Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2020

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2020 Dohoda podľa § 12 o pomoci v hmotnej núdzi [145 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536
31.12.2020 Dohoda podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi [195 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536
31.12.2020 Dohoda podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi [177 kB - pdf] Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536
31.12.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [978 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.12.2020 Kolektívna zmluva [99 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [2 545 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
31.12.2020 Nájomná zmluva [468 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
31.12.2020 Nájomná zmluva [300 kB - pdf] Roľnícke družstvo Bzovík 00209643
22.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [911 kB - pdf] Obec Terany 00320323
22.12.2020 Nájomná zmluva [245 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o. 45672695
21.12.2020 Zmluva o dielo [329 kB - pdf] GRD, s.r.o. 31645399
15.12.2020 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [973 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
14.12.2020 Zmlva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
14.12.2020 Zmlva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča 37898795
11.12.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci [4 140 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
09.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku [114 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
09.12.2020 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb [613 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
07.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [201 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35644488
07.12.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov [416 kB - pdf] Harmónia SCM s.r.o. 47483551
07.12.2020 Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien [5 553 kB - pdf] Štatistický úrad SR 00166197
07.12.2020 Kúpna zmluva [319 kB - pdf] Štefan Lukáč
07.12.2020 Zmluva o úvere [3 604 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
07.12.2020 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [47 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
04.12.2020 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve [103 kB - pdf] Nemocnica AGEL Zvolen a.s. 45594929
03.12.2020 Zmluva o spolupráci [4 396 kB - pdf] Metodicko-pedagogické centrum 00164348
03.12.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve [311 kB - pdf] GynVi s.r.o. 47996005
02.12.2020 Zmluva o výpožičke [102 kB - pdf] Štatistický úrad SR 00166197
01.12.2020 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [43 kB - pdf] CROPFARM s.r.o. 46221760
30.11.2020 Kúpna zmluva [244 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
30.11.2020 Zmluva o výpožičke [269 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
30.11.2020 Zmluva o výpožičke [275 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
26.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [989 kB - pdf] Obec Sucháň 00319589
26.11.2020 Zmluva o sponzorstve [61 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
26.11.2020 Zmluva o sponzorstve [61 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
25.11.2020 Kúpna zmluva [156 kB - pdf] Marián Fabian
25.11.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena [335 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
23.11.2020 Zmluva o dielo [1 872 kB - pdf] DEGOM s.r.o. 52493091
20.11.2020 Zámenná zmluva [340 kB - pdf] Kazimír Filuš
19.11.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [199 kB - pdf] Atletický klub Krupina, o.z. 50592068
19.11.2020 Kúpna zmluva [137 kB - pdf] MUDr. Oľga Reháková, Mgr. Eva Rollerová, PhD.
19.11.2020 Kúpna zmluva [587 kB - pdf] ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264
18.11.2020 Nájomná zmluva [170 kB - pdf] Peter Ruman
11.11.2020 Zmluva o poskytovaní služieb [1 016 kB - pdf] VIAKORP s.r.o. 50228455
09.11.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [745 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
09.11.2020 Nájomná zmluva [293 kB - pdf] Kazimír Filuš
09.11.2020 Dodatok č. 36 k Nájomnej zmluve [95 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
04.11.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [1 025 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
02.11.2020 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy [114 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o. 36027278
28.10.2020 Zmluva o dielo [2 758 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
28.10.2020 Zmluva o dielo [973 kB - pdf] RENOVIA s.r.o. 31627684
27.10.2020 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému [288 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
26.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [192 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
19.10.2020 Darovacia zmluva [65 kB - pdf] Bc. Ivan Sedmák
16.10.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku [116 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
12.10.2020 Zmluva o dielo [1 333 kB - pdf] Super Záhrada s.r.o. 52330559
12.10.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [1 411 kB - pdf] Obec Pliešovce 00320170
08.10.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [746 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [653 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
06.10.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] TJ-ŠK Krupina - Volejbalový klub 00592552
06.10.2020 Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu [2 164 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
06.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci [81 kB - pdf] Ministerstvo financií SR 00151742
