Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2011

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
30.12.2011 Zmluva o prevode akcií - dodatok č. 7 [73 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
29.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [52 kB - pdf] Michala Fojtíková
29.12.2011 Dodatok č. 1 k zmluve č. Z-10012011 [81 kB - pdf] Ing.arch. Peter Nižňanský, Ing.arch. Adriana Zorvanová, Ing. 34542825, 40044
21.12.2011 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve č. 11242010 [39 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
20.12.2011 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení [156 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.12.2011 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení [177 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.12.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [390 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.12.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [388 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.12.2011 Zmluva o vkladovom účte - termínovaný vklad [69 kB - pdf] VÚB, a.s. Bratislava 31320155
19.12.2011 Zmluva o dielo [417 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
19.12.2011 Dodatok č. 2 ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve [53 kB - pdf] Róbert Lauko
19.12.2011 Dohoda o ukončení účinnosti zmluvy [48 kB - pdf] Nemocnice a polikliniky, n.o. 36077992
14.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [51 kB - pdf] Stredná odborná škola Krupina 00159352
14.12.2011 Zmluva o stravovaní zamestancov [63 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
09.12.2011 Kúpna zmluva [2 461 kB - pdf] Ľubomír Rondík
09.12.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [536 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513
09.12.2011 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy [76 kB - pdf] Ján Alakša
08.12.2011 Výpoveď nájomného vzťahu [62 kB - pdf] JS AUTO - ŠPORT, s.r.o. 46204768
06.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [51 kB - pdf] JDS - ZO 2 Krupina
05.12.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov [70 kB - pdf] Stredná odborná škola 00159352
05.12.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [391 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
05.12.2011 Kúpna zmluva [145 kB - pdf] Ingrid Kohútová 41652932
05.12.2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [165 kB - pdf] INTERAUDIT Zvolen, s.r.o. 30225841
02.12.2011 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy [149 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ŽIlina 36442151
01.12.2011 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve [41 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45594929
29.11.2011 Dodatok č. 8 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia [53 kB - pdf] FIN.M.O.S.,a.s., Bratislava 35925094
29.11.2011 Nájomná zmluva [893 kB - pdf] Pavel Kvas
29.11.2011 Kúpna zmluva [400 kB - pdf] Vlastimil Brodnianský
28.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [48 kB - pdf] Ing. Gabriela Tvrdošinská
25.11.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo [51 kB - pdf] Jozef Gregáň 34791698
25.11.2011 Dodatok č. 1 ku zmluve o vykonávaní zimnej údržby miestnych komunikácií [42 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 333305781
24.11.2011 Nájomná zmluva [117 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
24.11.2011 Zmluva o dielo [75 kB - pdf] MK hlas, s.r.o. Sabinov 45352305
22.11.2011 Dodatok č. 20 k nájomnej zmluve [40 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
19.11.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [48 kB - pdf] Erik Bačinský
18.11.2011 Zmluva o prevode akcií - dodatok č. 6 [80 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
18.11.2011 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hnuteľného majetku č. 1104/2009 [28 kB - pdf] Jednota dôchodcov na Slovensku 00897019630
18.11.2011 Zmluva o dielo [173 kB - pdf] Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ 31024611
16.11.2011 Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve [115 kB - pdf] Najavo, s.r.o. Košice 31701272
16.11.2011 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. I-548/2010 [51 kB - pdf] Star EU, a.s. Bratislava 36703575
11.11.2011 Dohoda o ukončení výpožičky č. 12421/2011 [30 kB - pdf] Dobrovoľný mestský hasičský zbor Krupina 00320056
10.11.2011 Zmluva o zabezpečení kurzu opatrovania [110 kB - pdf] MISERICORDIA n.o. Čierny Balog 45023085
10.11.2011 Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy č. 24/2010 [61 kB - pdf] Tender Profit, s.r.o. Bratislava 31344917
10.11.2011 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [105 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
08.11.2011 Zmluva o nájme garáže [124 kB - pdf] Ladislav Bahna
04.11.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 11152010-II [467 kB - pdf] Jozef Jombík
03.11.2011 Dohoda o zrušení prílohy č. 8 obchodnej zmluvy č. 606201074 [154 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Bans 36644030
03.11.2011 Zmluva o partnerstve [159 kB - pdf] DAVOS trade - logistics s.r.o. 36048135
