Zoznam zmlúv mesta Krupina za rok 2017

ZverejnenéNázovZmluvná stranaIČO
29.12.2017 Darovacia zmluva [114 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
29.12.2017 Darovacia zmluva [57 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
29.12.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov [690 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
29.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [574 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
29.12.2017 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
29.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [118 kB - pdf] Obec Zemiansky Vrbovok 00648825
29.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [95 kB - pdf] Obec Hontianske Nemce 00319929
29.12.2017 Kolektívna zmluva [118 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
29.12.2017 Zmluva o zabezpečení divadelného vystúpenia [98 kB - pdf] PIANO, s.r.o. 44367287
28.12.2017 Nájomná zmluva [958 kB - pdf] Katarína Melichová
28.12.2017 Nájomná zmluva [856 kB - pdf] Mgr. Ingrid Kohútová
28.12.2017 Dohoda o prevode telefónneho čísla [255 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [735 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.12.2017 Dohoda o prevode telefónneho čísla [258 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [790 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
28.12.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [729 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
27.12.2017 Zmluva o poskytnutí užívacích práv EPI [532 kB - pdf] S-EPI, s.r.o. 36014991
27.12.2017 Darovacia zmluva [50 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
21.12.2017 Kúpna zmluva [2 078 kB - pdf] Roffelsen Plastics Slovakia s.r.o. 36543667
21.12.2017 Kúpna zmluva [1 370 kB - pdf] Peter Považan, Lenka Považanová
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [105 kB - pdf] Obec Horný Badín 00647632
21.12.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [293 kB - pdf] Nadácia Allianz 42134064
21.12.2017 Zmluva o poskytovaní služieb [336 kB - pdf] FUTURE MANAGEMENT SK s.r.o. 50066960
20.12.2017 Dodatok č. 26 k poistnej zmluve č. 6809189941 združené poistenie majetku mesta [51 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
20.12.2017 Zmluva o dielo [214 kB - pdf] Jaroslav Kristín - COMET 34924221
20.12.2017 Zmluva o poskytovaní služieb [412 kB - pdf] Ľubomír Rondík - ROBUS-Z 33305781
20.12.2017 Mandátna zmluva [318 kB - pdf] VB-EL s.r.o. 47610000
20.12.2017 Rámcová dohoda za účelom realizácie stavby "Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina" [3 234 kB - pdf] Doprastav Asfalt, a.s. 46120602
20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [95 kB - pdf] Obec Bzovík 00319767
20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [99 kB - pdf] Obec Uňatín 00648949
20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [109 kB - pdf] Obec Dolný Badín 00648451
20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [96 kB - pdf] Obec Horné Mladonice 00649236
20.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [103 kB - pdf] Obec Jalšovík 00647501
19.12.2017 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Poľnovýroba, s.r.o. 31644287
19.12.2017 Zmluva o dielo [81 kB - pdf] Mgr. Laura Ridegová
14.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [103 kB - pdf] Obec Ladzany 00320072
14.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [103 kB - pdf] Mesto Dudince 00319902
14.12.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [419 kB - pdf] Slovenský futbalový zväz 00687308
12.12.2017 Zmluva o dielo [87 kB - pdf] Mgr. Katarína Špaldoňová
12.12.2017 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia [126 kB - pdf] Dagmar Rostandt - Divadielko z klobúka
04.12.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [583 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
04.12.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov [308 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
28.11.2017 Kúpna zmluva [143 kB - pdf] Vladimír Kupec
28.11.2017 Kúpna zmluva [142 kB - pdf] MUDr. Milan Považan
28.11.2017 Kúpna zmluva [141 kB - pdf] Ing. Viera Dubnická
24.11.2017 Nájomná zmluva [683 kB - pdf] Ing. Lucia Moravčíková
24.11.2017 Nájomná zmluva [928 kB - pdf] Jozef Ližbetín
