Nová prístupová cesta do lokality Nad katastrom

 V novembri minulého roka bola ukončená realizácia vetvy A komunikácie v lokalite "Za katastrom". Prvú časť komunikácie zrealizovala firma Dado Stavebniny Krupina v súlade s podpísanou zmluvou medzi Mestom Krupina a pánom Dadom, v objeme takmer 1000 m2, vrátane križovatky I. Krasku - Nová. Druhá etapa cesty bola realizovaná ako združená investícia drvivej väčšiny obyvateľov tejto lokality a Mesta Krupina, ktoré spolufinancovalo investíciu v objeme 5 000 eur. Dovoľte mi vyjadriť veľké POĎAKOVANIE všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tejto investície a to:

  •  firme Dado Stavebniny - Ľubomír, Maroš a Andrej Dadovci,
  • firme STRABAG - pod vedením p. Jarka Hejtmaníka a Ďurka Psotku za kvalitnú a promptnú realizáciu diela
  • Mestu Krupina - zamestnancom oddelenia Výstavby, ŽP a RM 
  • Martin Selecký - poslancovi Mestského zastupitelstva v Krupine za pomoc a koordináciu, komunikáciu s obyvateľmi celej lokality
  • a v neposlednom rade všetkým obyvateľom tejto lokality, ktorí spolufinancovali túto investíciu

Myslím si, že aj do budúcna vzhľadom na chýbajúce financie v samosprávach je toto veľmi pekný príklad spolupráce na združenej investícii viacerých subjektov- Mesto Krupina - firma - obyvatelia lokality.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 18.7.2024, 12:59