Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina


Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
04. 08. 2021  Výzva na predloženie ponuky 111 kB [pdf]
04. 08. 2021  Príloha A._Čestné vyhlásenie 21 kB [docx]
04. 08. 2021  Priloha c_1.1_Návrh Zmluvy o dielo_Časť č.1 143 kB [doc]
04. 08. 2021  Priloha c_1.2_Návrh Zmluvy o dielo_Časť č.2 141 kB [doc]
04. 08. 2021  Priloha c_2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 42 kB [xls]
04. 08. 2021  Priloha c_3_Projektová dokumentácia a Výkaz výmer 2 718 kB [zip]

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2022. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 25.11.2022, 09:45