23.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [325 kB - pdf] Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 00164381
23.11.2017 Darovacia zmluva [53 kB - pdf] Mgr. Marta Štrbková
23.11.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke [48 kB - pdf] Slovenské banské múzeum 35998652
23.11.2017 Zmluva o poukázaní finančných prostriedkov [86 kB - pdf] Domček - Centrum voľného času 37830783
14.11.2017 Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu [275 kB - pdf] Nadácia COOP Jednota 30789214
13.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
13.11.2017 Darovacia zmluva [75 kB - pdf] Ľuba Hrašková
13.11.2017 Darovacia zmluva [95 kB - pdf] Peter Vištiak
13.11.2017 Darovacia zmluva [94 kB - pdf] Matej Miko
13.11.2017 Darovacia zmluva [53 kB - pdf] Alica Filusová
13.11.2017 Darovacia zmluva [79 kB - pdf] Jana Bartková
13.11.2017 Darovacia zmluva [68 kB - pdf] Jozefa Tulipánová
13.11.2017 Nájomná zmluva [963 kB - pdf] VEGO MARKETING s.r.o. 45672695
08.11.2017 Kúpna zmluva [1 299 kB - pdf] Slavomír Polievka, Valéria Polievková
08.11.2017 Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena [2 072 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
08.11.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 018 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
08.11.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Rímskokatolícka cirkev - farnosť Krupina 31938817
03.11.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov [3 239 kB - pdf] OFTAL s.r.o. 36626406
03.11.2017 Dodatok č. 9 k Nájomnej zmluve [1 019 kB - pdf] Nemocnica Zvolen a.s. 45594929
03.11.2017 Dodatok č. 1 k Dohode o poskytovaní služieb [766 kB - pdf] Nemocnica Zvolen a.s. 45594929
31.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [192 kB - pdf] MO SRZ Krupina 00178209
26.10.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [187 kB - pdf] Krupinský tenisový klub - KTK 42301831
23.10.2017 Poistná zmluva [8 240 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
23.10.2017 Zmluva o dielo [101 kB - pdf] Ing. Milan Nemeš, E.G.A. s.p. 22718966
20.10.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [487 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
20.10.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [487 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
16.10.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb VVN [261 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
13.10.2017 Zmluva o dielo [678 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
13.10.2017 Zmluva o dielo [178 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
13.10.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [502 kB - pdf] Marcel Brodnianský
13.10.2017 Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve [448 kB - pdf] Miroslav Kocman, Adriana Kocmanová
11.10.2017 Zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov [102 kB - pdf] Zberné suroviny Žilina, a.s. 50634518
11.10.2017 Zmluva o výpožičke [542 kB - pdf] Jana Ďurišová
04.10.2017 Nájomná zmluva [984 kB - pdf] Mgr. Radovan Francisty
02.10.2017 Kúpna zmluva [2 236 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
26.09.2017 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 018 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
26.09.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [460 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
26.09.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [990 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
21.09.2017 Darovacia zmluva [122 kB - pdf] Dana Roseváková
20.09.2017 Zmluva o reklame [55 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
13.09.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Alena Trtolová
11.09.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku [79 kB - pdf] Nadácia EPH 42412871
11.09.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [40 kB - pdf] Centrum sociálnych služieb KA 42193222
08.09.2017 Zmluva o dielo [2 205 kB - pdf] SPORT SERVICE, s.r.o. 36785571
05.09.2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb [786 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
30.08.2017 Dodatok č. 28 k zmluve o nájme nehnuteľností [90 kB - pdf] Mestský bytový podnik, s.r.o. 36054381
30.08.2017 Zámenná zmluva [276 kB - pdf] LUK TRADE s.r.o., Krupina 44654847
30.08.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [196 kB - pdf] Obec Zemiansky Vrbovok 00648825
