Revitalizácia priestorov pivníc pod Múzeom A. Sládkoviča v Krupine – osadenie brán

Pod budovou Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine sa nachádza priestor, ktorý je súčasťou rozsiahlych krupinských podzemných chodieb rozprestierajúcich sa pod historickým centrom mesta. Koncom roka 2022 bol v priestoroch suterénu múzea realizovaný projekt s názvom Revitalizácia priestorov pivníc pod Múzeom A. Sládkoviča v Krupine – osadenie brán. Morálne opotrebené rôznorodé kovové či drevené a nepôvodné výplne otvorov jednotlivých častí pivnice, ktoré vznikli za posledných 40 rokov, boli odstránené a nahradené novou železnou prebíjanou konštrukciou podľa požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Výrobu a osadenie nových brán zabezpečovala firma Michal Hikl – MJOLMI z Banskej Štiavnice.

Projekt bol zrealizovaný vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) vo výške 5 500,- € v súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 38/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Ostatné finančné prostriedky vo výške 4 299,01 EUR boli uhradené z rozpočtu mesta Krupina.

Vďaka realizácii tohto projektu budú mreže pod múzeom spĺňať estetické požiadavky pre historické objekty a návštevníci budú môcť vidieť i to, čo bolo pred ich očami doposiaľ ukryté.

M. Lukáč, V. Babiaková

Priložené fotografie


Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.