Spomienka na 78. výročie SNP

  • 30.8.2022
  • 411x
  •   
Dňa 26. augusta sme si pripomenuli 78. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania (29. august 1944). O 11.00 hodine sa začalo slávnostným položením vencov primátorom mesta Krupina Ing. Radoslavom Vazanom, ďalej zástupcami Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Alexejom Evplovom a Polinou Ušakovou, zástupcom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov MO Krupina Štefanom Matejkinom, prednostkou Okresného úradu v Krupine Mgr. Erika Turanová, zástupcom Únie vojnových veteránov z Krupiny nadporučíkom v.v. Romanom Vištiakom. Padlých v SNP si uctili aj členovia ZO SZPB v Krupine, obyvatelia mesta a zamestnanci MsÚ v Krupine.

Vence položili k pamätnej tabuli vojenských obetí z Krupiny, k pamätnej tabuli venovanej pplk. Viktorovi Alexandrovi Karasiovovi-Stepanovovi a napokon k pamätníku kpt. Georgesa de Lannurien na Svätotrojičnom námestí. Po zaznení hymny Slovenskej republiky sa prihovoril primátor mesta a zástupkyňa ruskej ambasády Polina Ušakova. Po skončení slávnostného aktu na námestí zástupcovia mesta, SZPB, Únie vojnových veteránov a obyvateľov Krupiny položili vence k pamätníku 7 obetí z radov Partizánskej brigády Alexandra Nevského na Švábe, ktorí zahynuli počas ofenzívy nemeckých jednotiek 18. októbra 1944.

Vo večerných hodinách od 19.00 hodine program pokračoval slávnostným zapálením vatry SNP pri Vartovke za účasti primátora a obyvateľov mesta Krupina.

Dr. M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.2.2023, 15:25