30.08.2017 Zmluva o dielo [274 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
23.08.2017 Zmluva o dielo [388 kB - pdf] Obnova s.r.o. 36820652
23.08.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [207 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
21.08.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [643 kB - pdf] Audiovizuálny fond 42169330
21.08.2017 Zmluva o dielo [2 059 kB - pdf] KOŠÚT Plus, s.r.o. 36641057
21.08.2017 Zmluva o dielo [409 kB - pdf] Gajdoš - Consulting s.r.o. 46471847
21.08.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 49/2017/OVZP [755 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
18.08.2017 Kúpna zmluva [258 kB - pdf] JUDr. Tomáš Veróny, Júlia Verónyová
11.08.2017 Poistná zmluva [1 247 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
11.08.2017 Zmluva o výpožičke [178 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
11.08.2017 Kúpna zmluva [228 kB - pdf] Ing. Stanislav Štulajter, Mária Štulajterová
07.08.2017 Zmluva o dielo [71 kB - pdf] Rastislav Pertzian
07.08.2017 Zmluva o dielo [108 kB - pdf] TONIKA s.r.o. 46409432
26.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [96 kB - pdf] Obec Čekovce 00319791
21.07.2017 Kúpna zmluva [45 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
20.07.2017 Dodatok č. 2 k zmluve 68/2014/CO [52 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 3 k zmluve 68/2014/CO [52 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Zmluva o dielo [5 955 kB - pdf] VERÓNY OaS s.r.o 47210621
20.07.2017 Mandátna zmluva [713 kB - pdf] Ing. Pavel Hucák HKP - PROJEKT 34789201
20.07.2017 Servisná a materiálová zmluva [238 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 62/2016/CO [50 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 4 zmluve 68/2014/CO [50 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 61/2016/CO [52 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 79/2016/CO [54 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 80/2016/CO [54 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 116/2016/CO [54 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 83/2016/CO [50 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 117/2016/CO [54 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
20.07.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 68/2014/CO [50 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
12.07.2017 Kúpna zmluva [261 kB - pdf] Marcel Brodnianský
12.07.2017 Kúpna zmluva [258 kB - pdf] Miroslav Kocman, Adriana Kocmanová
10.07.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [731 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
10.07.2017 Mandátna zmluva [275 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
10.07.2017 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [7 373 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
10.07.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [1 169 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
10.07.2017 Kúpna zmluva [2 025 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
06.07.2017 Zmluva o dielo [769 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
06.07.2017 Zmluva o výpožičke [113 kB - pdf] Emília Ramšíková
06.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [102 kB - pdf] Obec Svätý Anton 00320471
06.07.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [101 kB - pdf] Obec Sása 00320218
06.07.2017 Darovacia zmluva [172 kB - pdf] Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687
03.07.2017 Zmluva o nájme a poskytovaní služieb [262 kB - pdf] Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551
30.06.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami na území mesta Krupina [3 112 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
30.06.2017 Zmluva o výpožičke [280 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
30.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [103 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
30.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [122 kB - pdf] Obec Babiná 00319732
28.06.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [41 kB - pdf] Štefan Turák
26.06.2017 Darovacia zmluva [155 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [644 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [658 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
