Rekonštrukcia dvoch výťahov Nemocnice Krupina

Mesto Krupina ako vlastník budovy Nemocnice Krupina nachádzajúcej sa na ul. 29. augusta obdržalo od nájomcu, t.j. spoločnosti Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. informáciu o potrebe výmeny výťahov v budove. Jedná sa o výťahy, ktoré boli montované a uvedené do prevádzky v roku 1966. Jedná sa o výťah lôžkový a výťah osobný – nákladný slúžiaci potrebám personálu nemocnice. Pri oboch výťahoch revízny technik konštatoval vysoké opotrebenie jednotlivých komponentov, resp. nevykonateľnosť ich opráv, nakoľko vzhľadom k roku výroby výťahov je dostupnosť náhradných dielov na trhu nulová.

Na základe týchto skutočností Mesto Krupina zabezpečilo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa nových výťahov tak, aby tieto spĺňali nielen bezpečnostnotechnické a hygienické parametre, ale aby ich ovládanie a samotný komfort jazdy spĺňal súčasné štandardy. Nemalým prínosom bude aj nižšia energetická náročnosť výťahov.

Zhotoviteľom rekonštrukcie oboch výťahov Nemocnice Krupina v celkovej sume 106 314,00 Eur bude spoločnosť OTIS Výťahy, s.r.o. Bratislava. Celá investícia bude hradená z vlastných finančných prostriedkov mesta Krupina.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52