Slavomír Homoľa
25.10.2022 Nájomná zmluva [211 kB - pdf] Agnesa Daridová
21.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Združenie kresťanských seniorov
21.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Združenie kresťanských seniorov
20.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [287 kB - pdf] Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 37954202
20.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Rodičovské centrum MRAVENISKO o. z. 54482623
20.10.2022 Zmluva o výpožičke [537 kB - pdf] Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
20.10.2022 Zmluva o dielo [341 kB - pdf] Michal Hikl- MJOLMI 47328584
19.10.2022 Zmluva o postúpení užívania spoločného Poľovného revíru [233 kB - pdf] Poľovnícke združenie KUKUČKA Krupina 31921183
12.10.2022 Zmluva o dielo [273 kB - pdf] Link2Pro, spol. s r.o. 46108289
12.10.2022 Zmluva o spolupráci [415 kB - pdf] Ady Production s.r.o. 53588401
11.10.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [288 kB - pdf] Obec Sása 00320218
10.10.2022 Zmluva o spolupráci [157 kB - pdf] Zmluva o spolupráci 37828100
10.10.2022 Kúpna zmluva [228 kB - pdf] Ján Výboch
28.09.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [778 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
27.09.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [656 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
27.09.2022 Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory [626 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
26.09.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb [84 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
20.09.2022 Zmluva o spolupráci [1 013 kB - pdf] Ticketportal SK, s.r.o. 35850698
19.09.2022 Zmluva o dielo [254 kB - pdf] DOPRAVOPROJEKT, a.s. 31322000
12.09.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít [280 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
09.09.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [213 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
08.09.2022 Dodatok číslo 35 - zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [224 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group 31595545
08.09.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [164 kB - pdf] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182
05.09.2022 Zámenná zmluva [445 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
31.08.2022 Dohoda o urovnaní [211 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
30.08.2022 Kúpna zmluva [405 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.08.2022 Kúpna zmluva [228 kB - pdf] Daša Oláhová
25.08.2022 Zmluva o oprave a úprave veci [210 kB - pdf] Jozef Križko
25.08.2022 Zmluva o poskytnutí zápezpeky [125 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 45594929
22.08.2022 Zmluva o výpožičke [198 kB - pdf] Ľubomíra Kyslá
22.08.2022 Zmluva o spolupráci [421 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
22.08.2022 Kúpna zmluva [846 kB - pdf] Slovenské centrum dizajnu 00699993
16.08.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo [151 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
10.08.2022 Zmluva o oprave a úprave veci [216 kB - pdf] Jozef Lvomský
09.08.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_087 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít [259 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
09.08.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_NP_PoP2_MŠ_067 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít [326 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
08.08.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [133 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
04.08.2022 Dohoda o prevode telefónneho čísla [54 kB - pdf] Ján Kováč
03.08.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [510 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.08.2022 Nájomná zmluva [220 kB - pdf] WAY INDUSTRIES a.s. 44965257
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Klub slovenských turistov - TJ-ŠK Krupina 00592552
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [234 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o. z. 50592068
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o. z. 50592068
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Volejbalový klub - TJ-ŠK Krupina 00592552
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [233 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov - Základná organizácia Hontianske Nemce - Krupina 00178322
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [232 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [231 kB - pdf] Spevácky zbor Cantus Carponensis
01.08.2022 Zmluva o Municipálnom úvere [199 kB - pdf] Prima banka Slovensko, a.s. 31575951
01.08.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [312 kB - pdf] Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina, n.o. 37954202
28.07.2022 Dodatok k zmluve [790 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
11.07.2022 Dohoda o spolupráci [385 kB - pdf] Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 42299268
11.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [175 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
11.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [302 kB - pdf] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182
08.07.2022 Zmluva o dielo [194 kB - pdf] Ján Alakša
07.07.2022 Kúpna zmluva [188 kB - pdf] Jozef Ľupták
06.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [169 kB - pdf] Detský folklórny súbor VARTÁŠIK 54096545
01.07.2022 Zmluva o spolupráci [53 kB - pdf] ČLOVEČINA, občianske združenie 36090247
01.07.2022 Mandátna zmluva [30 kB - pdf] Rastislav Zaťkov – MR BEZA 47767693
28.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [42 kB - pdf] OZ ELITE Dance Studio 52974146
22.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [44 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
22.06.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [45 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 37898795
21.06.2022 Zmluva o oprave a úprave veci [33 kB - pdf] Jozef Lvomský
21.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Slovanet, a.s. 35954612
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Dodatok k zmluve [97 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551
17.06.2022 Mandátna zmluva [326 kB - pdf] EVMI, s.r.o. 46702130
17.06.2022 Zmluva o poskytnutí služby [503 kB - pdf] Space Studio Design s.r.o. 45619409
14.06.2022 Dodatok ku zmluve o súhlase s vykonaním preložky [43 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
