Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky

Poslanci BBSK vyčlenili finančné prostriedky podporujúce rôzne kultúrne a športové aktivity v okrese Krupina aj v roku 2023. V rámci podporených projektov bolo v okrese Krupina prerozdelených 18 946 € a to na akcie realizujúce sa vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti v zmysle VZN BBSK č. 25/2014. K podporeným projektom v rámci Krupiny patrili žiadosti Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Krupina, Rodičovského združenia DOMČEK – CVČ KRUPINA, Rodičovského centra MRAVENISKO a DOMČEKA – Centra voľného času. Mesto Krupina získalo dotáciu na realizáciu podujatia „Dni mesta Krupina 2023“, zameraného na kultúrnu stránku spoločenského života.

V mene všetkých úspešných žiadateľov sa chceme poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu a menovite poslancom Ing. Radoslavovi Vazanovi a Mgr. Marošovi Skopalovi, ktorí svojou podporou pomáhajú okresu Krupina.Vytlačené z webovej stránky https://www.krupina.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.