Uvítanie detí do života

  • 28.4.2023
  • 1011x
  •   
Vitajte malí Krupinčania, vitajte v Krupine, vitajte doma.

Dňa 27. apríla 2023 sme vítali najmenších občanov mesta. Tieto pravidelné uvítania detí do života organizuje Mesto prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti. V popoludňajších hodinách sa Mestským úradom ozýval veselý džavot detí a rodičia nedočkavo očakávali chvíľu, kedy sa ich ratolesti stanú oficiálne občanmi mesta. Ako sa už stalo zvykom, detičky v obradných priestoroch mesta slávnostne privítal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom a odovzdal im finančný príspevok v hodnote 200 eur v zmysle schválenej Smernice Mesta Krupina č. 1/2023 a mamičkám milú pozornosť v podobe kvietku. Na milom stretnutí nechýbal ani kultúrny program, ktorý si pre rodičov a ich detičky prichystali deti z Materskej školy elokovaného pracoviska na ul. I. Krasku, ktoré každému dieťatku odovzdali hračku.

Za obdobie od augusta 2022 do marca 2023 sme privítali 42 malých Krupinčanov a z toho zhodne sa narodilo 21 dievčat a 21 chlapcov.

Ako povedal primátor mesta, veríme, že v našom meste budú vaše detičky spokojne a bezpečne rásť, že ho budú považovať za svoj skutočný domov. Našim najmenším spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí.

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50