03.11.2011 Mandátna zmluva [34 kB - pdf] Ing.arch. Beáta Mikušová, Zvolen 37889681
03.11.2011 Dodatok č. 10 k zmluve 11012009 [375 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
03.11.2011 Zámenná zmluva [1 284 kB - pdf] Xénia Lvomská
28.10.2011 Kúpna zmluva [230 kB - pdf] Jozef Dendiš, Mária Dendišová
26.10.2011 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe [80 kB - pdf] Obchodná akadémia Krupina 00632082
26.10.2011 Zmluva o dielo [104 kB - pdf] Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Zvolen 36636851
25.10.2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [95 kB - pdf] Spolaudit, s.r.o. Považská Bystrica 36306274
21.10.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [49 kB - pdf] Pavel Keľha
20.10.2011 Kúpna zmluva [1 751 kB - pdf] Maroš Kováč
20.10.2011 Nájomná zmluva [1 319 kB - pdf] Roľnícke družstvo Bzovík 00209643
19.10.2011 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu [419 kB - pdf] Enviromentálny fond Bratislava 30796491
11.10.2011 Nájomná zmluva [1 193 kB - pdf] Engin Kreci - Paradiso 37426753
11.10.2011 Darovacia zmluva [36 kB - pdf] MUDr. Milan Považan
11.10.2011 Kúpna zmluva [38 kB - pdf] MUDr. Milan Považan
11.10.2011 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [503 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
11.10.2011 Zmluva o zrušení predkupného práva [1 870 kB - pdf] Slovenská republika zastúpená Múzeom vo Sv. Antone 35985135
11.10.2011 Zmluva o dielo [95 kB - pdf] Ing. Michal Miškovič 44811896
10.10.2011 Mandátna zmluva [1 323 kB - pdf] Restado, s.r.o. Bratislava 36726010
08.10.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [388 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
08.10.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [388 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
08.10.2011 Zmluva o pripojení [69 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
08.10.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [717 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
07.10.2011 Dohoda o zrušení prílohy č. 1 obchodnej zmluvy [75 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36644030
07.10.2011 Dohoda o zrušení prílohy č. 14 obchodnej zmluvy [76 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36644030
03.10.2011 Zámenná zmluva [253 kB - pdf] Milan Križan, Jana Križanová
03.10.2011 Dohoda o ukončení nájmu [39 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
03.10.2011 Zmluva o dielo [468 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
03.10.2011 Dodatok č. 19 k nájomnej zmluve [53 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
02.10.2011 Dodatok č. 18 v zmysle nájomnej zmluvy [1 013 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
30.09.2011 Nájomná zmluva [66 kB - pdf] Jozef Orem
30.09.2011 Zmluva o nájme garáže [1 529 kB - pdf] Jozef Palčovič - MALOB
26.09.2011 Zmluva o dielo [547 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
23.09.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo [62 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
22.09.2011 Zmluva o zabezpečení reklamy [58 kB - pdf] Wittur, s.r.o. Krupina 43921540
22.09.2011 Nájomná zmluva [125 kB - pdf] Peter Krilek 37818848
22.09.2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 11242010 [359 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
21.09.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [51 kB - pdf] Royal Team Krupina
19.09.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo [95 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
19.09.2011 Nájomná zmluva [2 244 kB - pdf] Nemocenská BB s. r. o. Banská Bystrica 36661511
19.09.2011 Zmluva o odovzdaní majetku mesta [1 162 kB - pdf] Mestské kultúrne stredisko Krupina 35996293
16.09.2011 Zmluva o reklame [79 kB - pdf] Motor-Car Zvolen, s.r.o. 36768762
16.09.2011 Zmluva o dielo [176 kB - pdf] MRAMOR, s.r.o. 00893765
15.09.2011 Zmluva o poskytnutí reklamnej plochy [40 kB - pdf] Pharm Dr. Zsolt Gyerpál 34789910
15.09.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [53 kB - pdf] MJC, s.r.o. Krupina 36683523
14.09.2011 Mandátna zmluva [83 kB - pdf] eR STAR, s.r.o. Banská Bystrica 36648752
13.09.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [49 kB - pdf] Jaroslav Slámka
13.09.2011 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu [1 074 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
12.09.2011 Zmluva o dielo [81 kB - pdf] eR STAR, s.r.o. Banská Bystrica 36648752
12.09.2011 Zmluva o dielo [120 kB - pdf] eR STAR, s.r.o. Banská Bystrica 36648752
12.09.2011 Zmluva o zabezpečení obstarania územnoplánovacej dokumentácie [74 kB - pdf] eR STAR, s.r.o. Banská Bystrica 36648752
12.09.2011 Nájomná zmluva [1 040 kB - pdf] Ing. Jaroslava Uramová
09.09.2011 Dohoda o prevode telefónneho čísla [164 kB - pdf] LOM a SLUŽBY, s.r.o. 36716774
08.09.2011 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [58 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 333305781
05.09.2011 Dodatok č. 9 k zmluve 11012009 [330 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
03.09.2011 Dodatok č. 2 k zmluve 11242010 [369 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
