Nová ambulancia pre deti a dorast

V spolupráci s nemocnicou AGEL Zvolen sme vyvinuli úsilie v priebehu roku 2023, aby sme mohli od januára 2024 spustiť novú detskú ambulanciu v našom meste pre deti a dorast. Veľmi sa snažíme v meste o to, aby sme pritiahli mladé rodiny do mesta a okresu a stým súvisí aj zabezpečenie potrebnej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica tieto aktivity podporuje a vzájomná spolupráca pre mesto Krupina s Nemocnicou AGEL Zvolen je veľmi dôležitá.

Ambulancia sa bude nachádza v tzv. novom trakte nemocnice na prízemí. V mesiaci november sme zrealizovali viaceré stavebné práce na vytvorení tejto ambulancie, ako úpravy omietok, opravy stropov, vymaľovanie priestorov, výmena osvetlenia, úprava sociálnych zariadení, obnovu sokla, ako aj obnovu celého vstupného schodiska, ktoré bolo v havarijnom stave. Všetko v záujme toho, aby sme mohli pripraviť ambulanciu na spustenie a splnili požadované hygienické štandardy.

Nová pani doktorka MUDr. Miroslava Sekerková po vyštudovaní školy nastúpila do nemocnici vo Zvolene a prijala ponuku v Krupine, kde robí pod odborným dozorom garanta. Od novej ambulancie očakávame, že sa zlepší celková situácia a hlavne dostupnosť pre rodičov detí, pretože mnohí si hľadali lekárov aj v iných okresoch. Samozrejme budeme v týchto aktivitách hľadaní nových lekárov pokračovať aj naďalej.

Zároveň chcem zo srdca poďakovať pani doktorke MUDr. Milote Fraňovej za všetko, čo pre detského pacienta v našom meste a okrese urobila, za tých kopec odpracovaných rokov, všetku ochotu, pomoc a čas, ktorý s nimi strávila, za všetky tie roky, ktoré už aj v dôchodkovom veku detskému pacientovi venovala. Ešte raz obrovské Ďakujem. Novej pani doktorke prajem veľa sily a úspechov v práci s detskými pacientmi.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 22.4.2024, 13:22