Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2014

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
31.12.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov [125 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
31.12.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [299 kB - pdf] Marcela Oremová 44139594
31.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [60 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
31.12.2014 Zmluva o dielo [431 kB - pdf] Elektroenergetické montáže, a.s. 36412767
31.12.2014 Dodatok č. 4 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve [59 kB - pdf] Róbert Lauko
31.12.2014 Zmluva o poskytovaní počítačových služieb [109 kB - pdf] Ing. Peter Nagy 44822855
29.12.2014 Zmluva o prevádzkovaní zberného dvora [145 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
23.12.2014 Zmluva o dielo [289 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP-PROJEKT 34789201
22.12.2014 Zmluva o dielo [68 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
22.12.2014 Zmluva o dielo [69 kB - pdf] PhDr. Miroslav Lukáč
19.12.2014 Zmluva o dielo [84 kB - pdf] Zaťkov Rastislav MR-BEZA 47767693
17.12.2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytnutí dotácie [375 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
16.12.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a nakladaní s komunálnymi odpadmi [51 kB - pdf] Denis Balko Kovex 45719730
16.12.2014 Dodatok č. 12 k mandátnej zmluve [53 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
12.12.2014 Darovacia zmluva [52 kB - pdf] Anna Marenčáková
12.12.2014 Dodatok č. 1 ku Zmluve o budúcej Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva bytov [71 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
11.12.2014 Kúpna zmluva [271 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
11.12.2014 Dodatok č. 14 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [49 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
11.12.2014 Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia [404 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
02.12.2014 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [788 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
02.12.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [645 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
02.12.2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [643 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.11.2014 Zmluva o dielo [659 kB - pdf] SimKor s.r.o. 36014354
28.11.2014 Zmluva o spolupráci [187 kB - pdf] KUMŠT PRODUCTION, s.r.o. 47792302
25.11.2014 Zmluva o reklame [99 kB - pdf] Slovanet, a.s. 35765143
25.11.2014 Kúpna zmluva [312 kB - pdf] G-Tec Professional s.r.o. 35868929
25.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [186 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
24.11.2014 Zmluva o dielo [124 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
24.11.2014 Zmluva o dielo [101 kB - pdf] Ľubomír Gregáň 34791701
20.11.2014 Zmluva o spolupráci [214 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
18.11.2014 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] Tibor Baláž
18.11.2014 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] Miroslav Šufliarsky
18.11.2014 Zmluva o dielo [57 kB - pdf] JUDr. Ladislav Skubeň
18.11.2014 Zmluva o dielo [56 kB - pdf] Anna Fašiangová
18.11.2014 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [623 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.11.2014 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [658 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
18.11.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [50 kB - pdf] Slovenský Červený kríž 00416142
18.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [181 kB - pdf] Ľubomír Lukáč
14.11.2014 Kúpna zmluva [264 kB - pdf] Pekáreň Bzovík, s.r.o. 44088752
13.11.2014 Darovacia zmluva [57 kB - pdf] Mgr.art. Božena Polónyiová
13.11.2014 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [117 kB - pdf] lyda, s.r.o. 46496009
12.11.2014 Mandátna zmluva [130 kB - pdf] SQM, s.r.o. 36634948
11.11.2014 Darovacia zmluva [57 kB - pdf] Akad. soch. Klára Patakiová
10.11.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [187 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
10.11.2014 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [46 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
10.11.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [82 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
05.11.2014 Darovacia zmluva [183 kB - pdf] Mgr.art. Božena Polónyiová
04.11.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena [465 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
04.11.2014 Dodatok č. 18 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [45 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
31.10.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [189 kB - pdf] Karate klub Krupina 42003725
31.10.2014 Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie [597 kB - pdf] Enviromentálny fond 30796491
20.10.2014 Zmluva o reklame [62 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
20.10.2014 Zmluva o dielo [163 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
14.10.2014 Mandátna zmluva [307 kB - pdf] SQM, s.r.o. 36634948
14.10.2014 Zmluva o dielo [192 kB - pdf] Štefan Vazovan - STEVA 40829201
09.10.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie [333 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
03.10.2014 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb [174 kB - pdf] INTERAUDIT Zvolen s.r.o. 30225841
