Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2012

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2012 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2012 [20 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
31.12.2012 Dohoda o zrušení Zmluvy o prevádzkovaní Zberného dvora [60 kB - pdf] Marius Pedersen a. s. 34115901
28.12.2012 Nájomná zmluva [173 kB - pdf] Jozef Vyletel 34789367
28.12.2012 Nájomná zmluva [229 kB - pdf] CROPFARM, s.r.o. 46221760
28.12.2012 Nájomná zmluva [162 kB - pdf] IMMO-FINANZ HOLDING 44644167
28.12.2012 Nájomná zmluva [153 kB - pdf] PZ Kukučka 31921183
28.12.2012 Nájomná zmluva [180 kB - pdf] Richard Bradáč
28.12.2012 Nájomná zmluva [147 kB - pdf] Milan Šprla
28.12.2012 Nájomná zmluva [169 kB - pdf] Radoslav Pakši 37816845
21.12.2012 Nájomná zmluva [153 kB - pdf] Juraj Boháčik 17997330
21.12.2012 Nájomná zmluva [126 kB - pdf] Dominika Darnadiová 42299721
21.12.2012 Kúpna zmluva [79 kB - pdf] Ján Grnáč
18.12.2012 Kúpna zmluva [108 kB - pdf] Štefan Vozár, Jolana Vozárová
18.12.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena [228 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
17.12.2012 Kúpna zmluva [111 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
14.12.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [61 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
14.12.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [80 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
13.12.2012 Zmluva o dielo [108 kB - pdf] Juraj Frčka UNC 060 - práce a služby 40541681
11.12.2012 Dohoda o úhrade časti vzniknutej straty [203 kB - pdf] Slovenská autobusová doprava, a.s. 36054666
05.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [44 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
05.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na výkon zimnej služby [46 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
05.12.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na výkon zimnej služby [50 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
04.12.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov [75 kB - pdf] Stredná odborná škola, Krupina 00159352
03.12.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [40 kB - pdf] Ján Spodniak
29.11.2012 Nájomná zmluva [129 kB - pdf] Pavel Kocka - PMKP Autotransport 34788212
26.11.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 2/2012/C [119 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
23.11.2012 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie [87 kB - pdf] KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545
20.11.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2012/OVZP [40 kB - pdf] Jozef Gregáň 34791698
19.11.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [42 kB - pdf] RSDr. Marian Vazan
19.11.2012 Kúpna zmluva [72 kB - pdf] Dana Cibuľová
16.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [907 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
16.11.2012 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [526 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
16.11.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [201 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
16.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [909 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
16.11.2012 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [553 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
13.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [175 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
13.11.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [174 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
13.11.2012 Darovacia zmluva [228 kB - pdf] Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351
08.11.2012 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve 2/2003 [39 kB - pdf] Hydinárska farma - PAKŠI 37816845
07.11.2012 Zmluva o výpožičke [72 kB - pdf] Jarmila Kikinderová
07.11.2012 Dodatok č. 4 k zmluve o prevode správy majetku mesta [104 kB - pdf] Základná umelecká škola v Krupine 37831682
07.11.2012 Dodatok č. 4 k zmluve o prevode správy majetku mesta [102 kB - pdf] Domček - CVČ Krupina 37830783
07.11.2012 Dodatok č. 4 k zmluve o prevode správy majetku mesta [107 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
07.11.2012 Dodatok č. 4 k zmluve o prevode správy majetku mesta [107 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
06.11.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [43 kB - pdf] Mgr. Viera Kulichová
30.10.2012 Kúpna zmluva [122 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.10.2012 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [92 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.10.2012 Zmluva o výpožičke [71 kB - pdf] Jozef Kollárik
25.10.2012 Zámenná zmluva [151 kB - pdf] Jozef Alakša
24.10.2012 Zmluva o nájme nehnuteľností [131 kB - pdf] Pavel Vyletel
17.10.2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [39 kB - pdf] Michal Viktor
12.10.2012 Zmluva o dielo [401 kB - pdf] DEIS s.r.o. 31580335
11.10.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [38 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
09.10.2012 Dodatok č. 23 k nájomnej zmluve [60 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
