Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina

  • 05.8.2021
  • 471x
  •   

Mesto Krupina sa zapojilo do výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutia budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Zámerom predloženého projektu bola rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor Krupina v minulom období sídlil na troch rôznych miestach v meste. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 192/2017 rozhodlo o využití budov vo vlastníctve Mesta na účely zriadenia požiarnej zbrojnice. V riešenom objekte sa nachádzajú dve samostatne stojace budovy, ktoré v minulosti slúžili na podnikateľské účely a ako garáže.

Projekt predložený na Ministerstvo vnútra SR riešil komplexnú rekonštrukciu dvojgaráže v objekte Hasičskej zbrojnice DHZ Krupina, ktorá bude slúžiť ako temperovaná garáž pre požiarne auto Iveco Daily a protipovodňový vozík. Stavebné práce obsiahnuté v projekte zahŕňajú rekonštrukciu elektroinštalácií, inštaláciu infražiaričov, výmenu okenných výplní, zateplenie budovy a stropu, osadenie sekčnej brány s elektrickým pohonom, vysprávky vnútorných omietok a podlahy, oplechovanie atiky a osadenie dažďových zvodov.

Finančná dotácia z Ministerstva vnútra bola pridelená vo výške 29 900,00 €. Na projekte sa svojím spolufinancovaním podieľalo aj Mesto Krupina. Získanými finančnými prostriedkami Mesto podporilo Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krupina prostredníctvom rekonštrukcie časti priestorov.

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“
ĎAKUJEME!

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 4.7.2022, 14:04