Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2013

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2013 Zmluva o dielo [55 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
31.12.2013 Dohoda o postúpení práv a povinností [68 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
31.12.2013 Dohoda o postúpení práv a povinností [70 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
31.12.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [37 kB - pdf] Marcela Oremová 44139594
31.12.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [617 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [617 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2013 Dohoda o hromadnom prevode práv a povinností [118 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
31.12.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [616 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2013 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve [185 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2013 Nájomná zmluva [199 kB - pdf] DUO CREATIVE, s.r.o. 44131330
31.12.2013 Dodatok č. 6 k zmluve o zverení majetku mesta do správy rozpočtovej organizácie [1 421 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
31.12.2013 Dodatok č. 14 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov [50 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
31.12.2013 Kúpno-predajná zmluva [502 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
20.12.2013 Zmluva o príspevku [44 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
19.12.2013 Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve [45 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
19.12.2013 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora [2 666 kB - pdf] Marius Pedersen, a. s. 34115901
19.12.2013 Kolektívna zmluva [101 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
18.12.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [104 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
13.12.2013 Nájomná zmluva [367 kB - pdf] Marek Korčok
10.12.2013 Zmluva o dielo [704 kB - pdf] Globál, spol. s r.o. 31580637
10.12.2013 Kúpna zmluva [700 kB - pdf] Ľubomír Rondík
10.12.2013 Kúpna zmluva [371 kB - pdf] DAVOS trade - logistics, s.r.o. 36048135
09.12.2013 Dodatok č. 9 k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia [56 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
09.12.2013 Dodatok č. 8 k Zmluve o prevode akcií [68 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
09.12.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 21 obchodnej zmluvy [116 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 10 obchodnej zmluvy [93 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností [141 kB - pdf] Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219
09.12.2013 Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa [152 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 2 a uzatvorení novej prílohy č. 2 obchodnej zmluvy [175 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 3 a uzatvorení novej prílohy č. 3 obchodnej zmluvy [118 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa [176 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
09.12.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 20 a uzatvorení novej prílohy č. 20 obchodnej zmluvy [147 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.12.2013 Zmluva o postúpení práva a povinností odberateľa [154 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
05.12.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [475 kB - pdf] Nadácia SPP 31818625
05.12.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [39 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
03.12.2013 Dohoda o spolupráci [434 kB - pdf] Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava 31753604
02.12.2013 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [152 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
02.12.2013 Havarijné poistenie motorových vozidiel [1 059 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
02.12.2013 Zmluva o poskytovaní technickej služby [152 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 36647543
29.11.2013 Nájomná zmluva [222 kB - pdf] Centrum sociálych služieb KA o.z. 42193222
29.11.2013 Dodatok č. 2 k zmluve o výpožičke [64 kB - pdf] Centrum účelových zariadení 42137004
26.11.2013 Dohoda o zrušení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve [62 kB - pdf] Andrej Balog
21.11.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov [78 kB - pdf] Stredná odborná škola 00159352
21.11.2013 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [46 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
21.11.2013 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [44 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.11.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní poľovného revíru [67 kB - pdf] Poľovnícka spoločnosť Čabraď 37996584
14.11.2013 Zmluva o dielo [231 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
14.11.2013 Zmluva o dielo [128 kB - pdf] Juraj Frčka UNC 060 - práce a služby 40541681
14.11.2013 Zmluva o dielo [198 kB - pdf] Jozef Gregáň SRV 34791698
13.11.2013 Dodatok č. 13 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [44 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
13.11.2013 Kúpna zmluva [111 kB - pdf] Rastislav Kohút
05.11.2013 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [363 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
05.11.2013 Kúpna zmluva [161 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
04.11.2013 Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena [1 077 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
04.11.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru Hubert Krupina [430 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
21.10.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [291 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
21.10.2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete [1 172 kB - pdf] SPP-distribúcia, a.s. 35910739
18.10.2013 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve [351 kB - pdf] Bela, s.r.o. 36024864
