Uvítanie detí do života

Vitajte malí Krupinčania, vitajte v Krupine, vitajte doma.

Dňa 27. apríla 2023 sme vítali najmenších občanov mesta. Tieto pravidelné uvítania detí do života organizuje Mesto prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti. V popoludňajších hodinách sa Mestským úradom ozýval veselý džavot detí a rodičia nedočkavo očakávali chvíľu, kedy sa ich ratolesti stanú oficiálne občanmi mesta. Ako sa už stalo zvykom, detičky v obradných priestoroch mesta slávnostne privítal primátor mesta Ing. Radoslav Vazan. Po slávnostnom príhovore zablahoželal pozvaným rodičom a odovzdal im finančný príspevok v hodnote 200 eur v zmysle schválenej Smernice Mesta Krupina č. 1/2023 a mamičkám milú pozornosť v podobe kvietku. Na milom stretnutí nechýbal ani kultúrny program, ktorý si pre rodičov a ich detičky prichystali deti z Materskej školy elokovaného pracoviska na ul. I. Krasku, ktoré každému dieťatku odovzdali hračku.

Za obdobie od augusta 2022 do marca 2023 sme privítali 42 malých Krupinčanov a z toho zhodne sa narodilo 21 dievčat a 21 chlapcov.

Ako povedal primátor mesta, veríme, že v našom meste budú vaše detičky spokojne a bezpečne rásť, že ho budú považovať za svoj skutočný domov. Našim najmenším spoluobčanom prajeme šťastný a úspešný život plný radosti a zdravia a ich rodičom veľa trpezlivosti, lásky, ale aj zodpovednosti pri výchove svojich ratolestí.

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.