26.06.2017 Zmluva o dielo [67 kB - pdf] Dominik Lauko
26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [189 kB - pdf] Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474
26.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] Atletický Klub Krupina, o.z. 50592068
22.06.2017 Mandátna zmluva [383 kB - pdf] ICTUS CONSULTING s.r.o. 50279513
21.06.2017 Kúpna zmluva [277 kB - pdf] Účastníci uvedení v zmluve
19.06.2017 Darovacia zmluva [63 kB - pdf] Matej Miko
19.06.2017 Zmluva o sponzorstve [55 kB - pdf] Obec Žibritov 00649317
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [98 kB - pdf] Obec Bzovík 00319767
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [102 kB - pdf] Obec Hontianske Tesáre 00319937
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [101 kB - pdf] Obec Senohrad 00320234
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [116 kB - pdf] Obec Zemiansky Vrbovok 00648825
13.06.2017 Zmluva o reklame [58 kB - pdf] MasoLAPIN, s.r.o. 46380850
13.06.2017 Nájomná zmluva [140 kB - pdf] JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546
09.06.2017 Zmluva o poskytnutí peňažného daru [100 kB - pdf] Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653
09.06.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom [130 kB - pdf] Zberné suroviny Žilina, a.s. 50634518
09.06.2017 Zmluva o dielo [71 kB - pdf] Samuel Miškov
09.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [94 kB - pdf] Obec Devičie 00649384
09.06.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [94 kB - pdf] Obec Čabradský Vrbovok 00319783
08.06.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena [448 kB - pdf] Slovak Telekom, a.s. 35763469
08.06.2017 Dohoda o poskytovaní služieb [628 kB - pdf] Nemocnica Zvolen a.s. 45594929
07.06.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 [358 kB - pdf] Banskobystrický samosprávny kraj 37828100
02.06.2017 Zmluva o spolupráci [110 kB - pdf] Ján Botto 45862214
01.06.2017 Sponzorská zmluva [54 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [50 kB - pdf] Detronics, s.r.o. 45318565
31.05.2017 Nájomná zmluva [335 kB - pdf] Marius Pedersen, a.s. 34115901
31.05.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [43 kB - pdf] OZ B-STAR 42311462
30.05.2017 Nájomná zmluva [97 kB - pdf] TAMYREX s.r.o. 48111929
30.05.2017 Zmluva o reklame [53 kB - pdf] Budova STK, s.r.o. 36637769
30.05.2017 Zmluva o reklame [56 kB - pdf] Svetozár Slamka - STK 42005507
30.05.2017 Zmluva o reklame [144 kB - pdf] BILLA s.r.o. 31347037
30.05.2017 Zmluva o prenájme reklamného priestoru [69 kB - pdf] FIN.M.O.S., a.s. 35925094
30.05.2017 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Martin Vojtičko
29.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [772 kB - pdf] Stredná odborná škola obchodu a služieb 00159352
25.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta [194 kB - pdf] Rada školy pri GAS Krupina 37898795
24.05.2017 Zmluva o reklame [50 kB - pdf] Brother Industries (Slovakia) s.r.o. 36658294
24.05.2017 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] Nábytok Mudrák, s.r.o 46529276
24.05.2017 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Wittur s.r.o. 43921540
23.05.2017 Zmluva o spolupráci [75 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
23.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu [250 kB - pdf] Ministerstvo kultúry SR 00165182
22.05.2017 Zmluva o dielo [64 kB - pdf] Ján Murín
22.05.2017 Zmluva o dielo [68 kB - pdf] Bc. Milan Veróny
18.05.2017 Zmluva o dielo [225 kB - pdf] Jaroslav Kristin - COMET 34924221
17.05.2017 Zmluva o reklame [52 kB - pdf] PharmDr. Zsolt Gyerpal 34789910
17.05.2017 Zmluva o reklame [57 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
16.05.2017 Zmluva o dielo [65 kB - pdf] Mgr. Miroslav Šufliarsky
16.05.2017 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] OP-TIM s.r.o. 30223661
15.05.2017 Zmluva o dielo [66 kB - pdf] Marián Húževka
12.05.2017 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
12.05.2017 Zmluva o reklame [51 kB - pdf] Gallo Krupina s.r.o. 44884826
11.05.2017 Zmluva o reklame [58 kB - pdf] VARTEX, s.r.o. 31634397
11.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [198 kB - pdf] Volejbalový klub - TJ-ŠK Krupina 00592552
11.05.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [196 kB - pdf] Klub slovenských turistov - TJ-ŠK Krupina 00592552
