Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2021

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2021 Kolektívna zmluva [74 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [309 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [311 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [320 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv verejného osvetlenia [508 kB - pdf] Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ 31024611
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [332 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [339 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [343 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [317 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [329 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [316 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [321 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [318 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
31.12.2021 Zmluva o zabezpečení poistného servisu [441 kB - pdf] Tomáš Hronček
31.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [489 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
31.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [828 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2021 Zmluva o kúpe akcií [301 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
31.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina [59 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o. 44180101
30.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 187/2021/ODPM [1 293 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
30.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [323 kB - pdf] MPSVaR SR 00681156
27.12.2021 Kúpna a licenčná zmluva [197 kB - pdf] KUW s.r.o. a Mgr. Art. Katarína Vavrová 46940286
20.12.2021 Zmluva o sponzorskom poskytnutí vecného daru [44 kB - pdf] Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 00648523
20.12.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo [90 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
20.12.2021 Zmluva o dielo [729 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
17.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [76 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
17.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [79 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
17.12.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [78 kB - pdf] Domov sociálnych služieb Nádej Krupina, n.o. 37954202
16.12.2021 Dodatok č. 1 ku Zámennej zmluve [135 kB - pdf] Mgr. Július Korčok
15.12.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [849 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
14.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu [52 kB - pdf] Slovenský atletický zväz, o.z. 36063835
13.12.2021 Kúpna zmluva [195 kB - pdf] Vlastimil Brodnianský
13.12.2021 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [147 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
09.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [58 kB - pdf] 3D PROGRAM, s.r.o. 01965549
09.12.2021 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi [174 kB - pdf] Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen 30794536
07.12.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [580 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.12.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [42 kB - pdf] Sovenské banské múzeum 35998652
06.12.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [198 kB - pdf] Anna Kováčová
06.12.2021 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [102 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
03.12.2021 Zmluva o prevode vlastníckeho práva [245 kB - pdf] WAY INDUSTRIES, a.s. 44965257
02.12.2021 Zmluva o zriadení vecného bremena [165 kB - pdf] Strdoslovenská distribučná, a.s. 36442151
30.11.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 082 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
30.11.2021 Zmluva o spolupráci [184 kB - pdf] Euro Dotácie, a.s. 36438766
30.11.2021 Kúpna zmluva [317 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.11.2021 Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení verejného osvetlenia [143 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
19.11.2021 Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania [99 kB - pdf] Argos AP s.r.o. 35769432
19.11.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [205 kB - pdf] VIAKORP s.r.o. 50228455
15.11.2021 Zámenná zmluva [191 kB - pdf] Mgr. Július Korčok
10.11.2021 Zmluva o výpožičke [173 kB - pdf] Podzemie Krupiny, o.z. 53314646
09.11.2021 Kúpna zmluva [210 kB - pdf] Ján Sečkár, Jarmila Sečkárová
08.11.2021 Zmluva o dielo [223 kB - pdf] GreenMamba, s.r.o. 52750353
08.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [138 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov ZO Hontianske Nemce 00178322
08.11.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [60 kB - pdf] Jolana Cibuľová
08.11.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [62 kB - pdf] Mária Krajčová
08.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [23 kB - pdf] HEXSTAV, s.r.o. 43985343
05.11.2021 Kúpna zmluva [140 kB - pdf] Michal Jaššák
03.11.2021 Nájomná zmluva [115 kB - pdf] Štúrova s.r.o. 45927464
02.11.2021 Zmluva o dielo [2 356 kB - pdf] Metrostav Slovakia a.s. 47144190
02.11.2021 Nájomná zmluva [301 kB - pdf] Nemocenská BB s.r.o. 36661511
02.11.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [134 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina - Volejbalový klub 00592552
