Oznam o zbere objemného odpadu na území mesta Krupina

Mesto Krupina oznamuje občanom – obyvateľom Krupiny, že dňa

16.10.2021 (SOBOTA)

bude vykonávaný zber objemného odpadu na území mesta Krupina.

Objemným odpadom sa rozumie zložka komunálneho odpadu, ktorá svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným nádobám a kontajnerom v systéme zberu. Patrí sem starý nábytok, koberce, vane, umývadlá, dvere, radiátory a podobne.

Odpad určený k vývozu žiadame občanov vyložiť najskôr  deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 7.00 hodiny  pred svoje rodinné domy na chodníky, nie na cestu, resp. pri bytových domoch k stanovištiam zberných nádob.

Do objemného odpadu nepatria iné zložky komunálnych odpadov a ani nebezpečný odpad. V prípade, že občania vyložia odpad, ktorý nie je predmetom zberu, nebude tento odobratý.

Oddelenie výstavby, ŽP a RR

OkresKrupina
RegiónHont
KrajBanskobystrický
Počet obyvateľov7 890
Rozloha8 867 ha
Nadmorská výška262 m n.m.
Prvá písomná zmienka1 238
PrimátorIng. Radoslav Vazan
PSČ963 01
KRUPINA Počasie Projekty mesta Krupina Projekty mesta Krupina podporené BBSK Projekty mesta Krupina podporené BBSK Zasadnutia MsZ online GISPLAN mesta Krupina Live kamera mesta Krupina Projekty s podporou Európskej únie

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v rokoch 2019 - 2021: 200 000,-€

Audiovizuálny fond

Naturpack organizácia zodpovednosti výrobcov

© 2021. Webové sídlo funguje v testovacej prevádzke. Oficiálne bude spustené dňa 1.9.2021. Posledná aktualizácia stránky: 14.10.2021, 11:16