14.10.2013 Kúpna zmluva [600 kB - pdf] Wittur s.r.o. 43921540
10.10.2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [172 kB - pdf] INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. 30225841
09.10.2013 Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy [60 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
09.10.2013 Zámenná zmluva [300 kB - pdf] Miloslav Dodok, Erika Dodoková
08.10.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [189 kB - pdf] TJŠK Volejbalový klub Krupina 00592552
03.10.2013 Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy [60 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
30.09.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [78 kB - pdf] Renovia, s.r.o. 31627684
30.09.2013 Zmluva o poskytnutí podpory [601 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
25.09.2013 Nájomná zmluva [147 kB - pdf] DUO CREATIVE, s.r.o. 44131330
25.09.2013 Zmluva o užívaní pozemku [182 kB - pdf] Margita Murínová
23.09.2013 Zmluva o reklame [83 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
23.09.2013 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [35 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
19.09.2013 Kúpna zmluva [216 kB - pdf] Auto Adex, s.r.o. 31613489
19.09.2013 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [37 kB - pdf] DAVOS trade - logistics, s.r.o. 36048135
19.09.2013 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [37 kB - pdf] DAVOS trade - logistics, s.r.o. 36048135
19.09.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [71 kB - pdf] Ján Svitka
09.09.2013 Nájomná zmluva [99 kB - pdf] Anna Ďuricová
28.08.2013 Zmluva o dielo [301 kB - pdf] Welder Plus, s.r.o. 46871578
26.08.2013 Nájomná zmluva [110 kB - pdf] Igor Ivan
22.08.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru [203 kB - pdf] Slovenský poľovnícky zväz - Poľovnícke združenie Javor Krupi 31921175
19.08.2013 Zmluva o dielo [127 kB - pdf] M.B. Consulting 34986839
19.08.2013 Zmluva o výpožičke [62 kB - pdf] Milan Fojtík
15.08.2013 Dodatok č. 5 o zverení majetku mesta Krupiny do správy rozpočtovej organizácii [44 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
15.08.2013 Kúpna zmluva [121 kB - pdf] Lind Mobler Slovakia, s.r.o. 35760800
13.08.2013 Kúpna zmluva [87 kB - pdf] Vlastimil Brodnianský
13.08.2013 Nájomná zmluva [102 kB - pdf] Ing. Peter Očenáš
07.08.2013 Dodatok č. 2 k Zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta [91 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
07.08.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní vodohospodárskeho diela [92 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
05.08.2013 Zmluva o dielo [333 kB - pdf] Ing. Dušan Orság 33901520
05.08.2013 Kúpna zmluva [137 kB - pdf] Július Ďurica
01.08.2013 Dodatok č. 25 k nájomnej zmluve [54 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
23.07.2013 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [27 kB - pdf] Ján Francisty
23.07.2013 Zmluva o dielo [377 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
23.07.2013 Zmluva o dielo [768 kB - pdf] Doprastav, a.s. 31333320
19.07.2013 Zmluva o dielo [418 kB - pdf] Mining Economy & Consulting s.r.o. 36596124
16.07.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [244 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
16.07.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [176 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.07.2013 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [41 kB - pdf] Mária Hajdóniová
08.07.2013 Nájomná zmluva [108 kB - pdf] Ľubica Hejtmaníková
08.07.2013 Dodatok č. 3 k zmluve [40 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. Krupina 36027278
29.06.2013 Zmluva o dielo [278 kB - pdf] Renovia, s.r.o. 31627684
26.06.2013 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva [139 kB - pdf] Jaroslav Valuška 40334104
26.06.2013 Nájomná zmluva [130 kB - pdf] Jozef Krčmárik
26.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2013 [278 kB - pdf] Gymnázium A. Sládkoviča v Krupine 00160644
26.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2013 [421 kB - pdf] MV SR - Obvodný úrad B. Bystrica 00151866
24.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2013 [255 kB - pdf] Obchodná akadémia v Krupine 00632082
19.06.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2013 [255 kB - pdf] Stredná odborná škola 00159352
17.06.2013 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [149 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.06.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [538 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
12.06.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 18 a uzatvorení novej prílohy č. 18 [63 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
12.06.2013 Dohoda o zrušení prílohy č. 11 a uzatvorení novej prílohy č. 11 [99 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
12.06.2013 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy [92 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
12.06.2013 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy [92 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
04.06.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty [107 kB - pdf] Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. 36054666
31.05.2013 Dodatok č. 24 k nájomnej zmluve [47 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
31.05.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [72 kB - pdf] Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt 34620869
31.05.2013 Dodatok č. 12 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [46 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
27.05.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [411 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
22.05.2013 Zámenná zmluva [251 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
20.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2013 [256 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
20.05.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [935 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