28.10.2021 Zmluva o dielo [362 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
26.10.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [573 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.10.2021 Zmluva o dielo [375 kB - pdf] 3D PROGRAM, s.r.o. 01965549
25.10.2021 Mandátna zmluva [259 kB - pdf] Ing. Dagmar Melotíková 50630547
22.10.2021 Kúpna zmluva [52 kB - pdf] Jozef Ľupták 45515531
21.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [135 kB - pdf] Podzemie Krupiny, o.z. 53314646
21.10.2021 Nájomná zmluva [135 kB - pdf] Martin Gasidlo
21.10.2021 Kúpna zmluva [145 kB - pdf] ElektrikariS s.r.o. 36644641
20.10.2021 Zmluva o sponzorstve [33 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
20.10.2021 Zmluva o sponzorstve [34 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
19.10.2021 Kúpna zmluva [252 kB - pdf] Účastnící uvedení v zmluve
19.10.2021 Kúpna zmluva [201 kB - pdf] Roman Vištiak
19.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [179 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina - Klub slovenských turistov 00592552
19.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [174 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
18.10.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [420 kB - pdf] VIAKORP s.r.o. 50228455
13.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [171 kB - pdf] Bajkuj v Honte, o.z. 53171357
13.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [178 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o.z. 50592068
13.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [180 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
13.10.2021 Dodatok č. 1 k dohode o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie [178 kB - pdf] eR STAR s.r.o. 36648752
13.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [177 kB - pdf] NATUL s.r.o. 53325583
12.10.2021 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti [282 kB - pdf] Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. 53072235
11.10.2021 Zmluva o dielo [906 kB - pdf] REMONTA, spol. s.r.o. 31631487
07.10.2021 Zmluva o dielo [189 kB - pdf] BONART, s.r.o. 36817902
06.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [472 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
06.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [474 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
06.10.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [9 615 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
05.10.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [368 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
05.10.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [739 kB - pdf] Fond na podporu športu 52846059
29.09.2021 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb [117 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
29.09.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [62 kB - pdf] MONSTAV PROJEKT s.r.o. 36552399
28.09.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [580 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
22.09.2021 Zmluva o postúpení práv a povinností [79 kB - pdf] Účastnící uvedení v zmluve
17.09.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [79 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
13.09.2021 Zmluva o dielo [464 kB - pdf] HEX-STAV, s.r.o. 43985343
09.09.2021 Zmluva o dielo [1 099 kB - pdf] SVOMA, s.r.o. 36622796
09.09.2021 Zmluva o dielo [986 kB - pdf] SVOMA, s.r.o. 36622796
09.09.2021 Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia [138 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
07.09.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [6 403 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
07.09.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy [243 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
07.09.2021 Nájomná zmluva [95 kB - pdf] Štúrova s.r.o. 45927464
07.09.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [197 kB - pdf] Emília Fabianová
07.09.2021 Zmluva o poukázaní finančných prostriedkov [248 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
03.09.2021 Zmluva o súhlase na vykonanie preložky [1 490 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
30.08.2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci [536 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
30.08.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [360 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.08.2021 Dohoda o prevode telefónneho čísla [200 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.08.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [753 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
25.08.2021 Zmluva o spolupráci [80 kB - pdf] MUSICROOM, s.r.o. 51436531
23.08.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve dielo [121 kB - pdf] HEX-STAV, s.r.o. 43985343
18.08.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku [106 kB - pdf] Milan Gebora
17.08.2021 Mandátna zmluva [258 kB - pdf] Ing. Igor Kokavec - K.ING. 37269305
17.08.2021 Mandátna zmluva [152 kB - pdf] Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. 44637616
09.08.2021 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [48 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
09.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] GALAXIA s.r.o. 36022284
09.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [199 kB - pdf] O.Z. ELITE Dance Studio 52974146
09.08.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [2 303 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
09.08.2021 Návrh poistnej zmluvy [1 070 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.08.2021 Zmluva o dielo [457 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
