Slávnostné otvorenie mosta cez Krupinicu

  • 01.12.2022
  • 544x
  •   

Posledný novembrový deň 2022 sa o 8.00 hodine slávnostne otvoril most cez rieku Krupinicu, ktorý spája Majerský rad s Malinovského ulicou. Krupinčanom a hosťom sa prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol viacročnú prácu na tomto moste, prácu projektantskej spoločnosti VALBEK&PRODEX spol. s r.o. Bratislava, stavebného dozoru, ktorý prakticky každý deň kontroloval priebeh stavby, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ v Krupine, ktoré dohliadalo a organizovalo procesy spojené s prípravou a pochválil prácu firmy VIAKORP, s.r.o. Zvolen, ktorá zabezpečovala realizáciu stavby.

Úspešná bola aj prekládka telekomunikačných káblov Slovak telekom a prekládka inžinierskych sietí, ktoré sa viazali na mostnú konštrukciu, po novom vedú popod samotnú rieku. Okrem primátora niekoľko slov k priebehu stavby vyslovil zástupca spoločnosti EUB, s.r.o., zabezpečujúcej stavebný dozor Ing. Igor Kokavec. Primátor vyzdvihol aj účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine, ktorí napokon po diskusii rozhodli, že pôvodný železný most tzv. Bailey-Bridge, ktorý preklenul Krupinicu po strhnutí lávky 13. júla 1999 počas veľkej povodne, nahradí dvojprúdový plnohodnotný železobetónový most s lávkou pre peších. Vyjadril tiež želanie stretnúť sa pri viacerých podobných investíciách a aby most vydržal čo najdlhšie. Napokon zástupcovia mesta a spolupracujúcich firiem slávnostne prestrihli pásku a po pozdvihnutej čaši pokropili nový most, ktorý odteraz odľahčí komunikáciu obidvoch strán mesta ponad rieku Krupinica.

Celková investícia zabezpečená najmä z rozpočtu mesta Krupina dosiahla viac ako 530 000,- EUR. Čas vzniku mosta bude pripomínať vyfrézovaný rok 2022 v betónovej časti mosta.

Dr. M. Lukáč

© Fotografie: Milan Ďuroch


Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29