09.10.2012 Nájomná zmluva [104 kB - pdf] ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica 31600891
05.10.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu [165 kB - pdf] Vlasta Baranová
05.10.2012 Darovacia zmluva [92 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
04.10.2012 Kúpna zmluva [148 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
01.10.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 [295 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
01.10.2012 Kúpna zmluva [116 kB - pdf] Anna Siváková
01.10.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 [212 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
01.10.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 [226 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
28.09.2012 Nájomná zmluva [69 kB - pdf] IMMO-FINANZ HOLDING 44644167
25.09.2012 Kúpna zmluva [106 kB - pdf] Alfréd Juríček
25.09.2012 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Ľubomír Lapin 37590022
25.09.2012 Sponzorská zmluva [72 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
25.09.2012 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] JM-EDEN, s.r.o. 34789871
25.09.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [77 kB - pdf] Základná škola E.M. Šoltésovej 37830813
25.09.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [62 kB - pdf] Mestské kultúrne stredisko 35996293
25.09.2012 Zmluva o reklame [63 kB - pdf] Róbert Jurových - NIKARA 30450365
19.09.2012 Kúpna zmluva [146 kB - pdf] Eurovia - Kameňolomy, s.r.o. 36574988
19.09.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [46 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
12.09.2012 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby [1 148 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
11.09.2012 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [39 kB - pdf] Robus, s.r.o. 33305781
11.09.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [94 kB - pdf] Pavel Rybár F Company 44202563
11.09.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [150 kB - pdf] Domček - CVČ 37830783
11.09.2012 Zmluva o zabezpečení reklamy [82 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
07.09.2012 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke [41 kB - pdf] Anna Kmecová
07.09.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [57 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
07.09.2012 Protokol o bezodplatnom prevode správy majetku mesta [58 kB - pdf] Základná škola J.C. Hronského 37833758
07.09.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [170 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
07.09.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [42 kB - pdf] Ľubomír Kohút
07.09.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [37 kB - pdf] Martin Vician
24.08.2012 Zmluva o reklame [71 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
16.08.2012 Zmluva o výpožičke [64 kB - pdf] Jana Parillová
13.08.2012 Príloha č. 6 k obchodnej zmluve [63 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 36644030
10.08.2012 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora [431 kB - pdf] Marius Pedersen, a. s., Trenčín 34115901
07.08.2012 Zmluva o poskytnutí grantu [1 328 kB - pdf] Nadácia PONTIS 31784828
03.08.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke [71 kB - pdf] Krajské riditeľstvo PZ v Banskej Bystrici 00735833
03.08.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [35 kB - pdf] Mária Vengrínová
02.08.2012 Zmluva o dielo [179 kB - pdf] ABC - servis, s.r.o. 45274649
02.08.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena in rem [153 kB - pdf] Peter Budvesel
01.08.2012 Kúpna zmluva [186 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
01.08.2012 Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke [46 kB - pdf] Agnesa Gajdošíková
31.07.2012 Dohoda o prevode telefónneho čísla [160 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
30.07.2012 Nájomná zmluva [126 kB - pdf] Branislav Sýkora
30.07.2012 Nájomná zmluva [139 kB - pdf] Mgr. Alžbeta Knappová
24.07.2012 Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve [66 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
23.07.2012 Nájomná zmluva [73 kB - pdf] Stredná odborná škola 00159352
23.07.2012 Zmluva o dielo [184 kB - pdf] ABC - servis, s.r.o. 45274649
23.07.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [195 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
20.07.2012 Zámenná zmluva [123 kB - pdf] Stanislav Šuhajda
19.07.2012 Zmluva o dielo [177 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
19.07.2012 Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla [30 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o., Revúca 36045403
18.07.2012 Kúpna zmluva [140 kB - pdf] Randox, spol. s.r.o. 35743816
17.07.2012 Sponzorská zmluva [54 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o., Revúca 36045403
12.07.2012 Dohoda o ukončení platnosti nájomnej zmluvy [35 kB - pdf] Mestský futbalový klub - strojár Krupina 00592943
10.07.2012 Zmluva o dielo [131 kB - pdf] DOBRÉ OKNO, s.r.o. Zvolen 36634026
03.07.2012 Zmluva o prenájme odpadových nádob na zber komunálneho odpadu [149 kB - pdf] Marius Pedersen, a. s., Trenčín 34115901