11.05.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [49 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
10.05.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [515 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
10.05.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [797 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
10.05.2017 Zmluva o spolupráci [202 kB - pdf] Občianske združenie DIVADLO TEATRO 50370847
05.05.2017 Zmluva o dielo [375 kB - pdf] Ing. Karol Petrovič - ALPE 30956650
05.05.2017 Zmluva o dielo [376 kB - pdf] Ing. Karol Petrovič - ALPE 30956650
05.05.2017 Zmluva o dielo [156 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
05.05.2017 Zmluva o dielo [242 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
04.05.2017 Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku [42 kB - pdf] Paintbalový športový klub SpoLek 42303168
03.05.2017 Zmluva o reklame [54 kB - pdf] PRENO, s.r.o. 44947704
03.05.2017 Zmluva o dielo [461 kB - pdf] ASPACE, s.r.o. 50520204
28.04.2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov [501 kB - pdf] Fond na podporu umenia 42418933
28.04.2017 Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve [585 kB - pdf] Nemocnica Zvolen a.s. 45594929
27.04.2017 Zmluva o výpožičke [368 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
24.04.2017 Zmluva o poskytovaní služieb [151 kB - pdf] Milan Maliniak 40542688
21.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [189 kB - pdf] ZO SZPB Krupina
20.04.2017 Zmluva o dielo [67 kB - pdf] Martin Vojtičko
20.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [193 kB - pdf] OZ VIPA na Slovensku 37803174
20.04.2017 Nájomná zmluva [480 kB - pdf] Železnice Slovenskej republiky 31364501
18.04.2017 Zmluva o výpožičke [117 kB - pdf] Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 00151882
07.04.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 051 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
07.04.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [803 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
06.04.2017 Kúpna zmluva [230 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. Krupina 31616798
04.04.2017 Poistná zmluva [673 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.04.2017 Dodatok č. 25 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv [86 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
03.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [195 kB - pdf] Cyklistický klub Krupina 35655488
03.04.2017 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla [260 kB - pdf] Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545
31.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [189 kB - pdf] SVETLO Krupina, n.o. 50772155
30.03.2017 Zmluva o dielo [186 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
29.03.2017 Darovacia zmluva [55 kB - pdf] Ing. Igor Škrlec, PhD.
28.03.2017 Zmluva o dielo [70 kB - pdf] Iveta Zaťovičová
27.03.2017 Kúpna zmluva [669 kB - pdf] SGS Holding a.s. 45406081
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [392 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad B. Bystrica 00151866
22.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [197 kB - pdf] Slovenský zväz chovateľov ZO Hontianske Nemce 00178322
22.03.2017 Dodatok č. 7 k Nájomnej zmluve [81 kB - pdf] Mestský podnik služieb, s.r.o. 36027278
21.03.2017 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve [74 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
20.03.2017 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve [110 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
17.03.2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena [121 kB - pdf] Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 36442151
17.03.2017 Zmluva o dielo [176 kB - pdf] ISA projekta, s.r.o. 46894641
17.03.2017 Zmluva o dielo [234 kB - pdf] ISA projekta, s.r.o. 46894641
16.03.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [524 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
16.03.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [817 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
16.03.2017 Nájomná zmluva [129 kB - pdf] POĽNOPRODUKT Krzysztof Florek 10918094
15.03.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke [71 kB - pdf] Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 35984953