31.08.2011 Kúpna zmluva [1 106 kB - pdf] Jakupi Dževadi
25.08.2011 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení zimnej údržby ciest [40 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
24.08.2011 Zmluva o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi [63 kB - pdf] Denis Balko Kovex - Krupina 45719730
22.08.2011 Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností k územnému rozhodnutiu pre stavbu Krupina - kanalizácia a ČOV [133 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36056006
22.08.2011 Mandátna zmluva [91 kB - pdf] Ing.arch. Beáta Mikušová 37889681
22.08.2011 Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností investora [1 280 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36056006
22.08.2011 Zámenná zmluva [1 032 kB - pdf] Vladimír Brodniansky
18.08.2011 Zmluva o dielo [56 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
09.08.2011 Kúpna zmluva [1 210 kB - pdf] Mgr. Martin Rondík
05.08.2011 Zmluva o dielo [929 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica, a.s. 36018741
03.08.2011 Zmluva o nájme garáže [1 652 kB - pdf] Michal Debnárik
03.08.2011 Zmluva o nájme garáže [1 614 kB - pdf] Ján Krnáč
28.07.2011 Zmluva o pripojení [573 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. Bratislava 35763469
22.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [259 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.07.2011 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [280 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
20.07.2011 Zmluva o pripojení [87 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.07.2011 Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o pripojení [461 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
18.07.2011 Nájomná zmluva [863 kB - pdf] Ján Svitka
16.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [50 kB - pdf] Juraj Alakša
14.07.2011 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva na obec [150 kB - pdf] SR - Slovenský pozemkový fond 17335345
08.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [54 kB - pdf] Špeciálna základná škola Krupina 35984473
08.07.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [50 kB - pdf] Ján Francisty
06.07.2011 Nájomná zmluva [1 270 kB - pdf] Agrochov, s.r.o. Krupina 31601898
04.07.2011 Dodatok č. 8 k zmluve 11012009 [476 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
29.06.2011 Dohoda o uznaní záväzku [130 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
28.06.2011 Zmluva o nájme garáže [1 004 kB - pdf] Nemocenská BB s. r. o. Banská Bystrica 36661511
28.06.2011 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [1 759 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36056006
28.06.2011 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena [1 645 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36056006
28.06.2011 Dodatok č. 2 k zmluve 12/2005 [478 kB - pdf] AUTO ŠPORT - Ján Sloboda 46204768
24.06.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 13200/2011 [364 kB - pdf] PD-MEFA, Krupina 31605109
24.06.2011 Nájomná zmluva [2 092 kB - pdf] PD-MEFA, Krupina 31605109
24.06.2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1580/2011 [339 kB - pdf] Nemocenská BB s. r. o. Banská Bystrica 36661511
24.06.2011 Zmluva o nájme garáže [1 189 kB - pdf] Dopravná zdravotná služba, B. Bystrica 35847271
24.06.2011 Zmluva o dielo [55 kB - pdf] Ľubomír Dado, Krupina 34788905
16.06.2011 Dodatok č. 2 ku zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu [41 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
15.06.2011 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke [119 kB - pdf] VÚB, a.s. Bratislava 31320155
15.06.2011 Zmluva o termínovanom úvere [1 052 kB - pdf] VÚB, a.s. Bratislava 31320155
13.06.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 11152010 [439 kB - pdf] Emília Spodniaková, Ján Spodniak
09.06.2011 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [30 kB - pdf] František Haala
06.06.2011 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku [69 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
03.06.2011 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 11017/2011 [354 kB - pdf] MUDr. Eva Jankechová
03.06.2011 Kúpna zmluva [1 449 kB - pdf] Ľubomír Dado, Anna Dadová
03.06.2011 Kúpna zmluva a zmluva o zrušení vecného bremena [2 100 kB - pdf] Ing. Peter Kapusta, Ing. Elena Kapustová
02.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [51 kB - pdf] Obchodná akadémia Krupina 00632082
02.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [51 kB - pdf] Gymnázium A. Sládkoviča 00160644
02.06.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie [56 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31938817
02.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb [433 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
02.06.2011 Zmluva o poskytovaní služieb [433 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
01.06.2011 Kúpna zmluva [1 531 kB - pdf] Vladimír Gregáň
30.05.2011 Kúpna zmluva [252 kB - pdf] Ing. Andrej Alakša, Mgr. Adriána Alakšová