20.05.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [407 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
20.05.2013 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [474 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
17.05.2013 Kúpna zmluva [93 kB - pdf] Adriana Paľovová
17.05.2013 Kúpna zmluva [108 kB - pdf] Ing. Jaroslav Bellák, Mgr. Lenka Belláková
09.05.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [54 kB - pdf] Engin Kreci - PARADISSO 37426753
30.04.2013 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [45 kB - pdf] Katarína Konôpková, Pavel Konôpka
30.04.2013 Nájomná zmluva [114 kB - pdf] Jana Tanečková
30.04.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [257 kB - pdf] Špeciálna základná škola 35984473
30.04.2013 Zmluva o dielo [93 kB - pdf] Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt 34620869
30.04.2013 Licenčná zmluva [334 kB - pdf] Geodis Slovakia, s.r.o. 31595537
30.04.2013 Nájomná zmluva [110 kB - pdf] Jozef Lvomský
30.04.2013 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve [59 kB - pdf] Katarína Konôpková, Pavel Konôpka
30.04.2013 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi [132 kB - pdf] ROBUS, s.r.o. 36036081
30.04.2013 Zmluva o výpožičke [69 kB - pdf] Stredná odborná škola v Krupine 00159352
30.04.2013 Dohoda k zmluvnému vzťahu [110 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
25.04.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [212 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
25.04.2013 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [39 kB - pdf] Pavel Štefko
16.04.2013 Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke [45 kB - pdf] Mgr. Stanislav Lendvay
12.04.2013 Zmluva o dielo [220 kB - pdf] OP-TIM, spol. s r. o. 30223661
11.04.2013 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [38 kB - pdf] Pavel Vyletel
11.04.2013 Zmluva o poskytovaní služieb [320 kB - pdf] GISTA, s.r.o. 43995187
04.04.2013 Zmluva o poskytovaní služieb [353 kB - pdf] DATALAN, a.s. 35810734
28.03.2013 Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu [309 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
28.03.2013 Zmluva o dielo [183 kB - pdf] Milan Maliniak, Kvetinárstvo Krupina 40542688
28.03.2013 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [39 kB - pdf] Igor Čiak
28.03.2013 Zmluva o dielo [506 kB - pdf] COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. 31631134
27.03.2013 Dohoda o ukončení platnosti kúpnej zmluvy [58 kB - pdf] Anna Siváková
26.03.2013 Zmluva na výkon stavebného dozoru [286 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP-PROJEKT 34789201
22.03.2013 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu [166 kB - pdf] SPP, a.s. Bratislava 35815256
19.03.2013 Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie [181 kB - pdf] er STAR, s.r.o. Banská Bystrica 36648752
11.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [515 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
11.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [532 kB - pdf] Dom sociálnych služieb Krupina n.o. 45735620
11.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [692 kB - pdf] Domov sociálnych služieb Nádej n.o. 37954202
06.03.2013 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena [156 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.03.2013 Nájomná zmluva [147 kB - pdf] CROPFARM, s.r.o. 46221760
04.03.2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [271 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
04.03.2013 Kúpna zmluva [73 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
04.03.2013 Kúpna zmluva [108 kB - pdf] Ing. Ľubica Machovičová
04.03.2013 Nájomná zmluva [126 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
27.02.2013 Zámenná zmluva [125 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.02.2013 Kúpna zmluva [193 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
26.02.2013 Zmluva o združenej dodávke elektriny [273 kB - pdf] SSE a. s. 36403008
26.02.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [46 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
20.02.2013 Zmluva o odchyte túlavých zvierat [124 kB - pdf] Peter Bahna 43706207
20.02.2013 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [101 kB - pdf] Andrej Balog
14.02.2013 Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky [168 kB - pdf] Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219
14.02.2013 Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke [46 kB - pdf] Jozef Kollárik
11.02.2013 Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke [43 kB - pdf] Jarmila Kikinderová
08.02.2013 Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP [431 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
05.02.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [85 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
05.02.2013 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [88 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
30.01.2013 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora [555 kB - pdf] Marius Pedersen a. s. 34115901
25.01.2013 Dodatok č. 3 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve [52 kB - pdf] Róbert Lauko
23.01.2013 Kolektívna zmluva [111 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
23.01.2013 Kúpna zmluva [109 kB - pdf] Motor-Car Zvolen, s.r.o. 36768162
21.01.2013 Kúpna zmluva [151 kB - pdf] Motor-Car Zvolen, s.r.o. 36768162
18.01.2013 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 260/2012/OSMM [48 kB - pdf] Jozef Vyletel 34789367
18.01.2013 Dodatok č. 4 o zverení majetku mesta Krupiny do správy rozpočtovej organizácii [57 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
17.01.2013 Nájomná zmluva [113 kB - pdf] Miroslav Ľupták
08.01.2013 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2012/OSMM [158 kB - pdf] SPZ Poľovnícke združenie Kukučka Krupina 31921183
08.01.2013 Zmluva o užívaní poľovného revíru [328 kB - pdf] SPZ Poľovnícke združenie Kukučka Krupina 31921183
08.01.2013 Kúpna zmluva [114 kB - pdf] Ján Alakša
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59