Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky

  • 17.5.2023
  • 771x
  •   
Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2023. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 18 946 € a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014. K podporeným projektom v rámci Krupiny patrili žiadosti Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Krupina, Rodičovského združenia DOMČEK – CVČ KRUPINA, Rodičovského centra MRAVENISKO a DOMČEKA – Centra voľného času. Mesto Krupina získalo dotáciu na realizáciu podujatia „Dni mesta Krupina 2023“, zameraného na kultúrnu stránku spoločenského života.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.
OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Fond na podporu športu

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2024. Posledná aktualizácia stránky: 23.2.2024, 13:50