30.09.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [116 kB - pdf] Obec Bzovík 00319767
26.09.2014 Darovacia zmluva [49 kB - pdf] Božena Kuzmová
26.09.2014 Zmluva o dielo [146 kB - pdf] Renovia, s.r.o. 31627684
24.09.2014 Darovacia zmluva [179 kB - pdf] Slovenská národná knižnica 36138517
17.09.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena [201 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
16.09.2014 Mandátna zmluva [231 kB - pdf] eBIZ Procurement s.r.o. 36234141
11.09.2014 Darovacia zmluva [79 kB - pdf] Valéria Berzétyová
11.09.2014 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy [111 kB - pdf] ESCO Krupina, s.r.o. 36031623
03.09.2014 Zmluva o dielo [61 kB - pdf] Martin Višňovský
03.09.2014 Dodatok č. 13 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group [50 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.09.2014 Zámenná zmluva [209 kB - pdf] Tkáčiková Eva, Tkáčik Milan
27.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [898 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
25.08.2014 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby [198 kB - pdf] SG Security s.r.o. 44823266
25.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [101 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
20.08.2014 Zmluva o využívaní priecestí s uzamykateľnými zábranami [69 kB - pdf] Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501
20.08.2014 Dohoda o ukončení platnosti zmluvy [116 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
14.08.2014 Kúpna zmluva [96 kB - pdf] Ing. Viera Dubnická
14.08.2014 Zmluva o dodávke a odbere tepla [1 249 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
14.08.2014 Kúpna zmluva [103 kB - pdf] Miroslav Slávik, Jana Sláviková
14.08.2014 Darovacia zmluva [53 kB - pdf] Judita Šmigalová
11.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [97 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
11.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [96 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
11.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [100 kB - pdf] Obec Čekovce 00319791
07.08.2014 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [149 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
06.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [130 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
06.08.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [163 kB - pdf] Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30416094
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [98 kB - pdf] Obec Sebechleby 00320226
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [88 kB - pdf] Obec Jalšovík 00647501
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [95 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [92 kB - pdf] Obec Selce 00647641
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [114 kB - pdf] Obec Dolný Badín 00648451
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [92 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [96 kB - pdf] Obec Hontianske Tesáre 00319937
28.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie [118 kB - pdf] Obec Hontianske Nemce 00319929
24.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [482 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
24.07.2014 Zmluva o reklame [49 kB - pdf] KOVOSEK Ján Sekereš 30449855
21.07.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [163 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [552 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.07.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [207 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.07.2014 Zmluva o dielo [48 kB - pdf] Divadlo Bez Opony BB 43794505
21.07.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
21.07.2014 Nájomná zmluva [406 kB - pdf] Ján Búlik
21.07.2014 Zmluva o dielo [399 kB - pdf] Ing. Emília Lenárová 40147231
21.07.2014 Sponzorská zmluva [51 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
21.07.2014 Zmluva o dielo [123 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
21.07.2014 Zámenná zmluva [124 kB - pdf] Tomáš Filip
14.07.2014 Zmluva o dielo [371 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS - Z 33305781
08.07.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [837 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.07.2014 Záložná zmluva [374 kB - pdf] Štátny fond rozvoja bývania 31749542
08.07.2014 Sponzorská zmluva [57 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
08.07.2014 Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy [73 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
07.07.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [159 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.07.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [161 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
03.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [209 kB - pdf] Gymnázium A. Sládkoviča 00160644
03.07.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Ján Francisty
03.07.2014 Zmluva o dielo [53 kB - pdf] Jozef Fojtík
01.07.2014 Zmluva o dielo [128 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
30.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [389 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
30.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [429 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
30.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [392 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
30.06.2014 Príloha č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny [96 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008