22.09.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Svetlana Ďuricová
21.09.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku [75 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
14.09.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí vysielacieho času a súvisiacich služieb v káblovej televízii pre Mesto Krupina [66 kB - pdf] Atelier TV spol. s.r.o. 44180101
14.09.2020 Zmluva o vzájomnej spolupráci [129 kB - pdf] Centrum právnej pomoci 30798841
10.09.2020 Zmluva o dielo [327 kB - pdf] Ing. arch. Vladimír Hrdý, autorizovaný architekt 139583348
09.09.2020 Zmluva o reklame [60 kB - pdf] Ľubomír Lapin, a.s. 50787446
07.09.2020 Zmluva o dielo [88 kB - pdf] Štefan Šafárik
04.09.2020 Zmluva o dielo [631 kB - pdf] Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ 31024611
31.08.2020 Licenčná zmluva [124 kB - pdf] Wander Book s.r.o. 07662301
31.08.2020 Rámcová zmluva o spoločnom postupe a vzájomnej spolupráci [95 kB - pdf] OZ Túlavá labka 45025142
28.08.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [629 kB - pdf] RENOVIA s.r.o. 31627684
28.08.2020 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [47 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
27.08.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [232 kB - pdf] Marián Kurek
27.08.2020 Kúpna zmluva [255 kB - pdf] Ondrej Mokoš
27.08.2020 Zmluva o dielo [1 664 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
26.08.2020 Zmluva o zrušení vecného predkupného práva [119 kB - pdf] Roffelsen Plastics Slovakia, s.r.o. 36543667
25.08.2020 Kúpna zmluva [237 kB - pdf] Ľuboš Milčík
20.08.2020 Kúpna zmluva [268 kB - pdf] Ing. Milan Baculík, Ing. Elena Baculíková
18.08.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [514 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
18.08.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [748 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.08.2020 Zmluva o dielo [565 kB - pdf] Michal Hikl - MJOLMI 47328584
13.08.2020 Zmluva o budúcej zmluve [143 kB - pdf] Stredoslovenská distribučná, a.s. 36442151
12.08.2020 Dodatok č. 32 k poistnej zmluve [362 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
10.08.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb [246 kB - pdf] Ing. Milota Antalová 53163494
10.08.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [237 kB - pdf] Štefánia Prokajová
10.08.2020 Kúpna zmluva [52 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
07.08.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [600 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
06.08.2020 Zmluva o dielo [958 kB - pdf] RENOVIA s.r.o. 31627684
05.08.2020 Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti [109 kB - pdf] MVDr. Peter Holent 30230519
05.08.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [235 kB - pdf] Mária Ľuptáková
04.08.2020 Darovacia zmluva [127 kB - pdf] Národná banka Slovenska 30844789
04.08.2020 Zmluva o dielo [62 kB - pdf] Bc. Nikola Kunzová
03.08.2020 Nájomná zmluva [171 kB - pdf] Poľnoprodukt Krzysztof Florek 10918094
23.07.2020 Zmluva o dielo [602 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
21.07.2020 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [303 kB - pdf] Agrochov s.r.o. 31601898
17.07.2020 Zmluva o dielo [448 kB - pdf] ZAVLAHY, s.r.o. 46289984
17.07.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [464 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.07.2020 Darovacia zmluva [61 kB - pdf] Vladimír Packa
15.07.2020 Zmluva o dielo [609 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
14.07.2020 Kúpna zmluva [199 kB - pdf] Ing. Adrián Macko
13.07.2020 Zmluva o výpožičke [116 kB - pdf] Mgr. Art. Katarína Vavrová
10.07.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [875 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.07.2020 Dohoda o prevode telefónneho čísla [260 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.07.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [745 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.06.2020 Dodatok č. 31 k poistnej zmluve [330 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s 31595545
29.06.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [339 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
25.06.2020 Zmluva o dielo [1 905 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
24.06.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Lucia Gebora 51643693
23.06.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [282 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
15.06.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [10 010 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
15.06.2020 Dohoda o prevode telefónneho čísla [261 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
10.06.2020 Darovacia zmluva [138 kB - pdf] Nadácia Pontis 31784828
01.06.2020 Rámcová kúpna zmluva [310 kB - pdf] Nunofia s.r.o. 48170160
01.06.2020 Dohoda o prevode telefónneho čísla [260 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.06.2020 Dohoda o prevode telefónneho čísla [465 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
01.06.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [746 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
14.05.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [80 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
13.05.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [439 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
12.05.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena [438 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
05.05.2020 Zmluva o dielo [429 kB - pdf] Veríme v Zábavu, s.r.o. 46167145
05.05.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [236 kB - pdf] Júlia Fabianová
05.05.2020 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby [238 kB - pdf] Mária Krajčová
30.04.2020 Zmluva o úvere [1 717 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
