Slávnostné otvorenie mosta cez Krupinicu

Posledný novembrový deň 2022 sa o 8.00 hodine slávnostne otvoril most cez rieku Krupinicu, ktorý spája Majerský rad s Malinovského ulicou. Krupinčanom a hosťom sa prihovoril primátor mesta Ing. Radoslav Vazan, ktorý vyzdvihol viacročnú prácu na tomto moste, prácu projektantskej spoločnosti VALBEK&PRODEX spol. s r.o. Bratislava, stavebného dozoru, ktorý prakticky každý deň kontroloval priebeh stavby, oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ v Krupine, ktoré dohliadalo a organizovalo procesy spojené s prípravou a pochválil prácu firmy VIAKORP, s.r.o. Zvolen, ktorá zabezpečovala realizáciu stavby.

Úspešná bola aj prekládka telekomunikačných káblov Slovak telekom a prekládka inžinierskych sietí, ktoré sa viazali na mostnú konštrukciu, po novom vedú popod samotnú rieku. Okrem primátora niekoľko slov k priebehu stavby vyslovil zástupca spoločnosti EUB, s.r.o., zabezpečujúcej stavebný dozor Ing. Igor Kokavec. Primátor vyzdvihol aj účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Krupine, ktorí napokon po diskusii rozhodli, že pôvodný železný most tzv. Bailey-Bridge, ktorý preklenul Krupinicu po strhnutí lávky 13. júla 1999 počas veľkej povodne, nahradí dvojprúdový plnohodnotný železobetónový most s lávkou pre peších. Vyjadril tiež želanie stretnúť sa pri viacerých podobných investíciách a aby most vydržal čo najdlhšie. Napokon zástupcovia mesta a spolupracujúcich firiem slávnostne prestrihli pásku a po pozdvihnutej čaši pokropili nový most, ktorý odteraz odľahčí komunikáciu obidvoch strán mesta ponad rieku Krupinica.

Celková investícia zabezpečená najmä z rozpočtu mesta Krupina dosiahla viac ako 530 000,- EUR. Čas vzniku mosta bude pripomínať vyfrézovaný rok 2022 v betónovej časti mosta.

Dr. M. Lukáč

© Fotografie: Milan Ďuroch


Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.