27.06.2014 Nájomná zmluva [174 kB - pdf] Miloslav Jurný
27.06.2014 Nájomná zmluva [179 kB - pdf] Rastislav Kohút
27.06.2014 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve [195 kB - pdf] PD - MEFA, s.r.o. 31605109
27.06.2014 Dodatok č. 17 k zmluve o nájme nehnuteľností a nebytových priestorov [48 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
23.06.2014 Darovacia zmluva [56 kB - pdf] OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916
23.06.2014 Zmluva o dielo [55 kB - pdf] Marian Krnáčik
23.06.2014 Zmluva o dielo [55 kB - pdf] Jozef Fojtík
23.06.2014 Zmluva o dielo [122 kB - pdf] Marian Bálint - BAMAZ 33115427
18.06.2014 Zmluva o pripojení zariadenia [143 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
18.06.2014 Zmluva o úvere [870 kB - pdf] Štátny fond rozvoja bývania 31749542
18.06.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [43 kB - pdf] Agrochov, s.r.o. 31601898
18.06.2014 Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve [82 kB - pdf] Nemocnica Zvolen, a.s. 45594929
13.06.2014 Licenčná zmluva [61 kB - pdf] Ing. Karol Accipiter 10988491
12.06.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [50 kB - pdf] OP-TIM, s.r.o. 30223661
12.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [397 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
10.06.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [53 kB - pdf] DAVOS trade - logistic, s.r.o. 36048135
10.06.2014 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [111 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
09.06.2014 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu [212 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
09.06.2014 Zmluva o postúpení práv a povinností [154 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
05.06.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy [378 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
05.06.2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve [45 kB - pdf] Juraj Boháčik 17997330
05.06.2014 Zmluva o spolupráci [136 kB - pdf] Pekáreň Bzovík, s.r.o. 44088752
05.06.2014 Mandátna zmluva [79 kB - pdf] ARCH-AT s.r.o. 43954154
03.06.2014 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Adam Šakový, Mgr. Art
03.06.2014 Zmluva o dielo [71 kB - pdf] Martin Zlievsky
03.06.2014 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Lukáš Betinský, Mgr. Art
03.06.2014 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Ivan Slovenčák, Mgr. Art
03.06.2014 Zmluva o dielo [69 kB - pdf] Dominik Hlinka, Mgr. Art
02.06.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [523 kB - pdf] Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 00681156
02.06.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [58 kB - pdf] Svetozár Slamka STK 42005507
29.05.2014 Zmluva o reklame [58 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
29.05.2014 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [389 kB - pdf] Pekáreň Bzovík, s.r.o. 44088752
29.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [58 kB - pdf] Kovosek, s.r.o. 44491280
29.05.2014 Zmluva o dielo [146 kB - pdf] Gajdoš-Conslting Engineers, s.r.o. 36636851
22.05.2014 Zmluva o reklame [60 kB - pdf] Zaťkov Pavel - BEZA 34789243
22.05.2014 Nájomná zmluva [262 kB - pdf] Marián Repiský
21.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [54 kB - pdf] Radoslav Pakši 37816845
21.05.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [84 kB - pdf] Marian Bálint - BAMAZ 33115427
19.05.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [49 kB - pdf] Anton Dado
19.05.2014 Dohoda o ukončení nájomného vzťahu [46 kB - pdf] Helena Matisová
14.05.2014 Zmluva o výpožičke [169 kB - pdf] Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351
14.05.2014 Darovacia zmluva [52 kB - pdf] Mgr. Ľubica Prokajová
13.05.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme garáže [32 kB - pdf] Pavel Očenáš
13.05.2014 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb [169 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
13.05.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [545 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
13.05.2014 Zmluva o reklame [71 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpál 34789910
13.05.2014 Zmluva o dielo [139 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
13.05.2014 Kúpna zmluva [259 kB - pdf] Jozef Vahančík, Mária Vahančíková
09.05.2014 Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla [34 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
09.05.2014 Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke tepla [41 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
09.05.2014 Zmluva o reklame [45 kB - pdf] Wittur, s.r.o. 43921540
07.05.2014 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve [108 kB - pdf] Jozef Vyletel 34789367
07.05.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [102 kB - pdf] Poľovné združenie Kukučka 31921183
07.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [87 kB - pdf] 1. slovenská úsporová, a.s. 35921111
07.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [53 kB - pdf] AT Krupina, s.r.o. 44540132
07.05.2014 Nájomná zmluva [166 kB - pdf] Krzsysztof Wladyslaw Florek
02.05.2014 Kúpna zmluva [117 kB - pdf] Lind Mobler Slovakia, s.r.o. 35760800
02.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [54 kB - pdf] Kovosek, s.r.o. 44491280
02.05.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [73 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA, o.z. 42193222
02.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
02.05.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi [63 kB - pdf] ROBUS, s.r.o. Krupina 36036081