02.07.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [120 kB - pdf] TJ ŠK Krupina 00592552
29.06.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [350 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
29.06.2012 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [37 kB - pdf] Ľudová hudba Andreja Sládkoviča
29.06.2012 Dodatok č. 22 k nájomnej zmluve [53 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
28.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [94 kB - pdf] Gymnázium Andreja Sládkoviča Krupina 00160644
28.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [121 kB - pdf] Juraj Alakša
28.06.2012 Zámenná zmluva [117 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpál, Krupina
26.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [150 kB - pdf] Mestské kultúrne stredisko 35996293
26.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [146 kB - pdf] Mestské kultúrne stredisko 35996293
26.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [113 kB - pdf] Obchodná akadémia Krupina 00632082
25.06.2012 Zmluva o výpožičke [75 kB - pdf] Mgr. Stanislav Lendvay
23.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [130 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK
23.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [127 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev Krupina 31938817
22.06.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [44 kB - pdf] Eva Popálená
21.06.2012 Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva [381 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
21.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] HOBBY-AUTO-MOTO klub Krupina 45029601
20.06.2012 Kúpna zmluva [123 kB - pdf] Ján Boďa
18.06.2012 Darovacia zmluva [97 kB - pdf] Marta Machovičová, Kristína Tanečková
18.06.2012 Kúpna zmluva [96 kB - pdf] Ing. Jaromír Macoška, Ing. Andrea Macošková
12.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [125 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
12.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [102 kB - pdf] Royal Team Krupina
12.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [99 kB - pdf] Ján Francisty
12.06.2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [35 kB - pdf] Elena Vištiaková
12.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [514 kB - pdf] Dom sociálnych služieb Krupina n.o. 45735620
11.06.2012 Kúpna zmluva [108 kB - pdf] Milan Selecký
07.06.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [61 kB - pdf] Tomáš Hronček
07.06.2012 Nájomná zmluva [121 kB - pdf] Ondrej Mokoš, Anna Mokošová
06.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [73 kB - pdf] Domov sociálnych služieb NÁDEJ, Krupina 37954202
06.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [64 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
06.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 [201 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
04.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [333 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava 00681156
04.06.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [38 kB - pdf] Barbora Vyletelová
31.05.2012 Dohoda o zrušení príloh č. 1,2,4, k Zmluve č. 606201161 [626 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Bans 36644030
30.05.2012 Darovacia zmluva [80 kB - pdf] Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 31320155
30.05.2012 Dodatok č. 1 [33 kB - pdf] Anton Dado
30.05.2012 Zámenná zmluva [148 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
29.05.2012 Dohoda o ukončení zmluvy [26 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
28.05.2012 Dodatok č. 2 k zmluve [104 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
28.05.2012 Dodatok č. 1 k zmluve [57 kB - pdf] Mestský podnik služieb s.r.o., Krupina 36027278
28.05.2012 Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva [343 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
21.05.2012 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve [80 kB - pdf] Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
21.05.2012 Komisionárska zmluva [139 kB - pdf] Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava 31396674
21.05.2012 Dohoda o ukončení Zmluvy [51 kB - pdf] Združenie obcí na separáciu odpadu SEZA, Sliač 37950576
11.05.2012 Dodatok č. 4 v úplnom znení nájomnej zmluvy č. 10/2005 [63 kB - pdf] Pavel Rybár F Company, Devičie 44202563
07.05.2012 Zmluva o dodávke plynu [1 264 kB - pdf] Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 35815256
07.05.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Krupina [77 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Bans 36644030
23.04.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o diele na výkon stavebného dozoru [531 kB - pdf] Gajdoš Consulting Engineers, s.r.o. Zvolen 36636851
23.04.2012 Zmluva o dielo [1 874 kB - pdf] ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica 31600891
23.04.2012 Zmluva o výpožičke [60 kB - pdf] Erika Filipová, Hontianske Nemce
23.04.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR na rok 2012 [330 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
20.04.2012 Nájomná zmluva [490 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
20.04.2012 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve [453 kB - pdf] Marius Pedersen, a. s. 34115901