02.08.2021 Zmluva o dielo [2 908 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
02.08.2021 Poistná zmluva - PZP [1 802 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
30.07.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 003 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
29.07.2021 Nájomná zmluva [178 kB - pdf] Štúrova s.r.o. 45927464
27.07.2021 Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie [360 kB - pdf] eR STAR s.r.o. 36648752
27.07.2021 Zmluva o spolupráci [150 kB - pdf] ČLOVEČINA, občianske združenie 36090247
27.07.2021 Zmluva o výpožičke [90 kB - pdf] LESY SR, š.p. 36038351
26.07.2021 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu [101 kB - pdf] NASES 42156424
26.07.2021 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb [93 kB - pdf] NASES 42156424
26.07.2021 Zámenná zmluva [492 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
26.07.2021 Zmluva o dielo [3 332 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
26.07.2021 Zmluva o dielo [1 661 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
26.07.2021 Zmluva o dielo [1 182 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
16.07.2021 Kúpna zmluva [123 kB - pdf] Ján Lapin, Eva Lapinová
14.07.2021 Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností [212 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
14.07.2021 Zmluva o dielo [637 kB - pdf] VIAKORP, s.r.o. 50228455
14.07.2021 Zmluva o dielo [998 kB - pdf] Metrostav DS a.s. 46120602
14.07.2021 Zmluva o dielo [411 kB - pdf] Metrostav DS a.s. 46120602
14.07.2021 Zmluva o dielo [828 kB - pdf] ENVIGEO, a.s. 31600891
14.07.2021 Dodatok č. 2 k zmluve o poverení spracúvaním osobných údajov [121 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
12.07.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [404 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
12.07.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [585 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
12.07.2021 Zmluva o spolufinancovaní [361 kB - pdf] Marian Pištula
12.07.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [1 009 kB - pdf] adsupra s.r.o. 50144839
08.07.2021 Kúpna zmluva [235 kB - pdf] Stanislav Srnka, Mária Srnková
06.07.2021 Nájomná zmluva [71 kB - pdf] Štúrova, s.r.o. 45927464
28.06.2021 Zmluva o zrušení vecného bremena [188 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
23.06.2021 Kúpna zmluva [158 kB - pdf] Peter Alakša
23.06.2021 Zmluva o dielo [434 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
22.06.2021 Zmluva o spolupráci [121 kB - pdf] KULTÚRA SLOVAKIA, s.r.o. 51668246
16.06.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [151 kB - pdf] Ján Cibuľa, Marta Cibuľová
16.06.2021 Nájomná zmluva [320 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
16.06.2021 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi [967 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
14.06.2021 Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi [183 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
14.06.2021 Poistná zmluva [904 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
14.06.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [108 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
14.06.2021 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [118 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
10.06.2021 Zmluva o dielo [455 kB - pdf] EKOKANÁL, s.r.o. 44193726
10.06.2021 Zmluva o dielo [521 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
10.06.2021 Zmluva o dielo [349 kB - pdf] MRAMOR-GRANIT MOHYLA, spol. s.r.o. 31593828
08.06.2021 Dohoda o prevode telefónneho čísla [200 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [566 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [570 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Dohoda o prevode telefónneho čísla [199 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [360 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [576 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.06.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [358 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.06.2021 Nájomná zmluva [106 kB - pdf] Waldemar Kleniar
01.06.2021 Kúpna zmluva [124 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o. 47210621
28.05.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní služby [83 kB - pdf] RNDr. Zdenek Potyš – HGS – HYDROGEOSERVIS 17862035
28.05.2021 Zmluva o dielo [239 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
26.05.2021 Zmluva o dielo [596 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
26.05.2021 Kúpna zmluva [216 kB - pdf] Dževadi Jakupi
24.05.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [162 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
24.05.2021 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [80 kB - pdf] Jozef Ližbetín
21.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [154 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
21.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [155 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 37898795
20.05.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku [168 kB - pdf] Milan Gebora
19.05.2021 Zmluva o dielo [863 kB - pdf] MONTSTAV PROJEKT s.r.o. 36552399
19.05.2021 Mandátna zmluva [217 kB - pdf] el-ll s.r.o. 52805701
18.05.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [154 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
17.05.2021 Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti [1 719 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
