Rekonštrukcia garáže pre hasičské vozidlo DHZ Krupina

Mesto Krupina sa zapojilo do výzvy Prezídia Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutia budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Zámerom predloženého projektu bola rekonštrukcia objektu požiarnej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor Krupina v minulom období sídlil na troch rôznych miestach v meste. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 192/2017 rozhodlo o využití budov vo vlastníctve Mesta na účely zriadenia požiarnej zbrojnice. V riešenom objekte sa nachádzajú dve samostatne stojace budovy, ktoré v minulosti slúžili na podnikateľské účely a ako garáže.

Projekt predložený na Ministerstvo vnútra SR riešil komplexnú rekonštrukciu dvojgaráže v objekte Hasičskej zbrojnice DHZ Krupina, ktorá bude slúžiť ako temperovaná garáž pre požiarne auto Iveco Daily a protipovodňový vozík. Stavebné práce obsiahnuté v projekte zahŕňajú rekonštrukciu elektroinštalácií, inštaláciu infražiaričov, výmenu okenných výplní, zateplenie budovy a stropu, osadenie sekčnej brány s elektrickým pohonom, vysprávky vnútorných omietok a podlahy, oplechovanie atiky a osadenie dažďových zvodov.

Finančná dotácia z Ministerstva vnútra bola pridelená vo výške 29 900,00 €. Na projekte sa svojím spolufinancovaním podieľalo aj Mesto Krupina. Získanými finančnými prostriedkami Mesto podporilo Dobrovoľný hasičský zbor mesta Krupina prostredníctvom rekonštrukcie časti priestorov.

„Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“
ĎAKUJEME!
Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.