25.05.2011 Zmluva o dodávke plynu [68 kB - pdf] Businesss Commercial Finance, s.r.o., Banská Bystrica 36597007
25.05.2011 Darovacia zmluva [68 kB - pdf] Jaroslav Vlachovský, Dáša Kubicová
23.05.2011 Zmluva o postúpení pohľadávky [99 kB - pdf] EASTFIN, s.r.o. Nitra 44956703
23.05.2011 Zmluva o výpožičke [73 kB - pdf] Dobrovoľný mestský hasičský zbor Krupina 00320056
23.05.2011 Nájomná zmluva [764 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
18.05.2011 Zmluva o poskytnutí transferu [47 kB - pdf] Jana Golisová
18.05.2011 Dodatok č. 17 v zmysle nájomnej zmluvy [348 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
17.05.2011 Zmluva o vykonaní prác [68 kB - pdf] Viera Kučerova - KOMA, Zvolen 45913471
16.05.2011 Dodatok č. 1 ku zmluve o budúcej kúpnej zmluve [49 kB - pdf] Róbert Lauko
16.05.2011 Dodatok č. DZ221101206100101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012061001 [3 830 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
13.05.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 [187 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
13.05.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 [187 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
13.05.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2011 [188 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
06.05.2011 Kúpna zmluva [193 kB - pdf] Štefan Ondriska, Eva Ondrisková
06.05.2011 Zmluva o dielo [133 kB - pdf] Jozef Košút 14444682
06.05.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 11242010 [333 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
06.05.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [144 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
06.05.2011 Zmluva o pripojení [77 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
26.04.2011 Kúpna zmluva [224 kB - pdf] Milan Kováč
26.04.2011 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe [105 kB - pdf] SPŠ S. Mikovíniho B. Štiavnica
21.04.2011 Zmluva o pripojení [77 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
21.04.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [150 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
21.04.2011 Zmluva o pripojení [76 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
21.04.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [150 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
21.04.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [149 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
21.04.2011 Zmluva o pripojení [76 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
20.04.2011 Zmluva o poskytnutí transferu [49 kB - pdf] Tomáš Hronček
17.04.2011 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
16.04.2011 Zmluva o poskytnutí transferu [54 kB - pdf] Cyklistický klub 35655488
16.04.2011 Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe [80 kB - pdf] Obchodná akadémia Krupina 00632082
15.04.2011 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [97 kB - pdf] Spolaudit, s.r.o. Považská Bystrica 36306274
13.04.2011 Nájomná zmluva [56 kB - pdf] Katarína Konôpková, Pavel Konôpka
07.04.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov [161 kB - pdf] MUDr. Eva Jankechová
04.04.2011 Dodatok č. 4 k zmluve 11212010 [715 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45595929
04.04.2011 Licenčná zmluva [121 kB - pdf] eSlovensko 37832069
04.04.2011 Protokol o vadách [272 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45594929
04.04.2011 Odovzdávací a preberací protokol [132 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45594929
04.04.2011 Zmluva o dodávke tepla [437 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
04.04.2011 Podrobný rozpis hovorov v elektronickej forme a Súhrnná faktúra [60 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
04.04.2011 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [36 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
04.04.2011 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [31 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
04.04.2011 Dohoda o ukončení poskytovania úhrady ekonomicky oprávnených nákladov [56 kB - pdf] Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina 00648523
04.04.2011 Odovzdávací a preberací protokol [1 680 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45594929
25.03.2011 Dodatok č. 13 k nájomnej zmluve [39 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
25.03.2011 Dodatok č. 16 k nájomnej zmluve [39 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
25.03.2011 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov [48 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
25.03.2011 Dodatok č. 10 k mandátnej zmluve [37 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
25.03.2011 Dodatok č. 7 k zmluve 11012009 [314 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
24.03.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 45/2006 [70 kB - pdf] Ivan Zelenay - Duo Creative 35106182
24.03.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 44/2006 [51 kB - pdf] Ivan Zelenay - Duo Creative 35106182
17.03.2011 Dodatok k nájomnej zmluve č. 1580/2011 [41 kB - pdf] Nemocenská BB s. r. o. Banská Bystrica 36661511