14.03.2017 Kúpna zmluva [151 kB - pdf] Peter Bahna
13.03.2017 Rámcová dohoda na dodanie tovaru [213 kB - pdf] Drogéria MAJA - Mária Kresanová 40544052
13.03.2017 Zmluva o dielo [248 kB - pdf] Ľubomír Dado 34788905
13.03.2017 Nájomná zmluva [163 kB - pdf] Martin Oravec
13.03.2017 Rámcová dohoda na dodanie tovaru [215 kB - pdf] Jozef Brodniansky BJK 14445182
09.03.2017 Nájomná zmluva [157 kB - pdf] Mgr. Petra Strelcová
09.03.2017 Hromadná licenčná zmluva [256 kB - pdf] SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným 00178454
09.03.2017 Zmluva o reklame [66 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
09.03.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [101 kB - pdf] Obec Jalšovík 00647501
08.03.2017 Zmluva o poskytnutí služby [83 kB - pdf] Ing. Danka Gajdošová
01.03.2017 Nájomná zmluva [387 kB - pdf] EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 36574988
01.03.2017 Zmluva o spolupráci [164 kB - pdf] ČLOVEČINA, občianske združenie 36090247
01.03.2017 Mandátna zmluva [299 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
01.03.2017 Mandátna zmluva [320 kB - pdf] CNS EuroGrants, s.r.o. 45421153
27.02.2017 Kúpna zmluva [292 kB - pdf] PaedDr. Marian Roško, Mgr. Irena Rošková
23.02.2017 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve [39 kB - pdf] Základná odborová organizácia zamestnancov
20.02.2017 Dodatok č. 29 k Nájomnej zmluve [139 kB - pdf] Mestské lesy, s.r.o. 31616798
20.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [98 kB - pdf] Obec Cerovo 00319775
17.02.2017 Zmluva o výpožičke [110 kB - pdf] Drahuša Slaná
15.02.2017 Zmluva o spolupráci [147 kB - pdf] KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o. 48324621
15.02.2017 Zmluva o dielo [2 353 kB - pdf] Ekoplán, s.r.o. 47021918
15.02.2017 Sponzorská zmluva [55 kB - pdf] STEFE THS, s.r.o. 36045403
14.02.2017 Nájomná zmluva [515 kB - pdf] MUDr. Martin Olej, Ing. Janka Olejová
13.02.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb [1 043 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
09.02.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie [99 kB - pdf] Obec Kráľovce-Krnišov 00320030
06.02.2017 Kúpna a licenčná zmluva [92 kB - pdf] Mgr. art. Branislav Paulíny
06.02.2017 Zmluva o dielo [421 kB - pdf] SOMI Systems, a.s. 36041432
06.02.2017 Zmluva na poskytnutie služby [188 kB - pdf] HMH Invest spol. s.r.o. 46871489
06.02.2017 Zmluva o spolupráci [232 kB - pdf] Slovenské národné múzeum 00164721
03.02.2017 Dohoda o prevode telefónneho čísla [256 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
03.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [519 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
03.02.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb [522 kB - pdf] Orange Slovensko, a.s. 35697270
31.01.2017 Darovacia zmluva [56 kB - pdf] COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo 00169021
31.01.2017 Zmluva o dielo [54 kB - pdf] DJ MAŤA - Martina Murínová 43661297
30.01.2017 Zmluva o spolupráci [173 kB - pdf] Ministerstvo vnútra SR 00151866
27.01.2017 Zámenná zmluva [272 kB - pdf] Ing. Tomáš Križan, Mgr. Gabriela Križanová
27.01.2017 Zámenná zmluva [298 kB - pdf] Martin Dodok, Katarína Dodoková
27.01.2017 Zmluva o dielo [55 kB - pdf] Marián Krnáčik
27.01.2017 Kúpna zmluva [44 kB - pdf] Mgr. Peter Vician
25.01.2017 Kúpna zmluva [232 kB - pdf] Ján Filip
24.01.2017 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu [124 kB - pdf] VV, s.r.o. 44061781
24.01.2017 Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu [126 kB - pdf] Plast SK, s.r.o. 44160909
24.01.2017 Zmluva o zriadení vecného bremena [215 kB - pdf] Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36056006
23.01.2017 Nájomná zmluva [258 kB - pdf] Pavel Úkrop
20.01.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [2 831 kB - pdf] Ministerstvo životného prostredia SR 42181810
19.01.2017 Nájomná zmluva [275 kB - pdf] Jana Hajšelová
19.01.2017 Darovacia zmluva [56 kB - pdf] Janka Tretiaková
19.01.2017 Darovacia zmluva [61 kB - pdf] Ján Tomašovič
19.01.2017 Nájomná zmluva [243 kB - pdf] Vladimír Hajšel
18.01.2017 Nájomná zmluva [282 kB - pdf] Samuel Balog
09.01.2017 Darovacia zmluva [329 kB - pdf] Jozef Ľupták
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 2.10.2023, 15:50