17.05.2021 Dodatok č. 33 k poistnej zmluve [371 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
13.05.2021 Zmluva o dielo [708 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
13.05.2021 Zmluva o dielo [501 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
11.05.2021 Zmluva o dielo [533 kB - pdf] HEX-STAV, s.r.o. 43985343
10.05.2021 Zmluva o dielo [334 kB - pdf] APROX-BA s.r.o. 35876590
10.05.2021 Zmluva o dielo [1 264 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
07.05.2021 Zmluva o pripojení [337 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
06.05.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [358 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.05.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [749 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.05.2021 Zmluva o pripojení [426 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
03.05.2021 Kúpna zmluva [111 kB - pdf] Matúš Cibula
03.05.2021 Kúpna zmluva [115 kB - pdf] Miroslav Púpava
28.04.2021 Kúpna zmluva [93 kB - pdf] Miroslav Púpava
28.04.2021 Kúpna zmluva [94 kB - pdf] Matúš Cibula
26.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [223 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
26.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [223 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
26.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [228 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
22.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [746 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
22.04.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o reklame [56 kB - pdf] Pavel Kocka, PMKP Autotransport 34788212
20.04.2021 Kúpna zmluva [49 kB - pdf] Ing. Jozef Ľupták
20.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [872 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
19.04.2021 Zmluva o dielo [1 754 kB - pdf] DADOstav s.r.o. 47783117
15.04.2021 Zmluva o dielo [307 kB - pdf] M PRO s.r.o. 45911606
14.04.2021 Zmluva o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb [284 kB - pdf] ATELIER TV, s.r.o. 44180101
14.04.2021 Kúpna zmluva [233 kB - pdf] Dana Cibuľová
14.04.2021 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému [296 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
14.04.2021 Kúpna zmluva [179 kB - pdf] Nunofia s.r.o. 48170160
13.04.2021 Madátna zmluva [352 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP - PROJEKT 34789201
13.04.2021 Zmluva o dielo [4 269 kB - pdf] M - SILNICE SK s.r.o. 36833380
12.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [61 kB - pdf] Jolana Cibuľová
12.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [69 kB - pdf] Mária Krajčová
12.04.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [66 kB - pdf] Mária Ľuptáková
09.04.2021 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [597 kB - pdf] Ružena Gálusová
08.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [297 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
08.04.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [295 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
08.04.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [974 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.04.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného prípevku [8 209 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
07.04.2021 Kúpna zmluva [231 kB - pdf] Zdenko Jombík
06.04.2021 Dohoda o prevode telefónneho čísla [262 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.04.2021 Kúpna zmluva [210 kB - pdf] Štefan Jombík
06.04.2021 Rámcová dohoda na stavebné práce [1 534 kB - pdf] RENOVIA s.r.o. 31627684
01.04.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie [264 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
31.03.2021 Zmluva o dielo [501 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
31.03.2021 Kúpna zmluva [186 kB - pdf] Pavel Mokoš
31.03.2021 Kúpna zmluva [193 kB - pdf] Miroslav Púpava
25.03.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva [113 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
24.03.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [909 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 00179086
24.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [234 kB - pdf] Štatistický úrad SR 00166197
19.03.2021 Zmluva o prevádzkovaní vodovodu [2 150 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
19.03.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [1 067 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
19.03.2021 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok [129 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [286 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [281 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
19.03.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [280 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
18.03.2021 Zmluva o postúpení pohľadávky [73 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
17.03.2021 Mandátna zmluva [258 kB - pdf] EU projekty, s.r.o. 36689599
16.03.2021 Mandátna zmluva [427 kB - pdf] HMH Invest spol. s.r.o. 46871489
15.03.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [82 kB - pdf] Štefánia Prokajová
15.03.2021 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [721 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.03.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 038 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
15.03.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [980 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
12.03.2021 Kúpna zmluva [254 kB - pdf] Ing. Milan Baculík, Ing. Elena Baculíková