28.04.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie [535 kB - pdf] Obec Senohrad 00320324
20.04.2020 Darovacia zmluva [184 kB - pdf] Telovýchovná jednota - Športové kluby Krupina 00592552
07.04.2020 Zmluva o dielo [1 365 kB - pdf] Zmluva o dielo 34788905
07.04.2020 Zmluva o dielo [1 738 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
07.04.2020 Zmluva o zriadení vecného bremena [309 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
03.04.2020 Zmluva o dielo [7 555 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
03.04.2020 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [209 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
03.04.2020 Mandátna zmluva [733 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP - PROJEKT 34789201
02.04.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [202 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
01.04.2020 Kúpna zmluva [312 kB - pdf] Miroslav Trebula, Anna Trebulová
30.03.2020 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve [66 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
30.03.2020 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [69 kB - pdf] Ján Svitka
27.03.2020 Dodatok č. 34 k Nájomnej zmluve [113 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
27.03.2020 Nájomná zmluva [220 kB - pdf] PD-MEFA s.r.o. 31605109
27.03.2020 Zmluva o dielo [3 197 kB - pdf] STRABAG s.r.o. 17317282
27.03.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov [1 273 kB - pdf] NATUR-PACK, a.s. 35979798
25.03.2020 Kúpna zmluva [263 kB - pdf] Lukáš Mikula, Mgr. Slavomíra Mikulová
25.03.2020 Kúpna zmluva [310 kB - pdf] Pavel Štímel, Mgr. Lýdia Štímelová
20.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [265 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
18.03.2020 Zmluva o dielo [71 kB - pdf] Marta Čunderlíková - MARTEX 40543129
16.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [121 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
16.03.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [120 kB - pdf] Mesto Šahy 00307513
13.03.2020 Kúpna zmluva [109 kB - pdf] Obec Uhorské 00316504
12.03.2020 Zmluva o výpožičke [134 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum 35984953
12.03.2020 Kúpna zmluva [47 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
11.03.2020 Zmluva o sponzorstve [53 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
09.03.2020 Zmluva o sponzorstve [56 kB - pdf] Waldemar Kleniar AURELIA 17992681
09.03.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [727 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.03.2020 Zmluva o dielo [1 205 kB - pdf] PLAST-TREND, s.r.o. 36619124
28.02.2020 Darovacia a licenčná zmluva [72 kB - pdf] Mgr. Art. Katarína Vavrová
27.02.2020 Kúpna zmluva [307 kB - pdf] Jozef Šuta
27.02.2020 Zmluva o spolupráci [526 kB - pdf] Implementačná agentúra MPSVaR 30854687
26.02.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie [409 kB - pdf] Slovenský futbalový zväz 00687308
26.02.2020 Zmluva o poskytovaní služieb [402 kB - pdf] Euro Dotácie, a.s. 36438766
26.02.2020 Kúpna zmluva [298 kB - pdf] Martin Dendiš, Miroslava Dendišová
25.02.2020 Kúpna zmluva [34 kB - pdf] Igor Janota
25.02.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [954 kB - pdf] MPSVaR Slovenskej republiky 00681156
19.02.2020 Zmluva o dielo [72 kB - pdf] Milan Zacha Kučera
17.02.2020 Zmluva o realizácii národného športového projektu [551 kB - pdf] Slovenský atletický zväz 36063835
17.02.2020 Kúpna zmluva [320 kB - pdf] Alakša Jozef, Alakšová Anna
17.02.2020 Kúpna zmluva [292 kB - pdf] Ivan Jozef, Ivanová Katarína
17.02.2020 Kúpna zmluva [547 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
17.02.2020 Uznanie dlhu a dohoda o jeho splatení [89 kB - pdf] GEO Hanišberg s.r.o. 36869937
11.02.2020 Zmluva o humanitárnej zbierke [458 kB - pdf] HUMANA People to People Slovakia o.z. 42065534
07.02.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [461 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
04.02.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [120 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
04.02.2020 Zmluva o poskytnutí podpory [1 128 kB - pdf] Slovenská agentúra životného prostredia 00626031
04.02.2020 Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov [384 kB - pdf] Euro Dotácie, a.s. 36438766
03.02.2020 Zmluva o dielo [85 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
31.01.2020 Kúpna zmluva [433 kB - pdf] Miroslav Pálka
30.01.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [115 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
30.01.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [117 kB - pdf] Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina, n.o. 37954202
30.01.2020 Zmluva o výpožičke [189 kB - pdf] Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006
28.01.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [742 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
22.01.2020 Zmluva o poskytovaní služieb [371 kB - pdf] Euro Dotácie, a.s. 36438766
22.01.2020 Zámenná zmluva [372 kB - pdf] Emília Lendvayová, Anna Lendvayová
21.01.2020 Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami [151 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
21.01.2020 Dodatok č. 33 k Zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [100 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
20.01.2020 Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve [103 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
20.01.2020 Dodatok č. 35 k Nájomnej zmluve [140 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
20.01.2020 Zámenná zmluva [335 kB - pdf] Peter Frčka
16.01.2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [988 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
16.01.2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov [151 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50