Amfiteáter V. Polónyiho má nielen nové pódium

Mesto Krupina s radosťou oznamuje úspešné dokončenie rekonštrukčných prác na pódiu Amfiteátra V. Polónyiho. V rámci tejto iniciatívy boli kompletne vymenené dosky na pódiu a zmodernizované osvetlenie, čo významne prispelo k zlepšeniu kvality a bezpečnosti tohto dôležitého kultúrneho priestoru.

Rekonštrukcia pódia amfiteátra bola jednou z našich prioritných úloh. Sme radi, že sa nám podarilo realizovať túto investíciu, ktorá prinesie komfort a bezpečnosť všetkým účinkujúcim a návštevníkom našich podujatí. Modernizované osvetlenie zároveň umožní organizáciu akcií aj v podvečerných a večerných hodinách, čím rozšírime možnosti využitia amfiteátra.

Hlavné body rekonštrukcie:

  • Výmena dosiek na pódiu: Staré a poškodené dosky boli nahradené novými, kvalitnými materiálmi, ktoré zabezpečia dlhú životnosť a vyššiu odolnosť voči poveternostným podmienkam.
  • Modernizácia osvetlenia: Inštalácia nového, energeticky úsporného LED osvetlenia, ktoré poskytuje lepšie osvetlenie priestoru pre divákov. Moderné osvetlenie tiež prispieva k ekologickejšiemu prevádzkovaniu amfiteátra.
  • Nový náter premietacej plochy: Pre lepší komfort premietania filmov v letnej sezóne

Tieto vylepšenia nielen zlepšia zážitok pre všetkých účastníkov a divákov podujatí, ale aj zvýšia atraktivitu amfiteátra ako miesta pre kultúrne a spoločenské akcie. Naši občania si zaslúžia kvalitné a bezpečné miesta na stretávanie a kultúrne vyžitie.

Verím, že vďaka týmto úpravám sa amfiteáter stane ešte obľúbenejším miestom pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Krupiny.

Ing. Radoslav Vazan - primátor mesta

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 12.7.2024, 13:52