Slávnostné mestské zastupiteľstvo a ocenené osobnosti

  • 09.6.2022
  • 1092x
  •   
Dňa 3. júna 17.00 hodine sa počas 14. ročníka Dní mesta Krupina na zasadnutí slávnostného Mestského zastupiteľstva v Krupine uskutočnilo oceňovanie osobností. Medzi laureátmi boli Erik Bačinský, MVDr. František Sekula, Ing. Marian Pokorný a Mária Víbošťoková in memoriam. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, ďalej príhovore primátorky družobného mesta Krapinské Toplice Gordany Jureković a starostu ďalšieho mesta Nepomuk Ing. Jiřího Šveca, primátor laureátom odovzdal ocenenia. Rodina Víbošťoková sa rozhodla vzhľadom na okolnosti prevziať ocenenie v súkromí. Ocenení sa obecenstvu prihovorili a podpísali do Pamätnej knihy mesta Krupina. Nakoniec vystúpil chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri rímskokatolíckom kostole v Krupine. Z prezentovaného portfólia zaznela aj neoficiálna hymna mesta Nad Krupinou, skomponovaná Krupinčanom Petrom Rusnákom.

Pani Márii Víbošťokovej  bola udelená Cena mesta Krupina in memoriam za dlhoročnú obetavú a vynikajúcu prácu v Zbore pre občianske záležitosti a za zásluhy v oblasti rozvoja služieb občanom mesta Krupina.

Ing. Marianovi Pokornému  bola udelená Cena mesta Krupina za prínos a zásluhy o rozvoj volejbalu v meste Krupina, ako aj za dlhoročnú trénerskú prácu a zásluhy o popularizáciu tohto športu a prípravu zverencov, ktorí sa zaradili medzi reprezentantov Slovenskej republiky.

MVDr. Františkovi Sekulovi  bola udelená Cena primátora mesta Krupina za rozvoj športu, za dlhoročnú trénerskú činnosť a zásluhy o mimoriadne výsledky, ako aj za reprezentáciu žiackeho a dorasteneckého futbalu v Krupine na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Pánovi Erikovi Bačinskému  bola udelená Cena primátora mesta Krupina za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Krupina a Slovenskej republiky v silovom trojboji na európskej a svetovej úrovni.

M. Lukáč

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2023. Posledná aktualizácia stránky: 22.9.2023, 13:29