20.04.2012 Dodatok č. 1/2012 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov [72 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513
17.04.2012 Dohoda o urovnaní [104 kB - pdf] Bela, s.r.o. Krupina 36024864
17.04.2012 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve [101 kB - pdf] Bela, s.r.o. Krupina 36024864
17.04.2012 Dodatok k zmluve č. 100/2012/EOD [836 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
17.04.2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [230 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270
13.04.2012 Zmluva o dielo [123 kB - pdf] MRL staving, s.r.o. Krupina 45388857
12.04.2012 Zmluva o výpožičke [55 kB - pdf] Agnesa Gajdošíková
10.04.2012 Zámenná zmluva [183 kB - pdf] Kazimír Filuš, Mária Filušová
03.04.2012 Nájomná zmluva [191 kB - pdf] Nábytok Mudrák, s.r.o. Krupina 46529276
29.03.2012 Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve č. 11242010 [55 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
27.03.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kopírovacieho zariadenia [490 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kopírovacieho zariadenia [492 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kopírovacieho zariadenia [488 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme kopírovacieho zariadenia [480 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Nájomná zmluva - kopírovacie zariadenie [415 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Nájomná zmluva - kopírovacie zariadenie [411 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
27.03.2012 Nájomná zmluva - kopírovacie zariadenie [413 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Bratislava 31338551
23.03.2012 Dohoda o odstránení drevín a finančnom vysporiadaní [89 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
23.03.2012 Dohoda o odstránení drevín a finančnom vysporiadaní [110 kB - pdf] Slovenský pozemkový fond 17335345
15.03.2012 Nájomná zmluva [68 kB - pdf] Poľovnícke združenie JAVOR 31921175
14.03.2012 Kúpna zmluva [144 kB - pdf] Mggr. Miroslav Ištvánov, Iveta Ištvánovová, Ing. Ján Macko,
13.03.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [32 kB - pdf] Magdaléna Buzalková
13.03.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 11150/2011 [45 kB - pdf] Katarína Konôpková, Pavel Konôpka
13.03.2012 Dodatok č. 11 k zmluve o nájme [49 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o., Krupina 36054381
13.03.2012 Dodatok č. 21 k nájomnej zmluve [43 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
12.03.2012 Zmluva o zabezpečení zvozu separovaných komunálnych odpadov [91 kB - pdf] Združenie obcí na separáciu odpadu SEZA, Sliač 37950576
10.03.2012 Kolektívna zmluva [199 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
06.03.2012 Kúpna zmluva [103 kB - pdf] Alfréd Juríček
05.03.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [46 kB - pdf] Ing. Milan Povalač
05.03.2012 Zmluva o odbornom geologickom dohľade [183 kB - pdf] EN-GEO Consult, s.r.o., Plavecký Štvrtok 35836806
01.03.2012 Dodatok č. 4 k zmluve 11242010 [45 kB - pdf] UCB Servis, s.r.o. Bratislava 35847271
23.02.2012 Zmluva o výpožičke [50 kB - pdf] Oľga Belláková
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
22.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [162 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [162 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
17.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [167 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [166 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [167 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [167 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [167 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
16.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [162 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [163 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [165 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
15.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [164 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 36403008
14.02.2012 Zmluva o dielo [290 kB - pdf] ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica 31600891
14.02.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie [950 kB - pdf] Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513
13.02.2012 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu k zmluve č. 13200/2011 [43 kB - pdf] PD - MEFA, s.r.o. Krupina 31605109
06.02.2012 Dodatok č. 1 k zmluve č. 15850/2011 [34 kB - pdf] Michal Debnárik
01.02.2012 Kúpna zmluva [134 kB - pdf] RNDr. Jozef Magyar
31.01.2012 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku [50 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
20.01.2012 Nájomná zmluva [96 kB - pdf] Miroslav Melich
19.01.2012 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [6 019 kB - pdf] Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621
13.01.2012 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [30 kB - pdf] Vladimír Gregáň Svietidlá 31024611
11.01.2012 Zmluva o dielo [199 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 333305781
10.01.2012 Zmluva o dielo [121 kB - pdf] Jozef Gregáň 34791698
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19