14.06.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [117 kB - pdf] Orange Slovensko, a. s. 35697270
14.06.2022 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [30 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a. s. 00151653
09.06.2022 Dodatok č. 34 k poistnej zmluve [222 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
09.06.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [152 kB - pdf] Metrostav Slovakia a.s. 47144190
08.06.2022 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [209 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
08.06.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [101 kB - pdf] Oľga Lósková
08.06.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [101 kB - pdf] Eva Pakšiová
06.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] KOŠÚT Plus s.r.o. 36641057
06.06.2022 Nájomná zmluva [42 kB - pdf] AGROSPA s.r.o. 43992471
03.06.2022 Nájomná zmluva [32 kB - pdf] Ľubomír Dado
03.06.2022 Nájomná zmluva [465 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
03.06.2022 Kúpna zmluva [40 kB - pdf] PhDr. Anna Slámková, Jana Výbochová
01.06.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] DETRONICS s.r.o. 45318565
01.06.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] VIA BAU s.r.o. 50098543
31.05.2022 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [113 kB - pdf] Mgr. Ingrid Kohútová 41652932
31.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] WAY INDUSTRIES a.s. 44965257
30.05.2022 Darovacia zmluva [38 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
27.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PRENO s.r.o. 44947704
27.05.2022 Zámenná zmluva [55 kB - pdf] Marta Monišová
25.05.2022 Zámenná zmluva [54 kB - pdf] Bc. Peter Oravec
24.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PKI s.r.o. 45283559
24.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] PD-MEFA s.r.o. 31605109
24.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] LUXURY TRADE L&K s.r.o. 47571543
24.05.2022 Zmluva o dielo [660 kB - pdf] Jaroslav Kristin COMET 34924221
23.05.2022 Zmluva o výpožičke [38 kB - pdf] Podzemie Krupiny, o. z. 53314646
23.05.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] Nábytok Mudrák s.r.o. 46529276
23.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] KOVOSEK s.r.o. 44491280
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Martin Lauroško GeoPlanML 47843632
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] ROBUS s.r.o. 36036081
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o. 36658294
20.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] Poľovnícke združenie “KUKUČKA“ Krupina 31921183
20.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
19.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] DEKRET Holz s.r.o. 50477234
18.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Pharm. Dr. Zsolt Gyerpál 34789910
18.05.2022 Zmluva o spolupráci [42 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
18.05.2022 Zmluva o reklame [116 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
18.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] WITTUR s.r.o. 43921540
18.05.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [5 025 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
18.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [78 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
16.05.2022 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [65 kB - pdf] Divadlo CASSIA, n.o. 35582383
12.05.2022 Zmluva o poskytnutí spozorského príspevku [24 kB - pdf] VG ELEKTRO s.r.o. 54198763
12.05.2022 Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve o poskytovaní právnej pomoci [27 kB - pdf] JUDr. Ela Kocková 10924744
12.05.2022 Zmluva o dielo [949 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
12.05.2022 Zmluva o reklame [24 kB - pdf] Svetozár Slamka STK 42005507
11.05.2022 Mandátna zmluva [89 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
11.05.2022 Mandátna zmluva [89 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec – K.ING. 37269305
11.05.2022 Zmluva o dielo [237 kB - pdf] Elektroenergetické montáže, s.r.o. 36412767
11.05.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [69 kB - pdf] Mária Krajčová
06.05.2022 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [24 kB - pdf] Radoslav Pakši s.r.o. 31590861
06.05.2022 Zmluva o reklame [25 kB - pdf] VARTEX, s.r.o. 31634397
02.05.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [71 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.04.2022 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania [44 kB - pdf] Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 00161471
27.04.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP [2 071 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
26.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [52 kB - pdf] Obec Sebechleby 00320226
26.04.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [715 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
26.04.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [716 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
12.04.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [410 kB - pdf] 3D PROGRAM, s.r.o. 01965549
07.04.2022 Zmluva o dielo a licenčná zmluva [36 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
06.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [40 kB - pdf] Detský folklórny súbor VARTÁŠIK 54096545
05.04.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [59 kB - pdf] Rudolf Weiss
05.04.2022 Kúpna zmluva [44 kB - pdf] Rudolf Weiss
04.04.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [574 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
31.03.2022 Licenčná zmluva [447 kB - pdf] SURVEYE, s.r.o. 47619651
30.03.2022 Zmluva o dodávke a odbere tepla [431 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
30.03.2022 Kúpna zmluva [231 kB - pdf] BEA REAL, s.r.o. 46570454
30.03.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [160 kB - pdf] BEA REAL, s.r.o. 46570454
25.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [119 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
25.03.2022 Nájomná zmluva [143 kB - pdf] Štúrova s.r.o. 45927464
23.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [78 kB - pdf] Domov sociálnych služieb Nádej Krupina, n.o. 37954202
21.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [78 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
21.03.2022 Dohoda o urovnaní [251 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