02.05.2014 Dodatok č. 12 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group [58 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
02.05.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [164 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
02.05.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [220 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
02.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [48 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
02.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [53 kB - pdf] ROBUS, s.r.o. Krupina 36036081
02.05.2014 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Lind Mobler Slovakia, s.r.o. 35760800
02.05.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [51 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák 34789201
02.05.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo [61 kB - pdf] Štúdio Harmony, s.r.o. 36026191
02.05.2014 Kúpna zmluva [77 kB - pdf] Ján Bariak
02.05.2014 Zmluva o nájme garáže [448 kB - pdf] Pavel Očenáš
28.04.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [361 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [53 kB - pdf] Motor - Car, s.r.o. 36768162
25.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [51 kB - pdf] DAVOS trade - logistic, s.r.o. 36048135
25.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [51 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
25.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [50 kB - pdf] Milan Maliniak 40542688
22.04.2014 Zmluva o dielo [97 kB - pdf] skupina Metalinda
17.04.2014 Dodatok č. 11 k mandátnej zmluve [42 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
16.04.2014 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [279 kB - pdf] VIP media, s.r.o. 36741272
16.04.2014 Zmluva o zabezpečení technického vybavenia [213 kB - pdf] VIP media, s.r.o. 36741272
16.04.2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve [57 kB - pdf] Jozef Vyletel 34789367
16.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [67 kB - pdf] Jozef Brodniansky BJK 14445182
16.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [69 kB - pdf] Jozef Brodniansky - MJ 40824179
14.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [69 kB - pdf] Pekáreň Bzovík, s.r.o. 44088752
14.04.2014 Dodatok č. 2 k zmluve o užívaní poľovného revíru Hubert Krupina [63 kB - pdf] Poľovnícka spoločnosť Čabraď 37996584
11.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [54 kB - pdf] Mramor, spol. s r.o. 00893765
11.04.2014 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny [1 617 kB - pdf] Stredoslovenská energetika, a.s. 36403008
11.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [54 kB - pdf] Vartex, s.r.o. 31634397
11.04.2014 Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie [177 kB - pdf] ita agentúra, s.r.o. 31345506
11.04.2014 Zmluva o dielo [121 kB - pdf] Ján Kováč, stavebné práce 40539482
11.04.2014 Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy [79 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
11.04.2014 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu [573 kB - pdf] Commander Systems, s.r.o. 35938617
11.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [69 kB - pdf] NIKARA, s.r.o. 43803857
11.04.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] Stanislav Lihocký 34791558
09.04.2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva [96 kB - pdf] Ján Botto 45862214
08.04.2014 Nájomná zmluva [224 kB - pdf] František Oláh, Viera Oláhová
08.04.2014 Nájomná zmluva [196 kB - pdf] Mgr. Terézia Bvocová
07.04.2014 Zmluva o dielo [174 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
07.04.2014 Licenčná zmluva [66 kB - pdf] Ing. Jozef Lomnický
07.04.2014 Zmluva o dielo [148 kB - pdf] OP-TIM, s.r.o. 30223661
07.04.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [633 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.04.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [642 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.04.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [575 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
03.04.2014 Zmluva o údržbe a užívaní pozemku [54 kB - pdf] Jozef Lvomský
03.04.2014 Zmluva o dielo [157 kB - pdf] RENOVIA, s.r.o. 31627684
31.03.2014 Mandátna zmluva [149 kB - pdf] Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT, s.r.o. 44637616
31.03.2014 Nájomná zmluva [146 kB - pdf] Radka Čížiková
31.03.2014 Zmluva o dielo [355 kB - pdf] Marian Bálint - BAMAZ 33115427
25.03.2014 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [394 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia s.r.o.) 36658294
25.03.2014 Zmluva o poskytovaní služieb [2 107 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
25.03.2014 Zmluva o dielo [245 kB - pdf] Š-STRECHY, spol. s r.o. 36019348
19.03.2014 Zmluva o výpožičke [81 kB - pdf] Oľga Belláková
19.03.2014 Zmluva o výpožičke [89 kB - pdf] Helena Brhlíková
19.03.2014 Zmluva o podmienkach postúpenia práv a povinností [137 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
19.03.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi [53 kB - pdf] Zberné suroviny, a.s. 35701986
18.03.2014 Dohoda o poskytnutí grantu [216 kB - pdf] Nadácia EKOPOLIS 00631736
17.03.2014 Zmluva o výpožičke [122 kB - pdf] Slovenské banské múzeum 35998652
17.03.2014 Servisno-materiálová zmluva [262 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
17.03.2014 Servisno-materiálová zmluva [262 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
