Slávnostné mestské zastupiteľstvo a ocenené osobnosti

Dňa 3. júna 17.00 hodine sa počas 14. ročníka Dní mesta Krupina na zasadnutí slávnostného Mestského zastupiteľstva v Krupine uskutočnilo oceňovanie osobností. Medzi laureátmi boli Erik Bačinský, MVDr. František Sekula, Ing. Marian Pokorný a Mária Víbošťoková in memoriam. Po slávnostnom príhovore primátora mesta Krupina Ing. Radoslava Vazana, ďalej príhovore primátorky družobného mesta Krapinské Toplice Gordany Jureković a starostu ďalšieho mesta Nepomuk Ing. Jiřího Šveca, primátor laureátom odovzdal ocenenia. Rodina Víbošťoková sa rozhodla vzhľadom na okolnosti prevziať ocenenie v súkromí. Ocenení sa obecenstvu prihovorili a podpísali do Pamätnej knihy mesta Krupina. Nakoniec vystúpil chrámový spevácky zbor Cantus Carponensis pri rímskokatolíckom kostole v Krupine. Z prezentovaného portfólia zaznela aj neoficiálna hymna mesta Nad Krupinou, skomponovaná Krupinčanom Petrom Rusnákom.

Pani Márii Víbošťokovej  bola udelená Cena mesta Krupina in memoriam za dlhoročnú obetavú a vynikajúcu prácu v Zbore pre občianske záležitosti a za zásluhy v oblasti rozvoja služieb občanom mesta Krupina.

Ing. Marianovi Pokornému  bola udelená Cena mesta Krupina za prínos a zásluhy o rozvoj volejbalu v meste Krupina, ako aj za dlhoročnú trénerskú prácu a zásluhy o popularizáciu tohto športu a prípravu zverencov, ktorí sa zaradili medzi reprezentantov Slovenskej republiky.

MVDr. Františkovi Sekulovi  bola udelená Cena primátora mesta Krupina za rozvoj športu, za dlhoročnú trénerskú činnosť a zásluhy o mimoriadne výsledky, ako aj za reprezentáciu žiackeho a dorasteneckého futbalu v Krupine na regionálnej i celoslovenskej úrovni.

Pánovi Erikovi Bačinskému  bola udelená Cena primátora mesta Krupina za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta Krupina a Slovenskej republiky v silovom trojboji na európskej a svetovej úrovni.

M. Lukáč

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.