21.03.2022 Dohoda o prevode práv a povinností [251 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
17.03.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [1 422 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
16.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [310 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
09.03.2022 Zmluva o spolufinancovaní inžinierskych sietí [438 kB - pdf] Dominika Slámková, Ronald Jambrich
08.03.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [987 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
04.03.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o prispevku na projekt podpory športu [169 kB - pdf] Fond na podporu športu 52846059
04.03.2022 Dodatok k Zmluve o spolupráci [296 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR SR 30854687
04.03.2022 Poistná zmluva [1 964 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [289 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
03.03.2022 Kúpna zmluva [511 kB - pdf] Róbert Beseda, Anna Besedová
01.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [72 kB - pdf] Emília Fabianová
25.02.2022 Kúpna zmluva [419 kB - pdf] Miroslav Pospíchal
24.02.2022 Zmluva o poskytovaní služieb [337 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739
24.02.2022 Dohoda o ukončení spolupráce [88 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 463 kB - pdf] Obec Podzámčok 00648400
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [1 113 kB - pdf] Obec Senohrad 00320234
24.02.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie [977 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
23.02.2022 Zmluva o dielo [1 249 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17137282
21.02.2022 Zmluva o dielo [17 204 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
21.02.2022 Kúpna zmluva [398 kB - pdf] Ján Kováč, Jaroslav Kováč
17.02.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o reklame [50 kB - pdf] Pavel Kocka, PMKP Autotransport 34788212
16.02.2022 Zmluva o sponzorstve [60 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
16.02.2022 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [146 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum 35984953
15.02.2022 Rámcová zmluva [357 kB - pdf] GRD, s.r.o. 31645399
14.02.2022 Dodatok č. 15 k Mandátnej zmluve [778 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
09.02.2022 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve [29 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
09.02.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [648 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
07.02.2022 Zmluva o pužívaní múzejného katalogizačného systému [246 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
04.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [325 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
04.02.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [190 kB - pdf] Oľga Uramová
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [336 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [355 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [322 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [314 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [323 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [306 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
02.02.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [652 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.02.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov [81 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
28.01.2022 Dodatok k zmluve č. 69/2020/ODPM [56 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
28.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [659 kB - pdf] Súkromná materská škola 41652932
28.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [86 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
27.01.2022 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok [80 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
27.01.2022 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi [243 kB - pdf] Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
27.01.2022 Poistná zmluva [961 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
25.01.2022 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [186 kB - pdf] Jozef Martinka
25.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [81 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
25.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [714 kB - pdf] Verejno – súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské 45021937
24.01.2022 Kúpna zmluva [218 kB - pdf] Ružena Gálusová
21.01.2022 Dohoda o prevode telefónneho čísla [217 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.01.2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 002 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.01.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [98 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
18.01.2022 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby [198 kB - pdf] Anna Boháčiková
17.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [294 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
14.01.2022 Zmluva o nájme hnuteľnej veci [93 kB - pdf] KOŠUT Plus s.r.o. 36641057
14.01.2022 Dohoda o spádovej materskej škole [297 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
13.01.2022 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy [52 kB - pdf] Ing. arch. Ľubomír Lendvorský, ELPRO 33290725
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [311 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [321 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [337 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.01.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [52 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
12.01.2022 Kúpna zmluva [41 kB - pdf] VČELÁRSTVO Jozef Ľupták 45515531
11.01.2022 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [591 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
11.01.2022 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [837 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.01.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena [350 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.01.2022 Zámenná zmluva [369 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
03.01.2022 Dodatok č. 35 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [75 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59