Oznam o zákaze používať vodu z verejného vodovodu na napúšťanie bazénov a polievanie záhrad

  • 01.7.2022
  • 259x
  •   

Mestský bytový podnik s.r.o.
prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta Krupina,

zakazuje používať vodu z verejného vodovodu vo vlastníctve Mesta Krupina v lokalite Kopanice, Hozník, Briač Tanistravár, Stará Hora, Nová Hora, Kukučka, Dráhy, Ficberg, Červená Hora, Líška, Môlkňa, Žobrák na napúšťanie bazénov a polievanie záhrad z dôvodu nedostatku pitnej vody až do odvolania. Pri nedodržaní tohto nariadenia nezaručujeme plynulé zásobovanie odberných miest pitnou vodou.

Ing. Ľubica Machovičová, konateľ spoločnosti

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 8.8.2022, 11:55