Revitalizácia priestorov pivníc pod Múzeom A. Sládkoviča v Krupine – osadenie brán

  • 16.1.2023
  • 972x
  •   
Pod budovou Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine sa nachádza priestor, ktorý je súčasťou rozsiahlych krupinských podzemných chodieb rozprestierajúcich sa pod historickým centrom mesta. Koncom roka 2022 bol v priestoroch suterénu múzea realizovaný projekt s názvom Revitalizácia priestorov pivníc pod Múzeom A. Sládkoviča v Krupine – osadenie brán. Morálne opotrebené rôznorodé kovové či drevené a nepôvodné výplne otvorov jednotlivých častí pivnice, ktoré vznikli za posledných 40 rokov, boli odstránené a nahradené novou železnou prebíjanou konštrukciou podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Výrobu a osadenie nových brán zabezpečovala firma Michal Hikl – MJOLMI z Banskej Štiavnice.

Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 5 500,- € v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Ostatné finančné prostriedky vo výške 4 299,01 EUR boli uhradené z rozpočtu mesta Krupina.

Vďaka realizácii tohto projektu budú mreže pod múzeom spĺňať estetické požiadavky pre historické objekty a návštevníci budú môcť vidieť i to, čo bolo pred ich očami doposiaľ ukryté.

M. Lukáč, V. Babiaková

Priložené fotografie
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 17.5.2024, 12:45