17.03.2011 Nájomná zmluva [113 kB - pdf] Nemocenská BB s. r. o. Banská Bystrica 36661511
17.03.2011 Kúpna zmluva [52 kB - pdf] UCB Servis spol. s.r.o. Dopravná zdravotná služba Bratislava 35847271
15.03.2011 Dodatok ku kúpnej zmluve [1 030 kB - pdf] GastroRex s.r.o. Mlynské Luhy 37583052
15.03.2011 Dodatok ku kúpnej zmluve [619 kB - pdf] Najavo s.r.o. Košice 31701272
07.03.2011 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [127 kB - pdf] GEO Hanišberg s. r. o. 36869937
07.03.2011 Kúpna zmluva [91 kB - pdf] Ing. Andrej Alakša, Mgr. Adriána Alakšová
07.03.2011 Zmluva o dielo [304 kB - pdf] Ing.arch.Peter Nižňanský, Ing.arch.Adriana Zorvanová, Ing. I 34542825 400448
07.03.2011 Nájomná zmluva [89 kB - pdf] GEO Hanišberg s. r. o. 36869937
07.03.2011 Zmluva o budúcej Kúpnej zmluve [93 kB - pdf] GEO Hanišberg s. r. o. 36869937
05.03.2011 Zmluva o pripojení [46 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
05.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [317 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
03.03.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [147 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
03.03.2011 Zmluva o pripojení [55 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
02.03.2011 Zmluva o pripojení [46 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [201 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [341 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [199 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [341 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [338 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [339 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dodatok k zmluve o NFP [142 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
01.03.2011 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení [154 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
01.03.2011 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o pripojení [154 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
28.02.2011 Zmluva o zabezpečovaní úloh koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [36 kB - pdf] Marcela Oremová 44139594
28.02.2011 Zámenná zmluva [156 kB - pdf] Vladimír Slávik
28.02.2011 Dodatok č. 1 - dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy [40 kB - pdf] Slovenská geologická, a.s. Gbely 36224928
28.02.2011 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve [41 kB - pdf] Slovenská geologická, a.s. Gbely 36224928
24.02.2011 Zmluva o spolupráci [181 kB - pdf] Liga proti rakovine SR 00641219
17.02.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 1/2006 [47 kB - pdf] Rastislav Valach - RAVAFOL 40542858
14.02.2011 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [30 kB - pdf] Anna Štíborová
14.02.2011 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve [344 kB - pdf] ISPA, s.r.o. Bratislava 31328717
14.02.2011 Dodatok č. 1 k zmluve 9/2008 [287 kB - pdf] COOP Jednota Krupina 00169021
14.02.2011 Dodatok č. 5 k zmluve 11012009 [351 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
11.02.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [348 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
11.02.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [340 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
11.02.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [344 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
11.02.2011 Dodatok k zmluve o pripojení [347 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
07.02.2011 Dodatok č. 1 - dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy [46 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
07.02.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práva poľovníctva [59 kB - pdf] Poľovnícke združenie JAVOR 31921175
07.02.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práva poľovníctva [51 kB - pdf] Poľovnícke združenie KUKUČKA
03.02.2011 Kúpna zmluva [311 kB - pdf] Juraj Marcinek, Emil Wolfert
03.02.2011 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom [123 kB - pdf] Zberné suroviny a.s. Žilina 35701986
03.02.2011 Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností [71 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
28.01.2011 Zmluva o pripojení [53 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
28.01.2011 Zmluva o prevode telefónneho čísla [157 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
26.01.2011 Zmluva o dielo [1 983 kB - pdf] I.K.M. Reality - Staving Banská Bystrica 36018741
24.01.2011 Výpoveď nájomného vzťahu [42 kB - pdf] František Chlepko, Mária Chlepková
10.01.2011 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [25 kB - pdf] Vladimír Gregáň Svietidlá 31024611
10.01.2011 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [27 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
05.01.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o postúpení práva poľovníctva [53 kB - pdf] Poľovnícke združenie HUBERT 00792213
05.01.2011 Nájomná zmluva [137 kB - pdf] Ing. Albert Macko
03.01.2011 Zmluva o dielo [139 kB - pdf] ATELIER TV s.r.o., Krupina 44180101
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59