17.03.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [170 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.03.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [625 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.03.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [626 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
17.03.2014 Kúpna zmluva [380 kB - pdf] Mariana Ličková
17.03.2014 Kúpna zmluva [453 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
17.03.2014 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [44 kB - pdf] Jolana Remiarová
11.03.2014 Zmluva o výpožičke [95 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 35984953
10.03.2014 Licenčná zmluva [221 kB - pdf] Datalan, a.s. 35810734
07.03.2014 Zmluva o výpožičke [123 kB - pdf] Lesy Slovenskej republiky, š.p. 36038351
06.03.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [248 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.03.2014 Zmluva o dielo [126 kB - pdf] Bc. Michal Lvomský 46581294
04.03.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 [258 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
04.03.2014 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve [124 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
03.03.2014 Zmluva o dielo [199 kB - pdf] Milan Maliniak, Kvetinárstvo 40542688
27.02.2014 Nájomná zmluva [92 kB - pdf] Jozef Alakša
27.02.2014 Kúpna zmluva [141 kB - pdf] Ondrej Mokoš, Anna Mokošová
27.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 [257 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31938817
26.02.2014 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo [94 kB - pdf] Ing. Alexander Vágner, autorizovaný architekt 34620869
26.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 [196 kB - pdf] Milan Gebora
26.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 [198 kB - pdf] TJ ŠK Volejbalový klub 00592552
26.02.2014 Kúpna zmluva [228 kB - pdf] MUDr. Jozef Virec, MUDr. Vlasta Virecová
25.02.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2014 [265 kB - pdf] Royal Team DC Krupina
24.02.2014 Zmluva o spolupráci [170 kB - pdf] FLUENT, s.r.o. 45504822
19.02.2014 Darovacia zmluva [45 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
19.02.2014 Zmluva o nájme nehnuteľného majetku [613 kB - pdf] Milan Gebora
17.02.2014 Dohoda o zrušení prílohy č. 18 obchodnej zmluvy [70 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
17.02.2014 Dohoda o zrušení prílohy č. 3 obchodnej zmluvy [71 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030
17.02.2014 Zmluva o spolupráci [177 kB - pdf] Liga proti rakovine Slovenskej republiky 00641219
13.02.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [637 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
12.02.2014 Servisno-materiálová zmluva [111 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
12.02.2014 Servisno-materiálová zmluva [109 kB - pdf] Konica Minolta, s.r.o. 31338551
12.02.2014 Zmluva o dielo [379 kB - pdf] CUBESPACE, s.r.o. 27886794
12.02.2014 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov [126 kB - pdf] Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 35987006
11.02.2014 Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve [54 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
10.02.2014 Dodatok č. 16 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov [49 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
05.02.2014 Dodatok č. 11 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [48 kB - pdf] Komunálna poisťovňa 31595545
05.02.2014 Dodatok č. 10 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [48 kB - pdf] Komunálna poisťovňa 31595545
05.02.2014 Dodatok č. 9 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [50 kB - pdf] Komunálna poisťovňa 31595545
30.01.2014 Zmluva o výpožičke [66 kB - pdf] Katarína Baculíková
30.01.2014 Dodatok č. 26 k nájomnej zmluve [62 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
29.01.2014 Dodatok č. 15 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov [59 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
29.01.2014 Zmluva o zverení majetku mesta Krupina do správy rozpočtovej organizácie [432 kB - pdf] Materská škola v Krupine 42308763
22.01.2014 Kúpna zmluva [352 kB - pdf] Jozef Lvomská, Elena Lvomská
22.01.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [184 kB - pdf] Materská škola na ul. Malinovského č. 874 v Krupine 42308763
21.01.2014 Zmluva o výpožičke majetku mesta [68 kB - pdf] Slovenský Červený kríž 00416142
21.01.2014 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve [35 kB - pdf] PD-MEFA, s.r.o. 31605109
21.01.2014 Zmluva o reklame [34 kB - pdf] VG Svietidlá - Vladimír Gregáň 31024611
21.01.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [188 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
20.01.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [256 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
20.01.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [642 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
20.01.2014 Dohoda o prevode telefónneho čísla [188 kB - pdf] Kultúrne centrum a Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine 42012805
20.01.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [268 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
20.01.2014 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa [160 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
17.01.2014 Kúpna zmluva [564 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
16.01.2014 Zmluva o vykonaní umeleckého diela [32 kB - pdf] Jakub Tököly
16.01.2014 Zmluva o vykonaní umeleckého diela [32 kB - pdf] Martin Uherek
15.01.2014 Kúpna zmluva [468 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 21.6.2024, 09:19