11.03.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [251 kB - pdf] Viera Šípková
09.03.2021 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [150 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum 35984953
08.03.2021 Kúpna zmluva [190 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
08.03.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [718 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
03.03.2021 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [8 624 kB - pdf] Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 50349287
01.03.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [88 kB - pdf] Paulína Matisová
24.02.2021 Zmluva o prevode finančných prostriedkov [219 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
19.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [265 kB - pdf] MEDIFORM, s.r.o. 43967965
19.02.2021 Zmluva o výpožičke [88 kB - pdf] SNAP, s.r.o. 31583491
19.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [78 kB - pdf] Mária Krajčová
19.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [75 kB - pdf] Jolana Cibuľová
19.02.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [77 kB - pdf] Jozefína Tulipánová
19.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Mária Ľuptáková
19.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Anna Jamrichová
16.02.2021 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [248 kB - pdf] Zuzana Straková
16.02.2021 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [80 kB - pdf] Rozália Pastorovičová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [84 kB - pdf] Emília Dadová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Emília Ďurčová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Vladimír Gál
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Oľga Gálová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Rozália Pastorovičová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [75 kB - pdf] Štefánia Prokajová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Albína Slobodová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Anna Šoucová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [77 kB - pdf] Ľudmila Vargová
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Anna Veľká
16.02.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby [76 kB - pdf] Alžbeta Víbošťoková
16.02.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [980 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
16.02.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [982 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [292 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
12.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [301 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
08.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [291 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
05.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [292 kB - pdf] MEDIFORM, s.r.o. 43967965
05.02.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [290 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 772 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 590 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 565 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 578 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 598 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
05.02.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [1 569 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
04.02.2021 Nájomná zmluva [201 kB - pdf] Pavel Vyletel
03.02.2021 Kúpna zmluva [280 kB - pdf] Ing. Tomáš Turčík
31.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [291 kB - pdf] ŠTÚROVA s.r.o. 45927464
29.01.2021 Kúpna zmluva [604 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [291 kB - pdf] MEDIFORM, s.r.o. 43967965
29.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [337 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. 45594929
28.01.2021 Zmluva o prevode technického zhodnotenie skládky odpadov Biely Kameň [121 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o. 36027278
27.01.2021 Kúpna zmluva [224 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o. 36027278
26.01.2021 Zmluva o dielo a licenčná zmluva [142 kB - pdf] r65 studio, s.r.o. 46615776
25.01.2021 Nájomná zmluva [145 kB - pdf] Štúrova, s.r.o. 45927464
25.01.2021 Nájomná zmluva [180 kB - pdf] Ľubomír Dado
22.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [291 kB - pdf] MEDIFORM, s.r.o. 43967965
22.01.2021 Kúpna zmluva [244 kB - pdf] Matúš Sekereš
21.01.2021 Zmluva o poskytovaní služieb [258 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. 45594929
21.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [126 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
21.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [118 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
21.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [126 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
19.01.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov [109 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
15.01.2021 Kúpna zmluva [47 kB - pdf] Ing. Jozef Ľupták
15.01.2021 Dodatok č. 34 k Nájomnej zmluve [92 kB - pdf] Mestský bytový podnik s.r.o. 36054381
14.01.2021 Dohoda pre potreby realizácie rozvojového zámeru [282 kB - pdf] Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 42292268
14.01.2021 Zmluva o zabezpečení poistného servisu [958 kB - pdf] Tomáš Hronček
14.01.2021 Zmluva o dielo [932 kB - pdf] VALBEK&PRODEX, spol. s r.o. 17314569
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50